Μείωση του Βάρους από Αλκοόλ

Πολλοί άνθρωποι παίρνουν επιπρόσθετο βάρος λόγο της περεταίρω κατανάλωσης αλκοόλ. Η υπνοθεραπεία μπορεί εύκολα να μειώσει την επιθυμία για αλκοόλ και έτσι να μειωθεί και το σωματικό βάρος. Μέσω της σταδιακής χαλάρωσης του νου και του σώματος και μέσα από το προσωπικό κείμενο του ενδιαφερόμενου μπορεί να μειωθεί το βάρος εύκολα και γρήγορα. Τα οφέλη είναι καλύτερη υγεία, περισσότερη διαύγεια, λιγότερα νεύρα, περισσότερη διάθεση για ζωή. Απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ανάγκη να μειώσουν το βάρος που οφείλεται στην κατανάλωση του αλκοόλ.

WF_mandalaΜείωση του Βάρους από Αλκοόλ