Αναβλητικότητα. Πως θα γίνεις ο πιο συνεπής άνθρωπος του κόσμου!

αναβλητικότητα

 

Αναβλητικότητα είναι η πράξη της αναβολής ή καθυστέρησης της εκτέλεσης μιας εργασίας ή δραστηριότητας. Συχνά παρά την επίγνωση ότι αυτή η καθυστέρηση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.

 Είναι η αποφυγή της ανάληψης δράσης ή η αναβολή της επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.

Πρόκειται για  την τάση να καθυστερεί κανείς ή να αποφεύγει την εκτέλεση εργασιών ή υποχρεώσεων. Συχνά, η αναβλητικότητα συνοδεύεται από άγχος και στρες, καθώς οι εργασίες που αναβάλλονται συσσωρεύονται και δημιουργούν πίεση.

 

 Ποια είδη αναβλητικότητας υπάρχουν 

Η αναβλητικότητα στους μαθητές 

Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση και την ψυχική υγεία των μαθητών. Ας αναλύσουμε το παράδειγμα που δώσατε.

Παράδειγμα

Ένας μαθητής γνωρίζει ότι έχει μια εργασία που πρέπει να παραδώσει σε μια εβδομάδα. Όμως καθυστερεί να ξεκινήσει τη συγγραφή της μέχρι την τελευταία στιγμή. Ως αποτέλεσμα, εργάζεται με βιασύνη και άγχος τη νύχτα πριν από την προθεσμία.

Ανάλυση

Αιτίες Αναβλητικότητας

 1. Φόβος Αποτυχίας:
  • Ο μαθητής μπορεί να φοβάται ότι δεν θα γράψει μια καλή εργασία.  Οπότε καθυστερεί να ξεκινήσει για να αποφύγει την αντιμετώπιση του φόβου αυτού.
 2. Τελειομανία:
  • Η επιθυμία να είναι η εργασία τέλεια μπορεί να παραλύσει τον μαθητή, καθιστώντας δύσκολο να ξεκινήσει τη συγγραφή της.
 3. Έλλειψη Κινήτρου:
  • Αν η εργασία δεν είναι ενδιαφέρουσα για τον μαθητή μπορεί να μην έχει κίνητρο να ξεκινήσει νωρίς.
 4. Κακή Διαχείριση Χρόνου:
  • Ο μαθητής μπορεί να μην έχει αναπτύξει καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, με αποτέλεσμα να μην προγραμματίζει σωστά τον χρόνο του.

Συνέπειες Αναβλητικότητας

 1. Αυξημένο Άγχος και Στρες:
  • Καθώς πλησιάζει η προθεσμία, ο μαθητής αρχίζει να αισθάνεται πιεσμένος και αγχωμένος, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εργασίας και την ψυχική του υγεία.
 2. Χαμηλότερη Ποιότητα Εργασίας:
  • Η εργασία που γίνεται την τελευταία στιγμή είναι πιθανό να έχει χαμηλότερη ποιότητα λόγω της έλλειψης χρόνου για έρευνα, σύνταξη και αναθεώρηση.
 3. Απογοήτευση και Ενοχές:
  • Ο μαθητής μπορεί να αισθάνεται απογοητευμένος και ένοχος για τη συμπεριφορά του. Αυτό ίσως  επηρεάσει την αυτοεκτίμησή του και την ακαδημαϊκή του πορεία.

Αντιμετώπιση της Αναβλητικότητας

 1. Κατάτμηση των Εργασιών:
  • Διαίρεση της εργασίας σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα κομμάτια και ορισμός μικρών, ρεαλιστικών στόχων για κάθε μέρα.
 2. Χρήση Χρονοδιαγραμμάτων:
  • Δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος που καθορίζει τις ώρες εργασίας κάθε μέρα μέχρι την προθεσμία.
 3. Ανάθεση Προτεραιοτήτων:
  • Καταγραφή των εργασιών με σειρά προτεραιότητας και επικέντρωση στις πιο σημαντικές πρώτα.
 4. Θέσπιση Επιβραβεύσεων:
  • Παροχή μικρών επιβραβεύσεων στον εαυτό του μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της εργασίας, για να διατηρήσει το κίνητρο.
 5. Αναζήτηση Υποστήριξης:
  • Συζήτηση με καθηγητές, συμβούλους ή συμμαθητές για καθοδήγηση και υποστήριξη.
 6. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Χρόνου:
  • Εξάσκηση σε τεχνικές διαχείρισης χρόνου, όπως η λίστα προτεραιοτήτων και η τεχνική Pomodoro.

Η αναβλητικότητα είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα για πολλούς μαθητές, αλλά με τη σωστή προσέγγιση και στρατηγικές, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η κατανόηση των αιτιών και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να μειώσουν το άγχος τους.

Η επαγγελματική αναβλητικότητα

Η επαγγελματική αναβλητικότητα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την εξέλιξη ενός υπαλλήλου στην εργασία του. Ας αναλύσουμε το παράδειγμα της επαγγελματικής αναβλητικότητας.

Παράδειγμα

Ένας υπάλληλος έχει ένα σημαντικό έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλά αντί να το ξεκινήσει, ασχολείται με άλλες, λιγότερο σημαντικές δραστηριότητες στο γραφείο, όπως οργάνωση εγγράφων ή έλεγχος emails.

Ανάλυση

Αιτίες Αναβλητικότητας

 1. Φόβος Αποτυχίας:
  • Ο υπάλληλος μπορεί να φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει καλά στο έργο και έτσι καθυστερεί να το ξεκινήσει για να αποφύγει την αποτυχία.
 2. Έλλειψη Κινήτρου:
  • Το έργο μπορεί να μην είναι ενδιαφέρον ή συναρπαστικό για τον υπάλληλο, γεγονός που μειώνει το κίνητρο να ξεκινήσει.
 3. Υπερφόρτωση και Άγχος:
  • Ο υπάλληλος μπορεί να αισθάνεται υπερφορτωμένος από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του έργου, κάτι που τον αποθαρρύνει να ξεκινήσει.
 1. Τελειομανία:
  • Ο υπάλληλος μπορεί να επιδιώκει το τέλειο αποτέλεσμα και, φοβούμενος ότι δεν θα πετύχει αυτή την τελειότητα, καθυστερεί να ξεκινήσει το έργο.
 2. Κακή Διαχείριση Χρόνου:
  • Η έλλειψη καλών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου μπορεί να κάνει τον υπάλληλο να ασχολείται με μικρότερες και λιγότερο σημαντικές εργασίες, αποφεύγοντας το σημαντικό έργο.

Συνέπειες Αναβλητικότητας

 1. Αυξημένο Άγχος και Στρες:
  • Καθώς πλησιάζει η προθεσμία, ο υπάλληλος αρχίζει να αισθάνεται πιεσμένος και αγχωμένος, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της δουλειάς του και την ψυχική του υγεία.
 2. Χαμηλότερη Ποιότητα Εργασίας:
  • Η εργασία που γίνεται την τελευταία στιγμή είναι πιθανό να έχει χαμηλότερη ποιότητα λόγω της έλλειψης χρόνου για έρευνα, σύνταξη και αναθεώρηση.
 3. Μειωμένη Επαγγελματική Απόδοση:
  • Η καθυστερημένη ολοκλήρωση έργων μπορεί να μειώσει την απόδοση και την αξιοπιστία του υπαλλήλου, επηρεάζοντας αρνητικά την καριέρα του.
 4. Ενοχές και Απογοήτευση:
  • Ο υπάλληλος μπορεί να αισθάνεται ενοχές και απογοήτευση για τη συμπεριφορά του, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμησή του και την αφοσίωσή του στην εργασία.

Αντιμετώπιση της Αναβλητικότητας

 1. Κατάτμηση των Εργασιών:
  • Διαίρεση του έργου σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα κομμάτια και ορισμός μικρών, ρεαλιστικών στόχων για κάθε μέρα.
 2. Χρήση Χρονοδιαγραμμάτων:
  • Δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος που καθορίζει τις ώρες εργασίας κάθε μέρα μέχρι την προθεσμία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον υπάλληλο να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και να διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο του.
 3. Ανάθεση Προτεραιοτήτων:
  • Καταγραφή των εργασιών με σειρά προτεραιότητας και επικέντρωση στις πιο σημαντικές πρώτα. Αυτό θα βοηθήσει τον υπάλληλο να επικεντρωθεί στο σημαντικό έργο και να αποφύγει τις λιγότερο σημαντικές δραστηριότητες.
 4. Θέσπιση Επιβραβεύσεων:
  • Παροχή μικρών επιβραβεύσεων στον εαυτό του μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου, για να διατηρήσει το κίνητρο.
 5. Αναζήτηση Υποστήριξης:
  • Συζήτηση με προϊσταμένους, συναδέλφους ή συμβούλους για καθοδήγηση και υποστήριξη. Μερικές φορές, η συνεργασία με άλλους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αναβλητικότητας.
 6. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Χρόνου:
  • Εξάσκηση σε τεχνικές διαχείρισης χρόνου, όπως η λίστα προτεραιοτήτων και η τεχνική Pomodoro, για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και να μειωθεί η αναβλητικότητα.

Συμπέρασμα

Η επαγγελματική αναβλητικότητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την καριέρα ενός υπαλλήλου. Η κατανόηση των αιτιών της και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να μειώσουν το άγχος και να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Οικιακή Αναβλητικότητα

Η οικιακή αναβλητικότητα είναι η τάση να καθυστερεί κανείς ή να αποφεύγει την εκτέλεση οικιακών εργασιών, όπως η καθαριότητα, η οργάνωση ή οι επισκευές. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει άγχος, ειδικά όταν υπάρχουν προθεσμίες, όπως η επίσκεψη φίλων.

Παράδειγμα

Ένας άνθρωπος γνωρίζει ότι πρέπει να καθαρίσει το σπίτι του πριν από την επίσκεψη φίλων το Σαββατοκύριακο, αλλά αναβάλλει την καθαριότητα μέχρι την τελευταία στιγμή, προκαλώντας άγχος και κούραση.

Ανάλυση

Αιτίες Αναβλητικότητας

 1. Φόβος της Αποτυχίας:
  • Ο φόβος ότι δεν θα καθαρίσει το σπίτι τέλεια μπορεί να τον αποθαρρύνει να ξεκινήσει.
 2. Έλλειψη Κινήτρου:
  • Η καθαριότητα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα για τον άνθρωπο, οδηγώντας σε έλλειψη κινήτρου.
 3. Υπερφόρτωση και Άγχος:
  • Η σκέψη της ολικής καθαριότητας μπορεί να είναι συντριπτική, κάνοντας το άτομο να αναβάλει την εργασία.
 4. Κακή Διαχείριση Χρόνου:
  • Η αδυναμία να προγραμματίσει σωστά τον χρόνο του μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή της καθαριότητας μέχρι την τελευταία στιγμή.
 5. Τελειομανία:
  • Η επιθυμία να είναι το σπίτι τέλειο μπορεί να καθυστερεί την έναρξη της καθαριότητας.

Συνέπειες Αναβλητικότητας

 1. Αυξημένο Άγχος και Στρες:
  • Η καθυστέρηση της καθαριότητας αυξάνει το άγχος καθώς πλησιάζει η προθεσμία της επίσκεψης φίλων.
 2. Κούραση και Εξάντληση:
  • Η εργασία γίνεται με βιασύνη και χωρίς διαλείμματα, οδηγώντας σε σωματική και ψυχική κούραση.
 3. Χαμηλή Ποιότητα Καθαριότητας:
  • Η βιαστική καθαριότητα μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική, αφήνοντας το σπίτι λιγότερο καθαρό.
 4. Απογοήτευση και Ενοχές:
  • Το άτομο μπορεί να αισθάνεται απογοητευμένο και ένοχο για την αναβλητικότητα του.

Αντιμετώπιση της Αναβλητικότητας

 1. Κατάτμηση των Εργασιών:
  • Διαίρεση της καθαριότητας σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα κομμάτια (π.χ., καθαρισμός ενός δωματίου κάθε μέρα).
 2. Θέσπιση Στόχων:
  • Ορισμός σαφών και ρεαλιστικών στόχων με συγκεκριμένες προθεσμίες (π.χ., να καθαρίσει το σαλόνι μέχρι την Τετάρτη).
 3. Χρήση Χρονοδιαγραμμάτων:
  • Δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος που καθορίζει τις ώρες καθαριότητας κάθε μέρα μέχρι την επίσκεψη των φίλων.
 4. Ανάθεση Προτεραιοτήτων:
  • Καταγραφή των εργασιών με σειρά προτεραιότητας και επικέντρωση στις πιο σημαντικές πρώτα (π.χ., καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων).
 5. Επιβραβεύσεις:
  • Παροχή μικρών επιβραβεύσεων στον εαυτό του μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της καθαριότητας (π.χ., ένα διάλειμμα με μια αγαπημένη δραστηριότητα).
 6. Αναζήτηση Υποστήριξης:
  • Συζήτηση με μέλη της οικογένειας ή φίλους για καθοδήγηση και υποστήριξη ή ακόμη και βοήθεια στην καθαριότητα.
 7. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Χρόνου:
  • Εξάσκηση σε τεχνικές διαχείρισης χρόνου, όπως η λίστα προτεραιοτήτων και η τεχνική Pomodoro, για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και να μειωθεί η αναβλητικότητα.

Συμπέρασμα

Αυτοπεποίθηση & Αυτοεκτίμηση, πως θα τις αποκτήσεις για να αλλάξεις τη ζωή σου

Η οικιακή αναβλητικότητα μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή και να προκαλέσει άγχος και κούραση. Ωστόσο, με τη σωστή προσέγγιση και στρατηγικές, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την ψυχική ευεξία του ατόμου.

Η αναβλητικότητα μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευεξία, ειδικά όταν αφορά την αναβολή σημαντικών ιατρικών εξετάσεων και τακτικών ελέγχων. Ας αναλύσουμε το παράδειγμα της υγείας και ευεξίας.

Ιατρική αναβλητικότητα 

Κάποιος γνωρίζει ότι πρέπει να πάει στον γιατρό για έναν τακτικό έλεγχο, αλλά συνεχώς αναβάλλει το ραντεβού, θέτοντας την υγεία του σε κίνδυνο.

Ανάλυση

Αιτίες Αναβλητικότητας

 1. Φόβος για το Αποτέλεσμα:
  • Ο φόβος για τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων μπορεί να κάνει το άτομο να αποφεύγει τον έλεγχο.
 2. Άρνηση της Πραγματικότητας:
  • Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να αγνοούν τα πιθανά προβλήματα υγείας αντί να τα αντιμετωπίσουν, καθυστερώντας έτσι τις επισκέψεις στον γιατρό.
 3. Έλλειψη Χρόνου:
  • Ο πολυάσχολος τρόπος ζωής και η έλλειψη χρόνου μπορεί να αποτελούν εμπόδιο για την οργάνωση ραντεβού με τον γιατρό.
 4. Αισθήματα Άγχους και Στρες:
  • Η διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων μπορεί να προκαλεί άγχος και στρες, κάνοντας το άτομο να τις αποφεύγει.
 5. Αδιαφορία για την Πρόληψη:
  • Μερικοί άνθρωποι δεν δίνουν τη δέουσα σημασία στην πρόληψη, θεωρώντας την περιττή ή μη επείγουσα.

Συνέπειες Αναβλητικότητας

 1. Επιδείνωση Υγείας:
  • Η καθυστέρηση στην επίσκεψη του γιατρού μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της υγείας, καθώς προβλήματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν νωρίς μένουν αδιάγνωστα.
 2. Αυξημένο Άγχος και Στρες:
  • Η συνεχής αναβολή μπορεί να αυξήσει το άγχος και το στρες, καθώς το άτομο γνωρίζει ότι αναβάλλει κάτι σημαντικό για την υγεία του.
 3. Κόστος:
  • Η καθυστερημένη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε πιο σύνθετες και δαπανηρές θεραπείες.
 4. Χαμηλή Ποιότητα Ζωής:
  • Οι παραμελημένες ιατρικές καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Αντιμετώπιση της Αναβλητικότητας

Προσδοκίες, τι πρέπει να κάνεις για να γίνουν αληθινές!

 1. Κατανόηση της Σημασίας της Πρόληψης:
  • Ενημέρωση για τα οφέλη των τακτικών ιατρικών ελέγχων και την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων υγείας.
 2. Προγραμματισμός Ραντεβού:
  • Κανονισμός των ιατρικών επισκέψεων εκ των προτέρων και καταχώρησή τους στο ημερολόγιο ως προτεραιότητα.
 3. Εκπαίδευση και Υποστήριξη:
  • Συζήτηση με επαγγελματίες υγείας ή συμβούλους για την αντιμετώπιση των φόβων και του άγχους σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις.
 4. Χρήση Τεχνικών Διαχείρισης Άγχους:
  • Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης άγχους, όπως η βαθιά αναπνοή, η γιόγκα ή ο διαλογισμός, για να μειωθεί το άγχος σχετικά με τις επισκέψεις στον γιατρό.
 5. Στήριξη από Οικογένεια και Φίλους:
  • Ζήτηση υποστήριξης από την οικογένεια και τους φίλους για τη διατήρηση των ραντεβού και την υπενθύμιση της σημασίας τους.
 6. Επιβραβεύσεις:
  • Παροχή μικρών επιβραβεύσεων στον εαυτό του μετά την ολοκλήρωση κάθε ιατρικού ελέγχου, για να διατηρηθεί το κίνητρο

Η αναβλητικότητα στις ιατρικές επισκέψεις μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την ευεξία ενός ατόμου. Ωστόσο, με την κατάλληλη προσέγγιση και στρατηγικές, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η κατανόηση της σημασίας της πρόληψης και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την υπερνίκηση των φόβων και του άγχους μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να διατηρήσει την υγεία του και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Ποιες είναι οι μέθοδοι αντιμετώπισης στο Mandala Institute

Διαλογισμός

Ο διαλογισμός είναι μια πρακτική που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με διάφορους τρόπους:

 1. Ενδυνάμωση της Συγκέντρωσης: Ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ικανότητας συγκέντρωσης και εστίασης, οριοθετώντας το μυαλό από εξωτερικές αναστατωτικές σκέψεις και επιτρέποντας στο άτομο να επικεντρωθεί στις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσει.
 2. Ενίσχυση της Αυτοσυνειδητοποίησης: Ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει στην αυτοσυνειδητοποίηση, δηλαδή την κατανόηση των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών του ατόμου. Αυτό μπορεί να το βοηθήσει να αναγνωρίσει τα παράγοντα που οδηγούν στην αναβλητικότητα και να εργαστεί για την αντιμετώπισή τους.
 3. Μείωση του Στρες και της Ανησυχίας: Ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και της ανησυχίας, δύο παράγοντες που μπορεί να ενισχύουν την τάση για αναβλητικότητα. Με την επίτευξη ενός κατάστασης χαλάρωσης και ηρεμίας μέσω του διαλογισμού, το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες με μεγαλύτερη ηρεμία και αποφασιστικότητα.
 4. Ενίσχυση της Αυτοεπιλογής: Ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοεπιλογής και της αυτοδιάθεσης, δύο στοιχεία που είναι σημαντικά για την καταπολέμηση της αναβλητικότητας. Μέσω του διαλογισμού, το άτομο μπορεί να συνδεθεί βαθύτερα με τις προτεραιότητές του και να αποφασίσει ποιες δράσεις πρέπει να αναλάβει για να προχωρήσει προς τους στόχους του.

Συνολικά, ο διαλογισμός μπορεί να είναι ένας ισχυρός εργαλείο για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, βοηθώντας το άτομο να αναπτύξει εσωτερική ευαισθησία και αυτοσυνείδηση, να μειώσει το στρες και την ανησυχία, και να ενισχύσει την αυτοεπιλογή και την αυτοεπίκεψη.

Καταναλωτική μανία: Η ανεξέλεγκτη επιθυμία για περισσότερο και μεγαλύτερο

Η γιόγκα

Η γιόγκα είναι μια αρχαία πρακτική που συνδυάζει φυσικές ασκήσεις, αναπνοές και διαλογισμό για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας. Μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με πολλούς τρόπους:

 1. Αύξηση της Ενέργειας και Συγκέντρωσης: Οι φυσικές ασκήσεις της γιόγκα, σε συνδυασμό με την αναπνοή και τη διαλογιστική πρακτική, μπορούν να αυξήσουν την ενέργεια του σώματος και να βελτιώσουν τη συγκέντρωση και την εστίαση του μυαλού.
 2. Μείωση του Στρες και της Ανησυχίας: Η γιόγκα έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στη μείωση του στρες και της ανησυχίας, δύο παράγοντες που μπορεί να ενισχύουν την τάση για αναβλητικότητα.
 3. Ενίσχυση της Αυτοσυνειδητοποίησης: Η πρακτική της γιόγκα μπορεί να βοηθήσει στην αυτοσυνειδητοποίηση, καθώς καλεί τον ασκούμενο να είναι παρών στο σώμα του και στις σκέψεις του.
 4. Ενίσχυση της Αυτοεπιλογής και της Αυτοεπίκεψης: Μέσω της γιόγκα, οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν μια βαθύτερη σχέση με τον εαυτό τους και να ενισχύσουν την αυτοεπιλογή και την αυτοεπίκεψη, δύο σημαντικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας.

H γιόγκα βοηθάει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους

Συνολικά, η γιόγκα μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, ενισχύοντας τη συνειδητότητα, τη σωματική και ψυχική ευεξία, και την αυτοεπίκεψη.

Θετική Ψυχολογία

Η θετική ψυχολογία επικεντρώνεται στη μελέτη και την προώθηση των θετικών στοιχείων της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως η χαρά, η ευτυχία, η ευεξία και η ικανοποίηση. Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με τους εξής τρόπους:

 1. Εστίαση στους Στόχους και τις Δυνατότητες: Η θετική ψυχολογία ενισχύει την εστίαση στους στόχους και τις δυνατότητες, αντί να επικεντρώνεται στα εμπόδια και τις αδυναμίες. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει το άτομο να αναλάβει δράση αντί να αναβάλλει λόγω αρνητικών σκέψεων.
 2. Ανάπτυξη Αισιοδοξίας και Αυτοπεποίθησης: Η θετική ψυχολογία ενθαρρύνει την ανάπτυξη αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης, δύο στοιχεία που είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας. Ένα θετικό νοοτροπικό πλαίσιο μπορεί να ενθαρρύνει το άτομο να πιστεύει στις δυνατότητές του και να προχωρήσει προς τους στόχους του.
 3. Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης και της Ευεξίας: Μέσω της προσανατολισμένης στο θετικό προσανατολισμό προσέγγισης, το άτομο μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των προσωπικών του δυνατοτήτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Συνολικά, η θετική ψυχολογία μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, ενισχύοντας την αυτοεπίκεψη, την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία του ατόμου.

Αλλαγή καριέρας, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να πετύχεις

Coaching Ψυχολογία

Η coaching ψυχολογία αποτελεί μια προσέγγιση που συνδυάζει τις αρχές του coaching με τις αρχές της ψυχολογίας για την υποστήριξη του ατόμου στην επίτευξη των στόχων του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με τους εξής τρόπους:

 1. Καθοδήγηση στην Καθορισμό Στόχων: Ένας coach στη ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει το άτομο να καθορίσει σαφείς, προσιτούς και ρεαλιστικούς στόχους. Ο καθορισμός στόχων είναι σημαντικός για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας καθώς δίνει κατεύθυνση και σαφήνεια στη δράση.
 2. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της Αυτοπεποίθησης: Ο coach μπορεί να ενθαρρύνει το άτομο να αναπτύξει θετικές πεποιθήσεις για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων που συχνά συνοδεύουν την αναβλητικότητα.
 3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Χρόνου: Ένας coach στη ψυχολογία μπορεί να διδάξει στρατηγικές διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης, οι οποίες είναι σημαντικές για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας.
 4. Υποστήριξη στην Επίτευξη Βημάτων Προόδου: Ένας coach μπορεί να βοηθήσει το άτομο να θέσει μικρούς, εφικτούς στόχους και να τον υποστηρίξει στην επίτευξή τους. Η επίτευξη μικρών βημάτων προόδου μπορεί να μειώσει το αίσθημα της αναβλητικότητας και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση.

Συνολικά, η coaching ψυχολογία μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στο άτομο για την αν

Τι σημαίνει στο Mandala Institute Coaching Ψυχολογία

Αναδρομική Θεραπεία

Η αναδρομική θεραπεία εστιάζει στην εξερεύνηση του παρελθόντος του ατόμου και των προηγούμενων εμπειριών του, με σκοπό την κατανόηση των ριζών των τρεχουσών δυσκολιών και συμπεριφορών. Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με τους εξής τρόπους:

 1. Αναγνώριση Παρελθοντικών Προτύπων και Σχημάτων: Μέσω της αναδρομικής θεραπείας, το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει τα παρελθοντικά πρότυπα συμπεριφοράς και τα σχήματα σκέψης που μπορεί να συμβάλουν στην αναβλητικότητα.
 2. Κατανόηση Αιτίων και Επιπτώσεων: Μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας, το άτομο μπορεί να κατανοήσει τις ρίζες της αναβλητικότητάς του, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν οι παλιές εμπειρίες στην τρέχουσα συμπεριφορά.
 3. Ανάπτυξη Νέων Στρατηγικών Διαχείρισης: Μέσω της αναδρομικής θεραπείας, το άτομο μπορεί να μάθει νέες στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης της αναβλητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρελθοντικές εμπειρίες του.
 4. Ανάπτυξη Αυτοσυνειδητοποίησης: Η αναδρομική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο να γίνει πιο αυτοσυνείδητο σχετικά με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που συμβάλλουν στην αναβλητικότητα.

Συνολικά, η αναδρομική θεραπεία μπορεί να παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για το άτομο να εξερευνήσει τις παρελθοντικές εμπειρίες του και να ανα

Αναβλητικότητα

Ολιστική Ψυχοθεραπεία

Η ολιστική ψυχοθεραπεία εστιάζει στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με έναν ολιστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ευεξία του ατόμου. Η προσέγγιση αυτή εξετάζει τις σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές πτυχές του ατόμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Ορισμένοι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ολιστική ψυχοθεραπεία για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας περιλαμβάνουν:

 1. Συνειδητοποίηση των Συναισθημάτων και των Σωματικών Αισθημάτων: Η ολιστική ψυχοθεραπεία ενθαρρύνει το άτομο να συνειδητοποιήσει τα συναισθήματά του και τα σωματικά αισθήματά του σχετικά με την αναβλητικότητα. Αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά.
 2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Στρες: Η ολιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να διδάξει τεχνικές διαχείρισης του στρες, όπως η αναπνοή και η χαλάρωση, που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αναβλητικότητας που οφείλεται σε στρες.
 3. Ενίσχυση της Αυτοσυνειδητοποίησης και της Αυτοαναφοράς: Μέσω της ολιστικής ψυχοθεραπείας, το άτομο μπορεί να ενισχύσει την αυτοσυνειδητοποίηση του και την ικανότητά του να αναφέρεται στον εαυτό του με ενσυναίσθηση και ενδυνάμωση.
 4. Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας και των Σχέσεων: Η ολιστική προσέγγιση επιδιώκει την ενίσχυση των σχέσεων και της συνδεσιμότητας του ατόμου με άλλους ανθρώπους, που μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια στην αναβλητικότητα.

Μέσω αυτών των προσεγγίσεων, η ολιστική ψυχοθεραπεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και πόρων για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας και την προώθηση της συνολικής ευεξίας.

Η συναισθηματική ευεξία καθορίζει τη ζωή σου

Κλινική Ύπνωση

Η κλινική ύπνωση,  είναι μια θεραπευτική τεχνική που χρησιμοποιείται στη ψυχοθεραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων ψυχολογικών προβλημάτων και διαταραχών. Κατά τη διάρκεια της κλινικής ύπνωσης, ο ασθενής εισέρχεται σε έναν ειδικά επιβλεπόμενο ύπνο κατά τον οποίο είναι σε ένα βαθύ χαλαρωτικό κατάσταση που επιτρέπει στον ψυχοθεραπευτή να εργαστεί με τον ασθενή σε υποσυνείδητα επίπεδα.

Η κλινική ύπνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με διάφορους τρόπους:

 1. Εξερεύνηση των Υποκείμενων Αιτίων: Κατά τη διάρκεια της κλινικής ύπνωσης, ο ασθενής μπορεί να εξερευνήσει τα υποκείμενα αίτια της αναβλητικότητάς του, όπως προηγούμενες εμπειρίες ή πιθανές ψυχολογικές αντιδράσεις.
 2. Ανάπτυξη Ενδυνάμωσης και Αυτοσυνειδητοποίησης: Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, ο ασθενής μπορεί να ενισχύσει την ενδυνάμωση και την αυτοσυνειδητοποίησή του, οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας.
 3. Ανάπτυξη Νέων Στρατηγικών και Εργαλείων: Η κλινική ύπνωση μπορεί να παράσχει στον ασθενή νέες στρατηγικές και εργαλεία για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, όπως τεχνικές διαχείρισης του χρόνου ή τεχνικές αυτοσυνειδητοποίησης.
 4. Δημιουργία Αλλαγών στην Συμπεριφορά: Με τη βοήθεια της κλινικής ύπνωσης, ο ασθενής μπορεί να εργαστεί για τη δημιουργία αλλαγών στη συμπεριφορά του που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας.

Συνολικά, η κλινική ύπνωση μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, καθώς επιτρέπει στον ασθενή να εξερευνήσει βαθιά και συχνά ανεξερεύνητα στρώματα της ψυχής του.

 Κι ας μιλήσουμε για την θεραπεία με mindfulness

Το mindfulness, ή επίγνωση, είναι μια πρακτική που προέρχεται από την ανατολική φιλοσοφία και τον βουδισμό και έχει ενσωματωθεί στη σύγχρονη ψυχολογία και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στον πυρήνα της mindfulness βρίσκεται η συνειδητή παρατήρηση και αποδοχή της παρούσας στιγμής, χωρίς να κρίνουμε ή να αντιδρούμε σε αυτήν.

Η πρακτική της mindfulness μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με τους εξής τρόπους:

 1. Αύξηση της Επίγνωσης του Τώρα: Μέσω της πρακτικής της mindfulness, το άτομο μπορεί να ενισχύσει την επίγνωση και την παρουσία του στο τώρα, εστιάζοντας στην παρούσα στιγμή αντί να ανησυχεί για το μέλλον ή να μετανιώνει για το παρελθόν.
 2. Διαχείριση του Στρες και των Αρνητικών Σκέψεων: Η mindfulness μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και της ανησυχίας, καθώς και στη διαχείριση των αρνητικών σκέψεων που μπορεί να οδηγούν στην αναβλητικότητα.
 3. Αύξηση της Αυτοσυνειδητοποίησης και της Αυτοαντίληψης: Μέσω της mindfulness, το άτομο μπορεί να ενισχύσει την αυτοσυνειδητοποίησή του και την αυτοαντίληψή του, καθώς αρχίζει να αντιλαμβάνεται πιο ξεκάθαρα τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.
 4. Ανάπτυξη Στρατηγικών Διαχείρισης Χρόνου: Η mindfulness μπορεί να βοηθήσει το άτομο να εστιάσει στις προτεραιότητές του και να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου.

Στο Mandala Institute χρησιμοποιούμε ολιστικές θεραπείας 

Η ολιστική αντιμετώπιση με τον συνδυασμό όλων αυτών των μεθόδων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, καθώς επιτρέπει στο άτομο να αξιοποιήσει διάφορες προσεγγίσεις και εργαλεία για τη βελτίωση της κατάστασής του. Μερικοί τρόποι που μπορεί να εφαρμοστεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Κλινική Ύπνωση ή Υπνοανάλυση: Η κλινική ύπνωση μπορεί να βοηθήσει το άτομο να εξερευνήσει βαθύτερα τις ρίζες της αναβλητικότητάς του και να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες αιτίες και προβλήματα.
 2. Θεραπευτική Γυμναστική: Η θεραπευτική γυμναστική μπορεί να βοηθήσει το άτομο να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο ο σωματικός του φυσικός χαλαρώνει και να μάθει τεχνικές αναπνοής και άσκησης για τη διαχείριση του στρες και την αύξηση της ενέργειας.
 3. Ολιστική Ψυχοθεραπεία: Η ολιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να ενσωματώσει διάφορες προσεγγίσεις, όπως η αναδρομική θεραπεία και η θετική ψυχολογία, για την εξερεύνηση των υποκείμενων αιτίων της αναβλητικότητας και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών αντιμετώπισης.
 4. Διαλογισμός και Μindfulness: Ο διαλογισμός και η mindfulness μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της επίγνωσης και της παρουσίας στο τώρα, καθώς και για τη διαχείριση του στρες και την αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων.

 

Συνοπτικά 

Η ολιστική αντιμετώπιση της αναβλητικότητας με τον συνδυασμό διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων αναδεικνύει τη σημασία της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου ψυχισμού και της ευρείας γκάμας των εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κατάστασης. Κάθε μέθοδος φέρνει την προσωπική της προσέγγιση και οφέλη, και ο συνδυασμός τους δημιουργεί ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας.

Με την κλινική ύπνωση, εξερευνούμε το βάθος της ψυχής μας, ενώ η θεραπευτική γυμναστική μας συνδέει με το σώμα και τη φυσική μας ύπαρξη. Η ολιστική ψυχοθεραπεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ενώ η mindfulness μας ενώνει με την παρούσα στιγμή.

Στο τέλος, ο συνδυασμός όλων αυτών των προσεγγίσεων δημιουργεί ένα δυναμικό πλαίσιο για την προσωπική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, ενισχύοντας την ευεξία μας και επιτρέποντάς μας να ζήσουμε πιο ισορροπημένες και ικανοποιητικές ζωές.

Η αναβλητικότητα μπορεί να είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι κατά καιρούς στη ζωή μας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε και να την ξεπεράσουμε. Οι διάφορες προσεγγίσεις που συζητήθηκαν παρέχουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και τεχνικών που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα.

Με τη συνειδητοποίηση, την αυτοσυνειδητοποίηση και τη δέσμευση στη διαδικασία της αλλαγής, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τάση μας να αναβάλλουμε τις δράσεις μας. Κάθε μέρα μας προσφέρει μια νέα ευκαιρία να επιλέξουμε να προχωρήσουμε, να αναλάβουμε δράση και να επιδιώξουμε τους στόχους μας.

Με την υποστήριξη των κατάλληλων εργαλείων, τεχνικών και προσεγγίσεων, μπορούμε να εξελίξουμε την αυτογνωσία μας, να ανακαλύψουμε τις αληθινές μας επιθυμίες και να καταφέρουμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες.

Με κοινή προσπάθεια, δέσμευση και αφοσίωση στη διαδικασία της αλλαγής, μπορούμε να ξεπεράσουμε την αναβλητικότητα και να οδηγηθούμε σε μια ζωή γεμάτη επίτευγμα, ικανοποίηση και ευτυχία.

Στο Mandala Institute μπορούμε να σε βοηθήσουμε!

 

Διάβασε τα άρθρα μας: 

Πως θα αντιμετωπίσω το άγχος με ολιστικές μεθόδους

Απώλεια βάρους μπορείς να τη πετύχεις εύκολα, με ολιστικό τρόπο ζωής

 

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen, με κατεύθυνση στην γνωστική & νευροψυχολογία και εγκεκριμένη από το British Psychological Society του Λονδίνου. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 2007 (αρ. αδείας 07/842). Είναι πιστοποιημένη Θετική Ψυχολόγος & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι δημιουργός μοναδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Coaching αναγνωρισμένο από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors, στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching βασισμένο σε προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας, η μοναδική αναγνωρισμένη εκπαίδευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την International Society for Coaching Psychology. Είναι επίσης, Συνθετική Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Γιώργος Ανδριανόπουλος Yoga Instructor

Ο έμπειρος και πιστοποιημένος δάσκαλος, εκπαιδευτής Yoga Teacher WYA Certified Aerial Yoga Trainer και πιστοποιημένος Ολιστικός Coach (Dip Holistic Integrative Coaching & Coaching Psychology), Γιώργος Ανδριανόπουλος, θα είναι δίπλα σε όλη σας την πορεία από την επιλογή της εξάσκησης που σάς ταιριάζει, τη θέσπιση των ιδανικών στόχων και την καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία.

Για να μάθετε περισσότερα, ένα μάθημα ή μια ιδιωτική συνεδρία είναι εξαιρετική επιλογή και με χαρά θα σας λύσω όσες απορίες έχετε. 

Στο Μandala Istitute μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις την εποικοδομητική σου σχέση με τη yoga.  

 Επικοινώνησε μαζί μας και ξεκινάμε το μαγικό ταξίδι.    

Για περισσότερα άρθρα και συμβουλές περιηγήσου στην ιστοσελίδα μας, ακολούθησε μας  

στο Facebook ,στο Instagram και στο Youtube.