Ξεκλειδώνοντας την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία – τα οφέλη της coaching ψυχολογίας

coaching now

 

Προσωπική και επαγγελματική επιτυχία μέσω της προπονητικής ψυχολογίας; 

 

Στον σημερινό ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, τα άτομα αναζητούν συνεχώς αποτελεσματικές στρατηγικές για να επιτύχουν προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Η ψυχολογία του coaching, ένας ισχυρός κλάδος που συνδυάζει αρχές από την ψυχολογία και το coaching, προσφέρει μια μετασχηματιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των ατόμων στην επίτευξη του πλήρους δυναμικού τους. Αυτό το άρθρο διερευνά τα πολυάριθμα οφέλη της ψυχολογίας του coaching για την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, υποστηριζόμενα από θεωρίες, έρευνες, ασκήσεις, τεχνικές και μια σύγκριση με το απλό life coaching. Θα επισημάνουμε επίσης τα πλεονεκτήματα της εγγραφής στο μάθημα ψυχολογίας coaching.

Στον σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό κόσμο που ζούμε, η επίτευξη προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας αποτελεί προτεραιότητα για πολλούς ανθρώπους. Μια προσέγγιση που έχει αποκτήσει σημαντική αναγνώριση είναι η coaching ψυχολογία. Βασιζόμενη σε διάφορες θεωρίες, υποστηριζόμενη από επιστημονικές έρευνες και χρησιμοποιώντας ασκήσεις και τεχνικές, η ψυχολογία του coaching προσφέρει έναν μοναδικό και αποτελεσματικό τρόπο υποστήριξης των ατόμων για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων.

 

  1. Τι είναι η Coaching Ψυχολογία; 

Είναι ένας σχετικά καινούργιος αναγνωρισμένος κλάδος της Ψυχολογίας με τις θεωρίες και τις προσεγγίσεις της να βασίζονται στις υπάρχουσες ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις, παιδιών και ενηλίκων. Εμπεριέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και ψυχομετρικά εργαλεία για να βοηθήσει το άτομο να ανθίσει, να ακμάσει και να θριαμβεύσει (floursishing and thrive).

Η πρακτική της μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της ευεξίας (well-being) και της επίδοσης (performance) στην προσωπική ζωή (life coaching) και στην εργασία (business coaching).

Το Coaching Ψυχολογίας είναι ένας αναγνωρισμένος κλάδος της ψυχολογίας (APA & BPS) που συνδυάζει τις θεωρίες και τις προσεγγίσεις της ψυχολογίας με τεχνικές και εργαλεία του coaching. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν την ευεξία και την επίδοση σε διάφορους τομείς της ζωής τους.

Η πρακτική του Coaching Ψυχολογίας εστιάζει στην ανάπτυξη των ατόμων και στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. Μέσω της χρήσης επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων και ψυχομετρικών εργαλείων, οι Coaching Ψυχολόγοι βοηθούν τα άτομα να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και εμπόδια, και να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίτευξη επιτυχίας.

Το Coaching Ψυχολογίας μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς, όπως η προσωπική ζωή, η καριέρα, οι σχέσεις, η υγεία και η ευεξία. Στον τομέα του life coaching, οι Coaching Ψυχολόγοι βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή, να ανακαλύψουν τις προτεραιότητές τους και να προσαρμοστούν σε αλλαγές και προκλήσεις.

Στον τομέα του business coaching, οι Coaching Ψυχολόγοι συνεργάζονται με επαγγελματίες και οργανισμούς για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, την επίτευξη επαγγελματικών στόχων και την αποτελεσματική διαχείριση τους.

Συνολικά, το Coaching Ψυχολογίας προσφέρει ένα πλαίσιο υποστήριξης και ανάπτυξης για τα άτομα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, την αύξηση της αυτογνωσίας και τη βελτίωση της συναισθηματικής ευαισθησίας.

Οι Coaching Ψυχολόγοι δημιουργούν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου οι πελάτες μπορούν να εξερευνήσουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους στόχους τους. Χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών, όπως οι ερωτήσεις, η ανάδειξη δυνατοτήτων, η ανάλυση προκλήσεων και η δημιουργία στρατηγικών δράσης για να υποστηρίξουν την προσωπική ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων.

Το Coaching Ψυχολογίας επικεντρώνεται επίσης στην αυτο-ευαισθητοποίηση και την αυτο-ανάλυση, καθώς οι πελάτες καλούνται να εξετάσουν τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τα πρότυπα τους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους και τις επιλογές τους.

Μέσω της Coaching Ψυχολογίας οι πελάτες αναπτύσσουν μια καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους και των προσωπικών τους αναγκών, ενώ αναζητούν τρόπους για να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Συνολικά, το Coaching Ψυχολογίας προσφέρει ένα πλαίσιο υποστήριξης και ανάπτυξης για την επίτευξη ευεξίας, ανάπτυξης και επίδοσης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ενισχύει την αυτο-επίγνωση, την αυτο-ανάλυση και την αυτο-ανάπτυξη, ενώ παρέχει τις απαραίτητες εργαλεία και τεχνικές για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Coaching Ψυχολόγοι δεν αναλαμβάνουν το ρόλο του θεραπευτή ή του συμβούλου. Αντίθετα, δρουν ως συνεργάτες και υποστηρικτές των πελατών τους, ενθαρρύνοντάς τους να ανακαλύψουν τις δικές τους λύσεις και να πάρουν δράση για την επίτευξη των στόχων τους.

 

 

Μπορεί η Coaching Ψυχολογία να βοηθήσει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας; 

Η προπονητική ψυχολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας και ευημερίας. Αν και το coaching δεν υποκαθιστά τη θεραπεία ή τη συμβουλευτική, μπορεί να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις παρεμβάσεις ψυχικής υγείας. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η ψυχολογία του coaching μπορεί να συμβάλει στην ψυχική υγεία:

1. Καθορισμός στόχων και προγραμματισμός δράσης: Η ψυχολογία του coaching βοηθά τα άτομα να προσδιορίσουν τους στόχους τους και να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την επίτευξή τους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα, την αυτοαποτελεσματικότητα και την αίσθηση του σκοπού, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ψυχική ευεξία.

2. Προσέγγιση βασισμένη στα δυνατά σημεία: Η ψυχολογία Coaching εστιάζει στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των δυνάμεων και των πόρων των ατόμων. Αυτή η θετική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, αυτοπεποίθηση και θετική νοοτροπία, τα οποία είναι ευεργετικά για την ψυχική υγεία.

3. Αυτοαναστοχασμός και αυτογνωσία: Η προπονητική ψυχολογία ενθαρρύνει τα άτομα να προβληματιστούν σχετικά με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, διευκολύνοντας την αυτογνωσία και την αυτοκατανόηση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη συναισθηματική ρύθμιση, την αυτοαποδοχή και την προσωπική ανάπτυξη.

4. Υπευθυνότητα και υποστήριξη: Οι προπονητές παρέχουν υπευθυνότητα και υποστήριξη στα άτομα καθώς εργάζονται για την επίτευξη των στόχων τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να παραμείνουν κινητοποιημένα, να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να διατηρήσουν την πρόοδο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας.

5. Διαχείριση άγχους και ευεξία: Η προπονητική ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης του άγχους και πρακτικές αυτοφροντίδας. Με την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τεχνικών μείωσης του στρες και ρουτίνες αυτοφροντίδας, το coaching μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευημερία και την ψυχική υγεία.

Όσον αφορά την έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της προπονητικής ψυχολογίας για την ψυχική υγεία, υπάρχει μια αυξανόμενη βιβλιογραφία. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η μείωση του άγχους, η οικοδόμηση ανθεκτικότητας, η επίτευξη στόχων και η βελτίωση της ευημερίας.

1. Κατανόηση της Coaching Ψυχολογίας: Η προπονητική ψυχολογία είναι ένας τομέας που συνδυάζει αρχές από την ακαδημαϊκή ψυχολογία και το coaching για να βοηθήσει τα άτομα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν τους στόχους τους. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα άτομα διαθέτουν τους πόρους και τις ικανότητες να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Βασικές θεωρίες στην ψυχολογία του coaching περιλαμβάνουν τη θετική ψυχολογία, τη γνωστική-συμπεριφορική θεωρία και την ανθρωπιστική ψυχολογία.

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι το coaching, ιδιαίτερα όταν επικεντρώνεται στον καθορισμό στόχων, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην ψυχική υγεία.

Εδώ είναι μερικά βασικά ευρήματα:

1. Αυξημένη αυτο-αποτελεσματικότητα: Ο καθορισμός στόχων στο coaching έχει βρεθεί ότι ενισχύει την αυτο-αποτελεσματικότητα των ατόμων, η οποία είναι η πίστη στην ικανότητα του ατόμου να εκτελεί επιτυχώς καθήκοντα και να ξεπερνά τις προκλήσεις. Η υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα σχετίζεται με βελτιωμένα αποτελέσματα ψυχικής υγείας, όπως αυξημένη ανθεκτικότητα και μειωμένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.

2. Βελτιωμένο κίνητρο και δέσμευση: Ο καθορισμός ουσιαστικών στόχων και η εργασία προς την κατεύθυνση τους με την υποστήριξη ενός προπονητή μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα και τη συμμετοχή των ατόμων στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Αυτό το αυξημένο κίνητρο μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση σκοπού και εκπλήρωσης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας.

3. Βελτιωμένη ευεξία και ικανοποίηση από τη ζωή: Οι παρεμβάσεις προπονητικής που εστιάζουν στον καθορισμό στόχων έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν τη συνολική ευημερία και την ικανοποίηση από τη ζωή. Βοηθώντας τα άτομα να ξεκαθαρίσουν και να επιδιώξουν τους στόχους τους, το coaching μπορεί να φέρει μια αίσθηση πληρότητας, ευτυχίας και μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου στη ζωή κάποιου.

4. Μειωμένο στρες και άγχος: Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις coaching που περιλαμβάνουν τον καθορισμό στόχων και τις τεχνικές διαχείρισης του άγχους μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένα επίπεδα στρες και άγχους. Ο καθορισμός συγκεκριμένων, εφικτών στόχων και η ανάπτυξη σχεδίων δράσης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αισθάνονται περισσότερο τον έλεγχο της ζωής τους, οδηγώντας σε μειωμένο στρες και άγχος.

5. Αυξημένη Επίτευξη Στόχων: Οι παρεμβάσεις προπονητικής που ενσωματώνουν τον καθορισμό στόχων έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν την πιθανότητα επίτευξης στόχου. Η επίτευξη στόχων μπορεί να τονώσει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση της ολοκλήρωσης, τα οποία συμβάλλουν σε καλύτερα αποτελέσματα ψυχικής υγείας.

 

 

2. Προσωπικά οφέλη της Ψυχολογίας Coaching:

α. Αυτογνωσία: Η προπονητική ψυχολογία προάγει τον αυτοστοχασμό, επιτρέποντας στα άτομα να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των δυνατών σημείων, των αξιών και των τομέων που χρήζουν ανάπτυξης. Αυτή η αυτογνωσία είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας αίσθησης σκοπού.

β. Καθορισμός στόχων και παρακίνηση: Μέσω της ψυχολογίας του coaching, τα άτομα μαθαίνουν να θέτουν σαφείς και εφικτούς στόχους, ευθυγραμμίζοντας τις ενέργειές τους με τις φιλοδοξίες τους. Οι προπονητές χρησιμοποιούν τεχνικές όπως οι στόχοι SMART, GROW, PRACTICE και ασκήσεις καθοδηγούμενων εικόνων και οραματισμών (visualizations) για να ενισχύσουν τα κίνητρα και τη θέληση ώστε να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.

γ. Υπέρβαση των εμποδίων: Η προπονητική ψυχολογία εξοπλίζει τα άτομα με στρατηγικές για να ξεπερνούν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που μπορεί να εμποδίζουν την προσωπική τους πρόοδο. Τεχνικές όπως η αναπλαισίωση, η γνωστική αναδιάρθρωση και η ενσυνειδητότητα βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

3. Επαγγελματικά οφέλη της Ψυχολογίας Προπονητικής:

α. Βελτιωμένη απόδοση: Η προπονητική ψυχολογία βοηθά τα άτομα να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία, επιτρέποντάς τους να διαπρέψουν στους επαγγελματικούς τους ρόλους. Έρευνες δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις coaching οδηγούν σε βελτιωμένη εργασιακή απόδοση, παραγωγικότητα και επαγγελματική ικανοποίηση.

β. Ανάπτυξη ηγεσίας: Η προπονητική ψυχολογία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηγεσίας, βοηθώντας τα άτομα να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να ενισχύσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εμπνέουν και να παρακινούν τους άλλους.

4. Σταδιοδρομία και ανέλιξη: Με την υποστήριξη της ψυχολογικής καθοδήγησης, τα άτομα πλοηγούνται στις μεταβάσεις καριέρας, όπως οι αλλαγές θέσεων εργασίας ή οι προαγωγές, με αυτοπεποίθηση και σαφήνεια. Οι προπονητές χρησιμοποιούν τεχνικές όπως οι αξιολογήσεις σταδιοδρομίας, η ευθυγράμμιση αξιών και ο σχεδιασμός δράσης για να διευκολύνουν τις επιτυχημένες μεταβάσεις σταδιοδρομίας.

4. Έρευνα και αποδείξεις: Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της ψυχολογίας του coaching στη διευκόλυνση της προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Για παράδειγμα, μια μετα-ανάλυση των Theeboom, Beersma και Van Vianen (2014) διαπίστωσε ότι οι παρεμβάσεις coaching έχουν θετικό αντίκτυπο στην απόδοση, την ευημερία και τις δεξιότητες αντιμετώπισης. Επιπλέον, η έρευνα του Grant (2003) ανέδειξε το ρόλο του coaching στην ενίσχυση της επίτευξης στόχων και της επαγγελματικής ικανοποίησης.

5. Προσέγγιση βασισμένη στα δυνατά σημεία του χαρακτήρα (Strength based coaching): Οι προπονητές χρησιμοποιούν ψυχομετρικά εργαλεία για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των μοναδικών δυνατών σημείων ενός ατόμου. Αυτή η προσέγγιση προάγει την αυτοπεποίθηση, την ανθεκτικότητα και τη βέλτιστη απόδοση.

γ. Οραματισμός και επιβεβαιώσεις: Οι ασκήσεις οπτικοποίησης περιλαμβάνουν νοητική πρόβα σεναρίων επιτυχίας, ενίσχυση των κινήτρων και οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης. Οι επιβεβαιώσεις είναι θετικές δηλώσεις που τα άτομα επαναλαμβάνουν στον εαυτό τους, ενισχύοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για καλύτερα αποτελέσματα γίνεται ο συνδυασμός NLP Coaching και υπνοθεραπεία.

 

 

Θες να μας γνωρίσεις και να πάρεις μια γεύση από όλες τις θεραπευτικές και Coaching ολιστικές τεχνικές μας; Έλα στο Taster Weekend με early bird ως 30 Σεπτεμβρίου

Διερεύνηση των θεωρητικών θεμελίων της προπονητικής ψυχολογίας.

Μερικές από αυτές τις θεωρίες περιλαμβάνουν:

1. Θεωρία αυτο-αποτελεσματικότητας (Self-Efficacy Theory)¨Αναπτύχθηκε από τον Albert Bandura, η θεωρία αυτο-αποτελεσματικότητας υποστηρίζει ότι η πίστη των ατόμων στις ικανότητές τους να εκτελούν με επιτυχία συγκεκριμένες εργασίες ή να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα επηρεάζει τα κίνητρα, τη συμπεριφορά και τη συνολική τους απόδοση. Η αυτο-αποτελεσματικότητα παίζει κρίσιμο ρόλο στο coaching καθώς επηρεάζει την προθυμία των ατόμων να θέσουν απαιτητικούς στόχους, να επιμείνουν μπροστά στα εμπόδια και τελικά να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

2. Ψυχαναλυτικό Coaching: Η καθοδήγηση ψυχανάλυσης αναφέρεται στην ενσωμάτωση ψυχαναλυτικών αρχών και τεχνικών στη διαδικασία καθοδήγησης. Συνδυάζει τις ιδέες και τις μεθόδους της ψυχανάλυσης με την προσανατολισμένη στον στόχο και τη δράση προσέγγιση του coaching. Στην καθοδήγηση ψυχανάλυσης, ο προπονητής και ο πελάτης συνεργάζονται για να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τα ασυνείδητα κίνητρα, τα πρότυπα και τις συγκρούσεις του πελάτη που μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις σχέσεις και τους στόχους του. Ο προπονητής βοηθά τον πελάτη να αποκτήσει μια εικόνα για τις ασυνείδητες διαδικασίες του, τα ανεπίλυτα συναισθηματικά ζητήματα και τις βαθιές πεποιθήσεις που μπορεί να τον εμποδίζουν. Εργαλεία: Ασυνείδητη εξερεύνηση, Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση, Ερμηνεία και Διορατικότητα, Συναισθηματική Επεξεργασία, Αυτοστοχασμός και Αυτογνωσία.

3. Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεωρία (CBT): Το CBT δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών ενός ατόμου. Υποδηλώνει ότι με τον εντοπισμό και την τροποποίηση αρνητικών ή μη χρήσιμων προτύπων σκέψης, τα άτομα μπορούν να βιώσουν θετικές αλλαγές στα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Στην καθοδήγηση, οι τεχνικές CBT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους πελάτες να αμφισβητήσουν και να επαναπροσδιορίσουν τις περιοριστικές πεποιθήσεις, να αναπτύξουν πιο προσαρμοστικά πρότυπα σκέψης και να αναλάβουν ενέργειες ευθυγραμμισμένες με τους στόχους τους.

4. Θετική ψυχολογία: Η θετική ψυχολογία επικεντρώνεται στην επιστημονική μελέτη του τι επιτρέπει στα άτομα και τις κοινότητες να ευδοκιμήσουν και να ακμάσουν. Τονίζει τα δυνατά σημεία, την ευεξία και τη βέλτιστη λειτουργία. Στην ψυχολογία του coaching, οι αρχές και οι παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας συχνά ενσωματώνονται για να ενισχύσουν την ευημερία, την ανθεκτικότητα και τα θετικά συναισθήματα των πελατών. Αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως ασκήσεις ευγνωμοσύνης, προσεγγίσεις που βασίζονται σε δυνάμεις και καλλιέργεια θετικής νοοτροπίας και αισιοδοξίας.

5. Θεωρία Στόχων (Goal Theory): Η θεωρία στόχων υποστηρίζει ότι ο καθορισμός συγκεκριμένων, απαιτητικών και εφικτών στόχων μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα, την απόδοση και τη συνολική ευημερία. Η θεωρία τονίζει τη σημασία του καθορισμού στόχων, του σχεδιασμού δράσης και της παρακολούθησης της προόδου στις παρεμβάσεις καθοδήγησης. Υποδηλώνει ότι τα άτομα που θέτουν σαφείς στόχους, αναπτύσσουν στρατηγικές για να τους επιτύχουν και λαμβάνουν ανατροφοδότηση για την πρόοδό τους είναι πιο πιθανό να βιώσουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης και ικανοποίησης.

6. Gestalt Coaching: Η ψυχολογία Gestalt coaching είναι μια προσέγγιση που συνδυάζει αρχές και τεχνικές από τη θεραπεία Gestalt με πρακτικές καθοδήγησης. Η θεραπεία Gestalt, που αναπτύχθηκε από τον Fritz Perls και τους συνεργάτες του, εστιάζει στην εμπειρία της παρούσας στιγμής, την επίγνωση και την ενοποίηση του νου, του σώματος και των συναισθημάτων.

7. Narrative Coaching: Η αφηγηματική προσέγγιση στο coaching είναι μια προσέγγιση που εστιάζει στην εξερεύνηση και την αναμόρφωση των ιστοριών και των αφηγήσεων που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους και τις εμπειρίες τους. Αναγνωρίζει ότι οι ιστορίες που λέμε στους εαυτούς μας διαμορφώνουν τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μας, και ότι με την αναπλαισίωση και την ανακατασκευή αυτών των ιστοριών, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες και νοήματα στη ζωή μας.

8. NLP Coaching: Το NLP coaching αναφέρεται στη χρήση τεχνικών και αρχών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) στη διαδικασία καθοδήγησης. Το NLP είναι ένα σύνολο εργαλείων και τεχνικών που εστιάζει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, επικοινωνούν και συμπεριφέρονται και πώς αυτά τα πρότυπα μπορούν να αλλάξουν για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην καθοδήγηση NLP, ο προπονητής και ο πελάτης συνεργάζονται για να εντοπίσουν και να αλλάξουν μη βοηθητικά πρότυπα σκέψης, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Ο προπονητής χρησιμοποιεί τεχνικές NLP για να βοηθήσει τον πελάτη να αποκτήσει γνώσεις, να θέσει στόχους, να ξεπεράσει τους περιορισμούς και να δημιουργήσει θετικές αλλαγές στη ζωή του.

9. Transpersonal Coaching: Η υπερπροσωπική καθοδήγηση είναι μια ολιστική προσέγγιση στο coaching που υπερβαίνει την παραδοσιακή εστίαση σε στόχους και συμπεριφορές. Εξερευνά τις βαθύτερες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικότητας, της συνείδησης και της προσωπικής ανάπτυξης. Η υπερπροσωπική καθοδήγηση στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα να συνδεθούν με τον ανώτερο εαυτό τους, να αξιοποιήσουν την εσωτερική τους σοφία και να ευθυγραμμίσουν τις πράξεις τους με τις βαθύτερες αξίες και τους σκοπούς τους. Εργαλεία: Αυτο-ανακάλυψη και αυτογνωσία, mindfulness και παρουσία, ενσωμάτωση των σκιών (shadow work) και εσωτερική εργασία, σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό,  ευθυγράμμιση αξιών και σκοπού, ενίσχυση αυθεντικού εαυτού, νόημα και ικανοποίηση από τη ζωή, έννοιες προσφοράς και οικουμενικότητας.

Στη υπερροσωπική καθοδήγηση, ο προπονητής και ο πελάτης συνεργάζονται για να εξερευνήσουν και να ενσωματώσουν τις σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές και πνευματικές διαστάσεις του πελάτη. Ο προπονητής διαθέτει έναν ασφαλή και υποστηρικτικό χώρο για τον πελάτη να εμβαθύνει στον εσωτερικό του κόσμο, να αναλογιστεί τις πεποιθήσεις και τις αξίες του και να αποκτήσει γνώσεις για τον σκοπό και το νόημα της ζωής του.

Αυτές οι θεωρίες παρέχουν ένα θεμέλιο για την κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που διέπουν τις παρεμβάσεις καθοδήγησης και προσφέρουν καθοδήγηση για αποτελεσματικές πρακτικές καθοδήγησης. Ενσωματώνοντας αυτές τις θεωρίες σε προσεγγίσεις καθοδήγησης, οι επαγγελματίες μπορούν να προσαρμόσουν τις παρεμβάσεις τους για να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές ανάγκες των πελατών και να διευκολύνουν τη θετική αλλαγή.

 

 

Θες να αλλάξεις καριέρα; Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις!

 

Τι περιλαμβάνουν οι συνεδρίες Coaching Ψυχολογίας όταν κάποιος θέλει να δουλέψει σε προσωπικό και επαγγελματικό τομέα; 

 

Σε προσωπικές και επαγγελματικές συνεδρίες καθοδήγησης, η ψυχολογία του coaching μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέλη και παρεμβάσεις. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η προπονητική ψυχολογία:

1. Καθορισμός Στόχων και Σχεδιασμός Δράσεων: Η ψυχολογία του Coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να θέσουν ουσιαστικούς και εφικτούς στόχους στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Περιλαμβάνει αποσαφήνιση αξιών, εντοπισμό δυνατών σημείων και τομέων ανάπτυξης και δημιουργία σχεδίων δράσης για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η ψυχολογία καθοδήγησης μπορεί να παρέχει στρατηγικές και τεχνικές για να υποστηρίξει τα άτομα να αναλύσουν τους στόχους σε διαχειρίσιμα βήματα και να παραμείνουν παρακινημένοι σε όλη τη διαδικασία.

2. Αυτοστοχασμός και αυτογνωσία: Η ψυχολογία καθοδήγησης ενθαρρύνει τα άτομα να ασχοληθούν με τον αυτοστοχασμό και να αναπτύξουν αυτογνωσία. Μέσω διαφόρων τεχνικών όπως το ημερολόγιο, οι ασκήσεις επίγνωσης και η καθοδηγούμενη ενδοσκόπηση, τα άτομα μπορούν να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Αυτή η αυτογνωσία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σαφήνεια, διορατικότητα και ικανότητα να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές.

3. Προσδιορισμός και υπέρβαση των περιοριστικών πεποιθήσεων: Η ψυχολογία καθοδήγησης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να εντοπίσουν και να αμφισβητήσουν περιοριστικές πεποιθήσεις που μπορεί να τα εμποδίζουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Διερευνώντας τις υποκείμενες σκέψεις και υποθέσεις που οδηγούν σε συμπεριφορές, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν νέες προοπτικές, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την επιτυχία τους.

4. Συναισθηματική νοημοσύνη και συναισθηματική ρύθμιση: Η coaching ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση, την κατανόηση και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους και των συναισθημάτων των άλλων. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις ικανότητες λήψης αποφάσεων.

5. Διαχείριση άγχους και οικοδόμηση ανθεκτικότητας: Η coaching ψυχολογία μπορεί να προσφέρει στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση του άγχους, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη διατήρηση της ευημερίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές μείωσης του άγχους, πρακτικές ενσυνειδητότητας, καθορισμό ορίων και στρατηγικές αυτοφροντίδας.

6. Επίλυση Συγκρούσεων και Επικοινωνιακές Δεξιότητες: Η coaching ψυχολογία μπορεί να υποστηρίξει τα άτομα στη βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και στην αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων. Μπορεί να παρέχει εργαλεία και τεχνικές για ενεργητική ακρόαση, διεκδίκηση, ενσυναίσθηση και διαπραγμάτευση.

7. Ανάπτυξη και μετάβαση σταδιοδρομίας: Η coaching ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να εξερευνήσουν και να πλοηγηθούν στις επιλογές σταδιοδρομίας, τις μεταβάσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν τα δυνατά σημεία, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους και να τα ευθυγραμμίσουν με την επαγγελματική τους πορεία. Η ψυχολογία της προπονητικής μπορεί επίσης να παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μετάβασης σταδιοδρομίας, όπως αλλαγές εργασίας, προαγωγές ή έναρξη μιας νέας επιχείρησης.

8. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Η coaching ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βρουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής διερευνώντας προτεραιότητες, θέτοντας όρια και αναπτύσσοντας στρατηγικές για τη διαχείριση των ανταγωνιστικών απαιτήσεων.

 

Κάντε μια άσκηση coaching αυτογνωσίας, μην βιαστείτε, μπορεί να το κάνετε και σε διάρκεια μιας εβδομάδας:

Βήμα 1: Βρείτε έναν ήσυχο και άνετο χώρο όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και να συγκεντρωθείτε χωρίς περισπασμούς.

Βήμα 2: Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές για να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας και να φέρετε την προσοχή σας στην παρούσα στιγμή.

Βήμα 3: Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τον εαυτό σας να βγαίνει έξω από το σώμα σας και να παρατηρεί τον εαυτό του από απόσταση. Δείτε τον εαυτό σας σε διάφορες καταστάσεις, όπως στη δουλειά, με φίλους ή στο σπίτι.

Βήμα 4: Καθώς παρατηρείτε τον εαυτό σας, δώστε προσοχή στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές σας σε κάθε κατάσταση. Σημειώστε τυχόν μοτίβα ή επαναλαμβανόμενα θέματα που παρατηρείτε.

Βήμα 5: Τώρα, μετατοπίστε την προσοχή σας στις σωματικές σας αισθήσεις. Σαρώστε το σώμα σας από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών και παρατηρήστε τυχόν περιοχές έντασης, δυσφορίας ή χαλάρωσης. Δώστε προσοχή για το πώς αισθάνεται το σώμα σας σε διαφορετικές καταστάσεις.

Βήμα 6: Στη συνέχεια, αναλογιστείτε τις αξίες και τις πεποιθήσεις σας. Τι είναι πραγματικά σημαντικό για εσάς στη ζωή; Ποιες είναι οι βασικές αρχές και οι κατευθυντήριες πεποιθήσεις σας;

Σκεφτείτε πόσο καλά οι ενέργειές σας ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας και αν υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορεί να χρειαστεί να κάνετε προσαρμογές.

Βήμα 7: Αφιερώστε λίγο χρόνο για να γράψετε σε ένα ημερολόγιο ή να καταγράψετε τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς σας από αυτή την άσκηση. Τι μάθατε για τον εαυτό σας; Υπάρχουν τομείς στους οποίους θα θέλατε να καλλιεργήσετε περισσότερη αυτογνωσία ή να κάνετε αλλαγές;

Βήμα 8: Τέλος, θέστε μια πρόθεση για τον εαυτό σας να προχωρήσει μπροστά. Ποια βήματα μπορείτε να κάνετε για να αναπτύξετε περαιτέρω την αυτογνωσία σας και να ευθυγραμμίσετε τις ενέργειές σας με τις αξίες σας;

Εξετάστε το ενδεχόμενο να ζητήσετε υποστήριξη από έναν προπονητή, θεραπευτή ή μέντορα για να σας βοηθήσει στο ταξίδι σας. Θυμηθείτε, η αυτογνωσία είναι μια συνεχής πρακτική, οπότε να είστε υπομονετικοί και ευγενικοί με τον εαυτό σας καθώς συνεχίζετε να εξερευνάτε και να αναπτύσσεστε.

 

Who is a coach and who is a coaching psychologist? Professionalising coaching psychology in the United Kingdom (Cardiff University)

 

Ας δούμε τώρα μερικές διαφορές μεταξύ Life Coaching vs. Coaching Psychology:

Life Coaching: 

– Επικεντρώνεται στο να βοηθά τους πελάτες να θέσουν και να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους σε διάφορους τομείς της ζωής τους, όπως η καριέρα, οι σχέσεις, η υγεία ή η προσωπική ανάπτυξη.
– Δίνει έμφαση σε πρακτικές στρατηγικές, σχεδιασμό δράσης και υπευθυνότητα για την υποστήριξη των πελατών στην επίτευξη προόδου προς τους στόχους τους.
– Συνήθως δεν απαιτεί ένα υπόβαθρο στην ψυχολογία ή τη θεραπεία, αν και ορισμένοι προπονητές ζωής μπορεί να έχουν πρόσθετη εκπαίδευση σε συγκεκριμένες τεχνικές ή τρόπους καθοδήγησης.
– Συχνά ακολουθεί μια στραμμένη προς το μέλλον προσέγγιση, εστιάζοντας στο παρόν και το μέλλον, αντί να εμβαθύνει σε προηγούμενες εμπειρίες ή ψυχολογικά ζητήματα.
– Μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία και αξιολογήσεις για να βοηθήσει τους πελάτες να αποκτήσουν σαφήνεια, να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και να ξεπεράσουν τα εμπόδια.
– Μπορεί να είναι πιο προσανατολισμένος στους στόχους και στα αποτελέσματα, με έμφαση σε απτά αποτελέσματα και μετρήσιμη πρόοδο.

Προπονητική Ψυχολογία:

– Ενσωματώνει αρχές από την ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία για να παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των ψυχολογικών διαδικασιών.
– Εξερευνά τους υποκείμενους ψυχολογικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τους στόχους, τη συμπεριφορά και την ευημερία ενός πελάτη.
– Εστιάζει στην ενσωμάτωση των αρχών του coaching με ψυχολογικές θεωρίες και τεχνικές για την υποστήριξη των πελατών σε βαθύτερο επίπεδο.
– Μπορεί να αντιμετωπίσει συναισθηματικά εμπόδια, πεποιθήσεις και βαθύτερα ψυχολογικά ζητήματα που μπορεί να εμποδίσουν την πρόοδο ή την προσωπική ανάπτυξη.
– Παρέχει ένα ευρύτερο φάσμα θεραπευτικών τεχνικών και παρεμβάσεων για την υποστήριξη των πελατών στην αντιμετώπιση ψυχολογικών προκλήσεων και την προώθηση της ολιστικής ευεξίας.

– Παρέχει ένα ευρύτερο φάσμα coaching τεχνικών, παρεμβάσεων και ψυχομετρικών εργαλείων για την υποστήριξη των πελατών για την υλοποίηση πολύτιμων στόχων και προκλήσεων μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές.
– Συχνά απαιτεί ένα υπόβαθρο στην ψυχολογία ή σε συναφές πεδίο, με βαθύτερη γνώση ψυχολογικών θεωριών, έρευνας και ηθικών κριτηρίων.

 

Γιατί να εγγραφτείτε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα coaching ψυχολογίας; 

Το ολοκληρωμένο μάθημά μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, προσφέροντας μια μοναδική και εμπλουτιστική μαθησιακή εμπειρία. Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους το μάθημά μας είναι η ιδανική επιλογή για εσάς:

1. Διαπίστευση και πιστοποίηση: Το μάθημά μας είναι διαπιστευμένο από δύο αξιόπιστους οργανισμούς, διασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευσή σας αναγνωρίζεται και εκτιμάται στον κλάδο του coaching αλλά ακόμη πιο σημαντικό στον κλάδο της Coaching Ψυχολογίας. Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα αναγνωρισμένοι από τον σύλλογο Intrenational Society for Coaching Psychology. Κερδίστε μια πιστοποίηση που σας κάνει να ξεχωρίζετε ως εξειδικευμένος και αξιόπιστος προπονητής ψυχολογίας.

2. Πλήρες πρόγραμμα σπουδών: Το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να μάθετε να εκπαιδεύετε και να καθοδηγείτε τους μαθητές σας: Βυθιστείτε βαθιά στον κόσμο του coaching με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών μας. Το μάθημά μας υπερβαίνει τα βασικά, ενσωματώνοντας αρχές ψυχολογίας του coaching για να παρέχει μια ολιστική και συνθετική προσέγγιση στο coaching. Αποκτήστε μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των ψυχολογικών διεργασιών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του coaching σας.

3. Πρακτική κατάρτιση και εμπειρία: Πιστεύουμε στη μάθηση μέσω της πράξης. Το μάθημά μας προσφέρει πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και εποπτευόμενες συνεδρίες coaching για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στο coaching. Αποκτήστε πρακτική εμπειρία και ενισχύστε την αυτοπεποίθησή σας ως προπονητής. Η έμφαση που δίνουμε στη βιωματική μάθηση μας κάνει να ξεχωρίζουμε από άλλα μαθήματα.

4. Καθοδήγηση και Mentoring: Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας, θα έχετε πρόσβαση σε έμπειρους προπονητές που θα σας παρέχουν εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι μέντορές μας είναι αφοσιωμένοι στην επιτυχία σας, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και καλλιεργώντας την ανάπτυξή σας ως προπονητής. Επωφεληθείτε από την εμπειρία και τη σοφία τους.

5. Υποστήριξη επιχειρήσεων και μάρκετινγκ: Καταλαβαίνουμε ότι η έναρξη της πρακτικής σας ως προπονητής μπορεί να είναι δύσκολη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύκλος μαθημάτων μας περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επιχειρηματική εκπαίδευση και εκπαίδευση μάρκετινγκ μέσα από τις ατομικές σας συνεδρίες για να σας βοηθήσει να προσελκύσετε πελάτες, να προωθήσετε τις υπηρεσίες σας και να χτίσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση coaching. Ξεκλειδώστε τις επιχειρηματικές σας δυνατότητες και ξεχωρίστε στην ανταγωνιστική αγορά coaching.

6. Κοινότητα και δικτύωση: Συνδεθείτε με μια ζωντανή κοινότητα ομοϊδεατών που μοιράζονται το πάθος σας για το coaching. Συνεργαστείτε, μάθετε από τους συναδέλφους σας και διευρύνετε το δίκτυό σας. Η υποστηρικτική μας κοινότητα προωθεί ουσιαστικές συνδέσεις και παρέχει μια πλατφόρμα για συνεχή μάθηση και υποστήριξη.

7. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: Μείνετε μπροστά από την καμπύλη με τις ευκαιρίες μας για συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη. Αποκτήστε πρόσβαση σε πόρους, εργαστήρια και προηγμένη κατάρτιση για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην προπονητική και να παραμείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες τάσεις του κλάδου. Η δέσμευσή μας για την ανάπτυξή σας επεκτείνεται πέρα από την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Μην περιμένετε! Κάντε το πρώτο βήμα προς μια ικανοποιητική καριέρα ως ολιστικός προπονητής ζωής. Δηλώστε συμμετοχή στα μαθήματά μας σήμερα και ξεκλειδώστε τις δυνατότητές σας για να επηρεάσετε θετικά τις ζωές των άλλων. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να εγγραφείτε τώρα.

 

Διάβασε εδώ Τι σημαίνει στο Mandala Institute Coaching Ψυχολογία και πως διαφέρει από το Life Coaching

 

Σπούδασε μαζί μας: Γίνε πιστοποιημένος Ολιστικός Life Coach & Mindfulness Coach και ξεκίνα να δουλεύεις επαγγελματικά με πελάτες μετά την αποφοίτησή σου:

Δίπλωμα στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching & Coaching Ψυχολογία (αναγνωρισμένο ISCP)

 

Συμπέρασμα: Η ψυχολογία του coaching προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο για την επίτευξη προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Με την προώθηση της αυτογνωσίας, της στοχοθεσίας και της υπέρβασης των εμποδίων, τα άτομα μπορούν να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό τους. Η έρευνα και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις παρεμβάσεις coaching επικυρώνουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητά τους. Με μια σειρά από τεχνικές και ασκήσεις στη διάθεσή τους, οι ψυχολόγοι προπονητές παρέχουν στα άτομα τα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους. Η υιοθέτηση της ψυχολογίας coaching μπορεί να οδηγήσει σε μετασχηματιστική προσωπική ανάπτυξη, βελτιωμένη απόδοση στην εργασία και συνολική ικανοποίηση σε διάφορες πτυχές της ζωής.

 

Ολιστικό life Coaching and Coaching Psychology Πώς θα γίνεις Ολιστικός life coach;

 

Πηγές: 

1. Grant, A. M., & Green, L. S. (2021). The role of positive psychological interventions in mental health coaching. In O. P. Johnstone, S. Palmer, & A. M. Grant (Eds.), The Routledge International Handbook of Clinical Supervision (pp. 433-450). Routledge.

2. Grant, A. M. (2003). The impact of life coaching on goal attainment, metacognition, and mental health. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31(3), 253-263.

3.. Green, L. S., & Oades, L. G. (2020). Positive psychology and coaching psychology: An integrative review. Frontiers in Psychology, 11, 559.

4.. Kauffman, C. (2019). The effectiveness of coaching in promoting mental well-being among adults: A systematic review. Journal of Positive Psychology, 14(6), 735-745.

5.. Macaskill, A., & Grant, A. M. (2020). Coaching psychology interventions: A review and agenda for future research. In T. Lomas, & M. J. E. Morris (Eds.), Positive Coaching Psychology: Exploring the Practice, Research and Ethics of Coaching in Organizations (pp. 53-70). Routledge.

6.. Palmer, S., & Whybrow, A. (2019). Coaching psychology and positive psychology. In S. Palmer, & A. Whybrow (Eds.), The Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners (2nd ed., pp. 3-21). Routledge.

7. Slemp, G. R., & Vella-Brodrick, D. A. (2013). The job demand-control-support model and psychological well-being in Australian academics. Journal of Career Development, 40(6), 513-532.

8. Spence, G. B., & Grant, A. M. (2020). The impact of coaching psychology on well-being outcomes: A systematic review and meta-analysis of controlled trials. International Coaching Psychology Review, 15(1), 39-60.

8. Theeboom, T., Beersma, B., & Van Vianen, A. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 9(1), 1-18.

 

Διάβασε τα άρθρα μας:

 

Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά  (Self-sabotage) οι αιτίες και οι τρόποι για να σταματήσεις τώρα! 

 

Καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση, μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις το άγχος, το στρες και το φόβο

 

Αυτοφροντίδα, μάθε πως να την προσφέρεις στον εαυτό σου

 

 

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen, με κατεύθυνση στην γνωστική & νευροψυχολογία και εγκεκριμένη από το British Psychological Society του Λονδίνου. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 2007 (αρ. αδείας 07/842). Είναι πιστοποιημένη Θετική Ψυχολόγος & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι δημιουργός μοναδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Coaching αναγνωρισμένο από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors, στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching βασισμένο σε προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας, η μοναδική αναγνωρισμένη εκπαίδευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την International Society for Coaching Psychology. Είναι επίσης, Συνθετική Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.