Ιστορία, έρευνες και εφαρμογές της Αναδρομικής Θεραπείας για την επούλωση ψυχικών τραυμάτων

Αυτό το άρθρο εξετάζει την εξέλιξη των τεχνικών αναδρομικής θεραπείας, στην υπνοθεραπεία, στις οποίες εμφανείς μνήμες του παρελθόντος, αντιμετωπίζονται λιγότερο ως περιγραφές πραγματικών γεγονότων και περισσότερο ως συμβολικές  ιστορίες που βοηθούν στην επούλωση και μετουσίωση των ψυχικών μας τραυμάτων. Περιγραφή Ο όρος «αναδρομή» αναφέρεται στην διαδικασία τεχνικών «επιστροφής» σε μια προηγούμενη μας κατάσταση, όπου από … Continue reading Ιστορία, έρευνες και εφαρμογές της Αναδρομικής Θεραπείας για την επούλωση ψυχικών τραυμάτων