θηλυκή ενέργεια, τι γίνεται όταν καταστέλλεται;

θηλυκή ενέργεια, τι γίνεται όταν καταστέλλεται;

Η θηλυκή ενέργεια αναφέρεται σε έναν ενεργειακό χαρακτήρα ή δύναμη που συνδέεται με θηλυκά χαρακτηριστικά και προσεγγίζει τον τρόπο που εκφράζονται οι γυναίκες σε σχέση με τον κόσμο γύρω τους. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται συχνά στην πνευματικότητα, την ψυχολογία και την προσωπική ανάπτυξη.

Η θηλυκή ενέργεια διακρίνεται από την αντίθετη, την αρσενική ενέργεια, η οποία αναφέρεται σε έναν ενεργειακό χαρακτήρα που σχετίζεται με αρσενικά χαρακτηριστικά.

Ενώ η αρσενική ενέργεια είναι συχνά συνδεδεμένη με τη δράση, την επιδίωξη, την ανταγωνιστικότητα και την αυτονομία, η θηλυκή ενέργεια συνήθως αναφέρεται στην αποδοχή, τη φροντίδα, την ενσυναίσθηση και την έκφραση συναισθημάτων.

Μπορεί να σκεφτείτε τη θηλυκή ενέργεια ως το πνεύμα της μητρότητας και της θηλυκής ευαισθησίας. Συχνά συνδέεται με την έμφαση στις σχέσεις, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων.

Η θηλυκή ενέργεια μπορεί να εκφραστεί μέσω της φροντίδας, της συμπόνιας, της δημιουργικότητας και της έκφρασης των συναισθημάτων.

Σημειώστε ότι οι όροι “θηλυκή ενέργεια” και “αρσενική ενέργεια” δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα, αλλά περιγράφουν ενεργειακές πτυχές που μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το φύλο του.

“Anima” και “Animus”, τι σημαίνουν σύμφωνα με τον Carl Gustav Jung (1875-1961)

Οι όροι “Anima” και “Animus”, δημιουργήθηκαν από το διάσημο ψυχολόγο και ψυχίατροCarl Gustav Jung (1875-1961) ο οποίος  ανέπτυξε  τη θεωρία.

Ο όρος “Anima” αναφέρεται στο θηλυκό ψυχικό στοιχείο που υπάρχει στην ανδρική ψυχή, ενώ ο όρος “Animus” αναφέρεται στο αρσενικό ψυχικό στοιχείο που υπάρχει στη γυναικεία ψυχή. Αυτές οι έννοιες αναπτύχθηκαν από τον ψυχίατρο, στο πλαίσιο της ψυχολογίας του αναλυτικού ψυχισμού.

Η ομορφιά της ατέλειας

Σύμφωνα με τη θεωρία του Jung, η ανθρώπινη ψυχή αποτελείται από διάφορες αρχέγονες ενεργειακές δυνάμεις και αντιλήψεις. Ο ψυχικός κόσμος χωρίζεται σε δύο κύριες διαστάσεις, το συνειδητό και το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο αντιπροσωπεύει το μη συνειδητοποιημένο μέρος της ψυχής, που περιλαμβάνει ανεξερεύνητα και μη αντιληπτά ψυχικά στοιχεία.

Ο όρος “Anima” αναφέρεται στο θηλυκό ασυνείδητο στοιχείο που υπάρχει μέσα σε κάθε άντρα, ενώ ο όρος “Animus” αναφέρεται στο αρσενικό ασυνείδητο στοιχείο που υπάρχει μέσα σε κάθε γυναίκα. 

Οι όροι “Anima” και “Animus” αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες αρσενικές και θηλυκές ενεργειακές δυνάμεις που υπάρχουν μέσα σε κάθε άτομο ανεξαρτήτως φύλου. Κατά τη θεωρία του Jung, η ανάπτυξη και η ένταξη αυτών των εσωτερικών αρχεγονικών πτυχών είναι σημαντική για την επίτευξη αρμονίας και ισορροπίας στην ψυχή και στην προσωπικότητα.

Η απόρριψη ή η καταστολή της θηλυκής ενέργειας στην ανδρική εμπειρία, καθώς και η απόρριψη ή η καταστολή της αρσενικής ενέργειας στη γυναικεία εμπειρία, μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες και προβλήματα στην ψυχική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου.

Για παράδειγμα, ένας άντρας που καταπιέζει τη θηλυκή ενέργεια μπορεί να εκδηλώνει ανισορροπία στις σχέσεις του, να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκφραστικότητά του και να αναζητά συνεχώς επιβεβαίωση και αναγνώριση από τον εξωτερικό κόσμο.

Αντίστοιχα, μια γυναίκα που καταπιέζει την αρσενική ενέργεια μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, στην αυτοπεποίθηση και στην εκδήλωση της δραστηριότητας και της αυτονομίας. Μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση εξάρτησης από άλλους ή να απομακρύνεται από την πραγματοποίηση των επιθυμιών και των στόχων της.

Το θέμα αφορά στο να αναγνωριστούν, να ενσωματωθούν και να εξισορροπηθούν αυτές οι εσωτερικές αντιλήψεις και ενέργειες. Μέσω της διαδικασίας της Εξατομίκευσης, το άτομο μπορεί να αναπτύξει μια πληρέστερη και ισορροπημένη προσωπικότητα, καθώς αποκτά μια πιο περιεκτική και αυθεντική κατανόηση του εαυτού του και των σχέσεων του με τον κόσμο.

Παραδείγματα σύγχρονων καταστάσεων που αντικατοπτρίζουν την έννοια της Anima και του Animus μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Ένας άνδρας που αισθάνεται έντονα έλξη προς την τέχνη, την μουσική ή άλλες εκφραστικές τέχνες, που συνήθως συνδέονται με τη γυναικεία ενέργεια.
 • Μια γυναίκα που αντιλαμβάνεται την ανάγκη για ανεξαρτησία, δικαιώματα και ελευθερία, που συχνά συνδέονται με την αρσενική ενέργεια.
 • Ένας άνδρας που εκφράζει μια ευαίσθητη και φροντιστηριακή πλευρά του, που αποτελεί συνήθως μια πιο γυναικεία ενέργεια.
 • Μια γυναίκα που αποδεικνύει αποφασιστικότητα, λογική και ανεξαρτησία, που συνδέονται συχνά με την αρσενική ενέργεια.

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι η Anima και ο Animus είναι παρόντα στην καθημερινή μας ζωή και επηρεάζουν την αυτοσυνείδηση, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας.

Η χρυσή τομή είναι η εξατομίκευση σύμφωνα με τον Jung 

Στον Carl Jung, ο οποίος επηρεάστηκε από τις Ανατολικές Φιλοσοφίες, η διαδικασία της “Εξατομίκευσης” αποτελεί το δρόμο προς την ολοκλήρωση του ατόμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ένα άτομο πρέπει να συναντήσει και να αποδεχθεί το εσωτερικό του “Anima” (θηλυκή πλευρά) και “Animus” (αρσενική πλευρά).

Ο Jung εξηγεί ότι μέσω της Εξατομίκευσης αποκτούμε αίσθηση της ολοκλήρωσης. Καταλήγουμε σε μια κατάσταση “αυτοτέλειας” και “αυτοπραγμάτωσης”, που επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις μας.

Έτσι, η σύνδεση με το εσωτερικό μας αρσενικό ή θηλυκό στοιχείο είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κατανόησης, τα οποία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ψυχικής εργασίας.

Για παράδειγμα, ένα άτομο που αναγνωρίζει τη θηλυκή πλευρά του Anima μπορεί να αναπτύξει συναισθηματική ευαισθησία, φαντασία και δημιουργικότητα. Μπορεί να αντιμετωπίσει τον πόνο και την ανασφάλεια που ενδέχεται να απορρέουν από την καταπίεση της θηλυκής ενέργειας και να επαναφέρει την ισορροπία στην ψυχή του.

Αντίστοιχα, ένα άτομο που αντιλαμβάνεται την αρσενική πλευρά του Animus μπορεί να αναπτύξει λογική σκέψη, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κόσμου με αποφασιστικότητα και να επιδείξει ηγετικά χαρακτηριστικά.

Συνολικά, η εργασία για την ανακάλυψη και την αποδοχή του εσωτερικού Anima και Animus μας επιτρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι και πλήρεις σαν άτομα, να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με περισσότερη αυθεντικότητα και ευελιξία.

Δίπλωμα στην Ολιστική – Συνθετική Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία – evidence based therapies & coaching

Θηλυκή ενέργεια τι γίνεται όταν αυτή καταστέλλεται

Η θηλυκή ενέργεια  όπως είπαμε και παραπάνω, αναφέρεται σε μια σειρά ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη θηλυκή φύση και εκφράζονται μέσα από την αυθεντικότητα, την ευαισθησία, την ένωση, την ένταξη, την ενθάρρυνση, την ενασχόληση με τη φροντίδα, την ένταξη του πνεύματος και τη σύνδεση με τη φύση και τον κόσμο.

Όταν η θηλυκή ενέργεια καταστέλλεται ή καταπιέζεται, μπορεί να προκαλέσει διάφορα αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τόσο το άτομο όσο και την κοινωνία συνολικά. Ορισμένα από αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Απώλεια αυθεντικότητας: Όταν η θηλυκή ενέργεια καταστέλλεται, το άτομο μπορεί να απομακρυνθεί από τον αυθεντικό του εαυτό και να μην μπορεί να εκφράσει την πραγματική του ταυτότητα και ανάγκες.
 • Αποστροφή από τον εαυτό: Η καταστολή της θηλυκής ενέργειας ίσως και να οδηγήσει σε απομάκρυνση από τον εαυτό, σε αυτοαπόρριψη και αυτοεπιβολή αρνητικών πεποιθήσεων και στην ανασφάλεια.
 • Αποτυχία στις σχέσεις: Η θηλυκή ενέργεια είναι σημαντική για την επίτευξη ισορροπίας και αλληλεπίδρασης στις σχέσεις. Η καταστολή της θα προκαλέσει  δυσλειτουργίες στις σχέσεις, όπως έλλειψη επικοινωνίας, απομόνωση και έλλειψη ενσυναίσθησης.
 • Έλλειψη ενσυναίσθησης και φροντίδας: Η θηλυκή ενέργεια σχετίζεται με την ικανότητα να φροντίζει και να συνδέεται με άλλους ανθρώπους. Η καταστολή αυτής της ενέργειας ίσως επιφέρει  έλλειψη ενσυναίσθησης, αποξένωσης και έλλειψη συμπόνιας προς τους άλλους.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη σημασία της θηλυκής ενέργειας και να δίνουμε τη δέουσα προσοχή και αναγνώριση σε αυτήν. Η ελευθέρωση και έκφραση της θηλυκής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην προσωπική μεταμόρφωση, την ευεξία και την αρμονία του ατόμου και της κοινότητας γενικότερα.

Δίπλωμα στην Transpersonal Θεραπεία 150Hrs

 

Με ποιους τρόπους έχουμε καταστολή της θηλυκής ενέργειας; 

Η καταστολή της θηλυκής ενέργειας μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους, και είναι συχνά αποτέλεσμα κοινωνικών, πολιτισμικών και ατομικών παραγόντων. Εδώ έχουμε ορισμένα  παραδείγματα καταστολής της θηλυκής ενέργειας:

 • Κοινωνικές προσδοκίες: Οι κοινωνικές προσδοκίες περί του ρόλου των γυναικών μπορούν να καταπιέσουν τη θηλυκή ενέργεια. Για παράδειγμα, οι παραδοσιακές κοινωνίες  ίσως απαιτούν από τις γυναίκες να προσαρμόζονται σε προκαθορισμένους ρόλους και να καταπνίγουν την αυθεντική τους φωνή και εκφραστικότητα.
 • Πεποιθήσεις και αντιλήψεις: Αρνητικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις για τη θηλυκή φύση έχουν τη δυνατότητα να καταστείλουν τη θηλυκή ενέργεια. Για παράδειγμα, η πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι ασθενέστερες ή λιγότερο ικανές από τους άνδρες μπορεί να περιορίσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των γυναικών.
 • Περιορισμοί στην εκπαίδευση και την ευκαιρία: Ο περιορισμένος πρόσβαση σε εκπαίδευση, καριέρα και ευκαιρίες ανέλιξης μπορεί να καταστείλει τη θηλυκή ενέργεια και να περιορίσει την επίτευξη του δυναμικού των γυναικών.
 • Κοινωνική πίεση για εμφάνιση: Οι προσδοκίες για την εμφάνιση και τη συμμόρφωση σε ορισμένα πρότυπα ομορφιάς υπάρχει ενδεχόμενο  να καταπιέσουν τη θηλυκή ενέργεια και να δημιουργήσουν αυτοαποδοκιμασία και ανασφάλεια.
 • Υπερβολική επιβολή ρόλων: Υπερβολική επιβολή παραδοσιακών ρόλων για τις γυναίκες, όπως ο ρόλος της μητέρας ή της συζύγου, μπορεί να καταπιέσει την ελεύθερη έκφραση της θηλυκής ενέργειας και την επίτευξη ισορροπίας με άλλες πτυχές της ζωής.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα τρόπων καταστολής της θηλυκής ενέργειας, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εμπειρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στις γυναίκες και να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Ολιστική Κλινική Υπνοθεραπεία – Βραχεία Ψυχοθεραπεία – Υπνοανάλυση – evidence based clinical hypnosis

Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την καταστολή της θηλυκής ενέργειας

 • Κοινωνικό περιβάλλον: Οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά με το ρόλο των γυναικών μπορεί να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Αυτό περιλαμβάνει προσδοκίες για την εμφάνιση, την οικογενειακή ζωή, την επαγγελματική σταδιοδρομία και την κοινωνική συμμετοχή.
 • Πολιτισμικές παραδόσεις: Οι πολιτισμικές παραδόσεις και αξίες μπορούν να διαμορφώσουν τις πεποιθήσεις και τα πρότυπα ρόλων για τις γυναίκες. Ορισμένες κοινωνίες ίσως  να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση και την αυτονομία των γυναικών.
 • Οικογενειακό περιβάλλον: Οι εμπειρίες και οι δυναμικές εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος  έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Οι προσδοκίες και οι ρόλοι που τους ανατίθενται στην οικογένεια μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους.
 • Προσωπική εμπειρία: Οι προσωπικές εμπειρίες, όπως οι σχέσεις, οι αποτυχίες και οι επιτυχίες, μπορούν να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα των γυναικών. Παράδειγμα αυτού είναι η επίδραση μιας σχέσης εξουσίας ή καταπίεσης στην εκδήλωση της θηλυκής ενέργειας.
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες: Η πρόσβαση σε εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης  ίσως επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Η έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη και πρόοδο μπορεί να περιορίσει την εκδήλωση της θηλυκής ενέργειας.

Διακοπές, μήπως είναι μια ευκαιρία να ασχοληθείς με σένα;

Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καταστολή της θηλυκής ενέργειας. Κάθε γυναίκα έχει μοναδική εμπειρία και επηρεάζεται από μια συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων.

Certificate στην evidence – based Υπνοθεραπεία 40Hrs  

Ο Γιώργος Ανδριανόπουλος και η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι και οι δημιουργοί της ιδέας του Mandala Institute. Η αγάπη τους για να αυτό που κάνουν και η ανάγκη τους να προσφέρουν ευημερία στους ανθρώπους με μια ολιστική προσέγγιση τους έδωσε το έναυσμα για να γεννηθεί το 2010 το πρωτότυπο Κέντρο Ολιστικής Ευεξίας.

Το Mandala Institute συνδυάζει δημιουργικά επιστήμες από τον κλάδο της Ψυχολογίας, της Γιόγκα, του Διαλογισμού, της Coaching Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής & της Ψυχοθεραπείας για μια πλήρη ανάπτυξη και εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης: νους, σώμα, συναίσθημα, πνεύμα.

Ο στόχος του Γιώργου και της Κατερίνας ήταν να πρεσβεύει ένα πραγματικά ολιστικό μοντέλο για να βοηθήσει τον άνθρωπο ως προς τη σωματική του ευεξία, την ψυχολογική του ευημερία, την πνευματική του ανάπτυξη ή ακόμη και την εξέλιξη του σε τομείς όπως ζωή, αθλητισμός και καριέρα (life, business, & performance coaching).

Τί είναι ατελοφοβία και τί τελειομανία;

Οι ίδιοι δηλώνουν πως: “Για να το πετύχουμε, συνθέτουμε -είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό- ποικίλες και πρωτότυπες επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές & τεχνικές καθώς και εναλλακτικές μεθόδους σχηματίζοντας ένα επιτυχημένο ολιστικό θεραπευτικό σύνολο.”

Ένα άλλο κομμάτι του Mandala Institute αφορά στην εκπαίδευση.

Με γνώμονα και αρχή τη μεταλαμπάδευση γνώσεων δημιούργησαν το Ολιστικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης με πιστοποιημένα προγράμματα από διεθνείς οργανισμούς. Εκεί θα βρείτε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Aerial Yoga, στο Yogasthenics, στην Ολιστική Κλινική Υπνοθεραπεία, στην Αναδρομική Θεραπεία, στο Mindfulness & Meditation Training, στο Ολιστικό Coaching και στην Ολιστική Ψυχοθεραπεία μαζί με Coaching Ψυχολογία.

Σας καλωσορίζουμε στο Mandala Institute!

Σου κάνει καλό, να μοιράζεσαι την επιτυχία με τους άλλους;

Θηλυκή δύναμη: Πώς θα καταφέρεις να την αποκτήσεις; 

Εσωτερική δύναμη: Πώς να ανακαλύψετε και να αξιοποιήσετε τον πραγματικό εαυτό σας!

Η ψυχική αντοχή και με ποιους τρόπους θα την ενισχύσετε