Δίπλωμα στην Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία (ISCP)

AdobeStock_113169286

Τριπλά Πιστοποιημένο Δίπλωμα στην «Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία (ISCP)» από τρεις παγκόσμιους οργανισμούς: 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αναγνωρισμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό της  International Society for Coaching Psychology (ISCP) που προωθεί και υποστηρίζει τις πρακτικές, θεωρίες, έρευνες και προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας. 

 

Έναρξη 16 Οκτωβρίου 2021, 8 ενότητες, ένα σαββατοκύριακο το μήνα 

• Δυνατότητα Παρακολούθησης Online μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom

 • Δώρο από εμάς οι εποπτείες όλων των περιστατικών σας. 

 

Πρόκειται για ένα παγκοσμίως μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ενοποίηση θεραπευτικών, ψυχοθεραπευτικών και coaching πρακτικών με ένα ολιστικό και συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας μαζί με coaching.

Η προσέγγιση που δημιουργήσαμε είναι θετικά και ολιστικά προσανατολισμένη ως προς την ψυχική ίαση, την κάθαρση, τη μεταμόρφωση, την εξέλιξη του ατόμου και την ανέλιξη του, ψυχική και πνευματική, μέσα από πρωτότυπες και καινοτόμες ψυχοθεραπευτικές & coaching πρακτικές. 

 

Η ιδέα και το όραμά μας:

Το άτομο που πρωτοέρχεται για ψυχοθεραπεία έχει την ανάγκη για ψυχική ίαση. Θέτουμε τον θεραπευτικό στόχο – αίτημα και συμφωνούμε ότι, μόλις αυτό επιτευχθεί, μπορεί να αποχωρίσει από τη θεραπεία ή να εξελιχθεί, εφόσον το επιθυμεί, προς στόχους επιθυμιών – επιτεύξεων σε θέματα καριέρας, οικονομικής ευημερίας, δημιουργίας θετικών σχέσεων, προσωπικής ευεξίας, ικανοποίησης από τη ζωή και οτιδήποτε θεωρεί πως μέσα από τους στόχους μας θα ευτυχίσει. 

Έρευνες από τον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας σε συνδυασμό με τα προγράμματα παρέμβασης από το mindfulness έχουν δείξει ότι η απουσία ψυχολογικών συμπτωμάτων, όπως είναι το άγχος, οι φόβ και η κατάθλιψη δεν συνιστά αυτομάτως και αύξηση της ψυχολογικής ευεξίας και ευτυχίας (Ivtzan et al., 2016 ; Garland,  Farb, Goldin, & Fredrickson, 2015).  Χρειάζονται πολλά ακόμη για να καταφέρουμε να ευτυχίσουμε, εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στο DNA μας να συμβεί (Lyubomirsky, 2007). Πρέπει να κάνουμε εμείς την εργασία για την ψυχική μας ευεξία και ευτυχία.

Εκεί, λοιπόν, έρχεται η Θετική και Coaching Ψυχολογία να μας βοηθήσουν να ανθίσουμε και να θριαμβεύσουμε μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες ασκήσεις και τεχνικές από αυτούς τους 2 υπέροχους κλάδους της μεταπτυχιακής Ψυχολογίας! 

 

➡️ Κάθαρση ➡️ Ψυχική ίαση ➡️ Ψυχολογική ευεξία ➡️ Αυτοπραγμάτωση ➡️ Υπέρβαση ➡️ Νόημα και Ικανοποίηση από τη ζωή  ➡️ Ευτυχία

 

                                                                                                   

 

Αποτελεί πρωτοποριακή δημιουργία του Mandala Institute και εμπεριέχει όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης Νους, Σώμα, Συναίσθημα και Πνεύμα, άλλοτε ξεχωριστά και άλλοτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, οδηγώντας σε πιο ολοκληρωμένα θεραπευτικά & coaching αποτελέσματα. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πολυδιάστατο και συνεπώς οι προσεγγίσεις είναι ολιστικές, συνθετικές και ποικίλες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που το ίδιο το άτομο επιθυμεί.  

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε όσους στοχεύουν να εκπαιδευτούν ή να ενσωματώσουν στις υπάρχουσες ψυχοθεραπευτικές & coaching προσεγγίσεις τους πρωτότυπες, διαφορετικές, ολιστικές και συνθετικές ψυχοθεραπευτικές & coaching πρακτικές στις ατομικές ή και ομαδικές τους συνεδρίες.  

 

Συνδυασμός Ψυχοθεραπείας & Coaching

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζονται δυο διαφορετικές προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας & του Coaching.

Σε γενικές γραμμές, η Ψυχοθεραπεία ασχολείται με την επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων, τη διερεύνηση και επίλυση των προκλήσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις, τη μείωση των ψυχοσωματικών, νοητικών, ψυχολογικών και συναισθηματικών συμπτωμάτων – μπλοκαρισμάτων. Σκοπός είναι η επαναφορά της λειτουργικότητας του ατόμου στην καθημερινότητά του και η ενίσχυση της ψυχικής του υγείας. Το coaching αφορά έναν ψυχικά υγιή πληθυσμό, που θέλει και μπορεί να ασχοληθεί με την επίτευξη στόχων σε θέματα ζωής, καριέρας, αθλητισμού, οικονομικής ευημερίας κλπ, με επικέντρωση στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ώστε να τους επιτύχει. Η προσέγγιση του coaching είναι θετικά προσδιορισμένη, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη “γλώσσα” για να επιτύχει τα θετικά αποτελέσματα που το άτομο επιθυμεί (NLP), εστιάζει στις λανθασμένες αντιλήψεις, σκέψεις και πεποιθήσεις θέλοντας να τα αλλάξει ώστε να αναπτυχθεί το άτομο περισσότερο και να επιτύχει τους στόχους του. Εστιάζει στα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα αντί στις αδυναμίες του, χωρίς όμως να τις παραβλέπει, καθώς αυτές είναι που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του. Χρησιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία και ασκήσεις, είναι προσωποκεντρικό, δίνει “πίσω” την ατομική ευθύνη και είναι πάντοτε εστιασμένο στη λύση, κάτι που δεν συμβαίνει πάντοτε με την ψυχοθεραπεία.  

 

Διαφορές Coaching & Coaching Ψυχολογίας

Μια από τις σημαντικές διαφορές του Coaching με την Coaching Ψυχολογία είναι ότι η δεύτερη αντλεί και βασίζει τις γνώσεις και τις προσεγγίσεις της στις υπάρχουσες προσεγγίσεις ψυχολογίας ενηλίκων και παιδιών σε συνδυασμό με τα ερευνημένα μοντέλα του Coaching δημιουργώντας επιστημονικούς κλάδους στην Coaching Ψυχολογία όπως:

 

 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση (Psychodynamic Coaching)
 • Γνωστικό – συμπεριφοριστική (Cognitive Behavioural Coaching)
 • Προσωποκεντρική (Person Centred Coaching)
 • Gestalt Coaching
 • Υπαρξιακή (Existential Coaching)
 • NLP Coaching
 • Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology Coaching)
 • Yπερπροσωπική / Πνευματική (Transpersonal Coaching)
 • Αφηγηματική (Narrative Coaching)
 • Συνδιαλεκτική ανάλυση (transactional analysis)

Καινούργιες προσεγγίσεις που εμφανίζονται είναι:

 

Πώς εργαζόμαστε με το συγκεκριμένο μοντέλο ολιστικής – συνθετικής ψυχοθεραπείας & coaching

 1. Το άτομο που έρχεται για Ψυχοθεραπεία δουλεύει το αίτημα που έχει θέσει στον ψυχοθεραπευτή, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος του και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να κατευθυνθεί σε τομείς που αφορούν τις coaching εφαρμογές και τα επιστημονικά τεκμηριωμένα μοντέλα ευημερίας σε θέματα ζωής, σχέσεων, καριέρας, εργασίας, οικονομικής ευημερίας, κλπ, ώστε να πραγματοποιήσει τα όνειρα του με απώτερο πλέον στόχο την ευτυχία του. Ο συνδυασμός των δύο συνιστά μια πιο ολοκληρωμένη ψυχολογική προσέγγιση ψυχικής ίασης και ευημερίας στα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο.
 2. Ως ξεχωριστές υπηρεσίες που αφορούν διαφορετικά άτομα με διαφορετικές ανάγκες και αιτήματα, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, όπως είναι η υπνοθεραπεία, η αναδρομική θεραπεία, το coaching, η ολιστική – συνθετική ψυχοθεραπεία και το mindfulness.

 

Διαφορά από άλλα ήδη Ψυχοθεραπείας

 1. Η συγκεκριμένη προσέγγιση Ψυχοθεραπείας είναι πραγματικά ολιστική. Εστιάζει και στα 4 επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης (γνωστικό – νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό αλλά και πνευματικό), κάτι που συνήθως απουσιάζει από άλλα ήδη Ψυχοθεραπείας. Για αυτόν τον λόγο προσθέσαμε και την Transpersonal / Υπερπροσωπική Ψυχολογία, τη Θετική Ψυχολογία και την Coaching Ψυχολογία.
 2. Η Ολιστική Ψυχοθεραπεία του Mandala είναι θετικά προσδιορισμένη, αποκλειστικά εστιασμένη στο αίτημα του βοηθούμενου και η προσέγγισή της συνήθως βραχυπρόθεσμη.
 3. Προσφέρονται πλούσιες τεχνικές, ασκήσεις και θεωρίες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους που στο τέλος συνδέονται μεταξύ τους μέσα από το πρωτότυπο ολιστικό μας μοντέλο Mandala.
 4. Δίνουμε έμφαση στο βίωμα και στην καλή εκμάθηση των τεχνικών αυτών μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μεταξύ των σπουδαστών μας.
 5. Μέσα από τα περιστατικά που επεξεργάζονται σε κάθε ενότητα οι σπουδαστές εμπεδώνουν περισσότερο τις τεχνικές, τις θεωρίες και τα προσωπικά εμπόδια που εμφανίζονται.
 6. Έχουμε προσθέσει τεχνικές, ασκήσεις και θεραπείες άγνωστες συνήθως στην Ελλάδα, όπως είναι η Θετική Ψυχοθεραπεία, η Υπερπροσωπική Ψυχοθεραπεία, η Αναδρομική Θεραπεία, η Υπνοθεραπεία, ο διαλογισμός, η Yoga ως Ψυχοθεραπεία και το Mindfulness.
 7. Προσθέσαμε τις θεραπείες μέσω της Τέχνης καθώς είναι άκρως απαραίτητες για μια αποτελεσματική ψυχοθεραπεία με σκοπό την έκφραση της γλώσσας του υποσυνειδήτου και υπερσυνειδητού.
 8. Στο τέλος, ο σπουδαστής θα μπορεί να εφαρμόζει ένα άψογο ολιστικό σύστημα Ψυχοθεραπείας και να εφαρμόζει διαφορετικές τεχνικές και υπηρεσίες, ανάλογα με τα αιτήματα των ατόμων.
 9. Η προσωπική Ψυχοθεραπεία των σπουδαστών ξεκινά τον δεύτερο χρόνο και διαρκεί όσο και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Η προσωπική εργασία του σπουδαστή αργότερα έγκειται στη δική του προσωπική ευθύνη, τόσο σε Ψυχοθεραπεία, όσο και σε εποπτεία με τα περιστατικά του.

 

Ενότητες 3 χρόνων εκπαίδευσης

 • Θετική Ψυχολογία, Θετική Ψυχοθεραπεία & Positive Psychology Coaching / ανήκουν σε καινούργια επιστημονικά τεκμηριωμένα μοντέλα ευεξίας γνωστά και ως Wellbeing Therapies.
 • Transpersonal Ψυχολογία, Transpersonal Ψυχοθεραπεία & Transpersonal Coaching.
 • Mindfulness στη θεραπεία & το Coaching.
 • Ποικίλες τεχνικές διαλογισμού, καθοδηγούμενων οραματισμών και η ένταξη τους στην ψυχοθεραπεία.
 • Θεραπείες μέσω Τέχνης (εικαστικά, δραματοθεραπεία, sandtray θεραπεία, σώμα) στη θεραπεία & το Coaching.
 • Υπνοθεραπεία για μείωση αρνητικών συμπεριφορών και συναισθημάτων.
 • Αναδρομική Θεραπεία για ψυχολογικά συμπτώματα, συναισθηματικά και νοητικά μπλοκαρίσματα, ψυχοσωματικά και ψυχικά τραύματα αλλά και για την ανάπτυξη δυνάμεων και δυνατοτήτων.
 • Ήπιες εφαρμογές Yoga για το άγχος, το στρες, την κατάθλιψη, τον φόβο, τις κρίσεις πανικού, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης κ.ά., μέσα από αναπνοές, ήπιες ασκήσεις και διαλογισμό.
 • Jungian Ψυχολογία ως ενεργητική φαντασία, διερεύνηση ονείρων, αρχέτυπα και εργασία με τις σκιές μας.
 • Προπονητική Ψυχολογία (Coaching Ψυχολογία).
 • Ολιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία & το Coaching.
 • Ψυχοπαθολογία

 

Ο τρίτος χρόνος εκπαίδευσης αποτελείται αποκλειστικά από ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις μέσα από πολλές βιωματικές ασκήσεις και θεωρίες: με κατεύθυνση στην Transpersonal Ψυχοθεραπεία, τη Θετική Ψυχοθεραπεία, τη Yoga, την Αρχετυπική – Αναλυτική Ψυχολογία του Jung, τις θεραπείες μέσω τέχνης μαζί με πολλές ασκήσεις διαλογισμού και Ψυχοπαθολογία.   

 

Ενότητες και ημερομηνίες πρώτου χρόνου:

 1. Coaching Δεξιότητες, Προσωποκεντρική προσέγγιση & Κώδικας Δεοντολογίας, 16 & 17/10/21, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 2. Ψυχοδυναμική προσέγγιση, Συμπεριφορικό & Γνωσιακό – Συμπεριφορικό Coaching (CBT)  (Mind / Emotion) 27 & 28/11/21, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 3. Mindfulness & Meditation στη Θεραπεία και το Coaching (Mind /Body / Emotion / Spirit) 18 & 19/12/21, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 4. Εφαρμογές Θεραπειών μέσω Τέχνης & το Σώμα στη Θεραπεία και στο Coaching / (Body / Emotion) 22 & 23/1/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 5. Coaching Θετικής Ψυχολογίας 1 (Emotion) 26 & 27/2/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 6. Coaching Θετικής Ψυχολογίας 2 (Emotion / Body) 19 & 20/3/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 7. Υπερπροσωπικό / Πνευματικό (Transpersonal / Spiritual) Coaching (Spirit) 16 & 17/4/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 8. Συνθετικό & Ολιστικό Coaching (Mind / Body / Emotion / Spirit) 28 & 29/5/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00

* θα υπάρξουν ενδιάμεσα διαλλείματα ξεκούρασης και διάλλειμα 1 ώρας για μεσημεριανό. 

+ Προαιρετική ενότητα στην Υπνοθεραπεία κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προσθέτοντας και το Hypnosis Coaching μαζί με τον επαγγελματικό τίτλο ως  Hypnotherapist (Certificate Basic)

Μερικά από τα Coaching Models που εμπεριέχει το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα: PRACTICE, SMART, GROW, SWOT, PERMA, Strenght Theory, U Theory, Mindful Coaching & Ψυχομετρικά εργαλεία.  

 

Οφέλη

5 επαγγελματικές πιστοποιήσεις  

 • Ολιστικός – Συνθετικός Coach (Δίπλωμα του 1 χρόνου. Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα από την International Society for Coaching Psychology. Είναι επίσης πιστοποιημένο και από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors)
 • Αναδρομικός Θεραπεύτης / Regression Therapist μέσα από την Transpersonal προσέγγιση Ψυχολογίας (πιστοποιημένο δίπλωμα από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy) &
 • Υπνοθεραπευτής / Hypnotherapist  (Δίπλωμα 1 χρόνου εκπαίδευσης / 2ος χρόνος μετά το Holistic Coaching αλλά και αυτοτελές για όποιον θέλει να σπουδάσει και να δουλέψει επαγγελματικά ως Transpersonal Θεραπευτής / Αναδρομικός Θεραπευτής / Υπνοθεραπευτής
 • Ολιστικός – Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής (Δίπλωμα 1 χρόνου εκπαίδευσης / 3ος χρόνος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου επιπέδου γίνεται μόνο εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει και τα δύο χρόνια με οποιαδήποτε σειρά)
 • Mindfulness & Meditation Therapist / Coach (Certificate)

Όλα τα παραπάνω πιστοποιημένα επαγγέλματα είτε συνδυάζονται μεταξύ τους είτε ξεχωριστά ως μεμονωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας / ψυχικής ευεξίας.   

 

Διάρκεια

 • Το πρόγραμμα του πρώτου χρόνου ξεκινάει 16 Οκτωβρίου του 2021.
 • Διάρκεια 3 χρόνια σε αυτοτελείς και ανεξάρτητους κύκλους λαμβάνοντας κάθε χρόνο τις παρακάτω πιστοποιήσεις:  
 • Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων πραγματοποιείται 1 Σαββατοκύριακο τον μήνα.
 • Δυνατότητα Παρακολούθησης Online μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.
 • Θα δοθεί πλούσια βιβλιογραφία για μελέτη στο σπίτι.
 • Κάθε χρόνος είναι αυτοτελής. Εάν επιθυμεί ο σπουδαστής, είτε μπορεί να συνεχίσει στις παρακάτω ενότητες είτε να αποχωρήσει, πάλι όμως κερδίζοντας ξεχωριστές επαγγελματικές καταρτίσεις.
 • Όλα τα προγράμματα είναι αυτοτελή. Ο σπουδαστής δεν είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει όλα για να πάρει τις βεβαιώσεις και τις πιστοποιήσεις που του αναλογούν. Το Mandala Institute δεν θέλει να δεσμεύει κανέναν μέχρι την ολοκλήρωση και των 3 χρόνων. Αντιθέτως, υπάρχει κέρδος με κάθε επένδυση του σπουδαστή, με τις ανάλογες πιστοποιήσεις και επαγγελματικές του καταρτίσεις.

 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πιστοποιημένο από τον παγκόσμιο οργανισμό της  International Society for Coaching Psychology που προωθεί και υποστηρίζει τις πρακτικές, θεωρίες, έρευνες και προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας. Η Coaching Ψυχολογία είναι μεταπτυχιακός κλάδος της ακαδημαϊκής Ψυχολογίας εγκεκριμένος και συνδεδεμένος με το BPS (British Psychological Society) https://www.bps.org.uk/subjects/coaching-psychology

 

 

 

Αναγνωρισμένο επίσης από την 

International Association of Coaches, Therapists & Mentors (IACTM) 

Earth Association for Regression Therapy 

και την Mandala Institute

 

 

Η προσέγγιση είναι θετικά και ολιστικά προσανατολισμένη ως προς την ψυχική ίαση, κάθαρση, μετασχηματισμό, εξέλιξη και ανέλιξη του ατόμου μέσα από πρωτότυπες και καινοτόμες θεραπευτικές & coaching προσεγγίσεις. 

 

➡️ Κάθαρση ➡️ Ψυχική ίαση ➡️ Ψυχολογική ευεξία ➡️ Αυτοπραγμάτωση ➡️ Υπέρβαση ➡️ Νόημα και Ικανοποίηση από τη ζωή  ➡️ Ευτυχία

 

Στόχοι για τους συμμετέχοντες

 • Να βιώσουν οι ίδιοι το συγκεκριμένο μοντέλο ψυχολογικής ευεξίας μέσα από τα παραπάνω βήματα.
 • Να μάθουν πολλαπλές τεχνικές και θεωρίες μέσα από μια ολιστική και συνθετική προσέγγιση θεραπείας & coaching.
 • Να μάθουν να τις εφαρμόζουν αργότερα στις συνεδρίες τους αποτελεσματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

 

  Εργαζόμαστε και με τους 4 πυλώνες της ανθρώπινης ύπαρξης δημιουργώντας μια πραγματική ολιστική προσέγγιση: 

✔️Mind: Για το γνωστικό επίπεδο του ατόμου έχουμε επιλέξει το ολιστικό – συνθετικό Coaching, την Υπνοθεραπεία και το Mindfulness, για τη διαχείριση των σκέψεων και συναισθημάτων, την αλλαγή δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών, την επίτευξη στόχων σε τομείς ζωής, καριέρας, εργασίας και αθλητισμού.

✔️Body: Για το σώμα έχουμε επιλέξει τη σωματική θεραπεία, ενότητα της αναδρομικής θεραπείας και τη Yoga ως θεραπευτικές τεχνικές και φιλοσοφία μέσα από συγκεκριμένες στάσεις – άσανες, αναπνοές, διαλογισμοί για το στρες, την κατάθλιψη, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης κ.ά.

✔️Emotion: Για τα αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, θυμό, φόβο, ενοχές, ντροπή και για τα ψυχικά τραύματα έχουμε επιλέξει βαθιές  θεραπείες κάθαρσης και μετασχηματισμού όπως την αναδρομική θεραπεία, την υπνοθεραπεία, τις θεραπείες μέσω τέχνης, την υπερπροσωπική ψυχολογία και την συνθετική συμβουλευτική που πρεσβεύουμε (μέσω ενεργητικής φαντασίας, νοερών απεικονίσεων, την εργασία με τις σκιερές πλευρές του εαυτού μας, την ερμηνεία των ονείρων, τα αρχέτυπα κ.ά.). Εν συνεχεία, εστιάζουμε στην ενίσχυση της θετικότητας και της ευεξίας μας μέσω της θετικής ψυχολογίας, της θεωρίας και τις ασκήσεις της.

✔️Spirit: Για το πνεύμα έχουμε επιλέξει την υπερπροσωπική (transpersonal) Ψυχολογία – Ψυχοθεραπεία, την αναδρομική θεραπεία, διαλογισμούς, οραματισμούς και τη Yoga. 

Παρακολουθήστε ένα video για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Mandala Institute.  

Προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Ακαδημαϊκός Τίτλος Σπουδών από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Κολλέγια, Σχολές.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Αποστολή βιογραφικού και στη συνέχεια προσωπική συνέντευξη με την εκπαιδεύτρια του προγράμματος.
 • Το πρόγραμμα αφορά Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχιάτρους, Συμβούλους Ψυχικής υγείας, Coach, Κοινωνιολόγους.
 • Επίσης άτομα που κατέχουν ένα πτυχίο και από διαφορετική ειδικότητα, ωστόσο έχουν εργαστεί ψυχοθεραπευτικά, έχουν εμπειρία ζωής και διάθεση για μάθηση και αλλαγή.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του πρώτου χρόνου είναι οι 10 ατομικές συνεδρίες της συγκεκριμένης προσέγγισης μας στο ΟλιστικόΣυνθετικό Coaching (50΄/ 70€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του δευτέρου χρόνου είναι οι εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες της συγκεκριμένης προσέγγισης μας στην Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία (50΄/ 70€ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και οι 6 ατομικές συνεδρίες αναδρομικής θεραπείας (90′ / από 150€ για τους σπουδαστές μας 120€). Οι συνεδρίες αναδρομικής θεραπείας όταν θα πραγματοποιούνται θα αντικαθιστούν την εβδομαδιαία ατομική ψυχοθεραπεία. Για την παρακολούθηση του 3ου χρόνου χρειάζεται ο σπουδαστής να συνεχίσει τις ατομικές του συνεδρίες ψυχοθεραπείας στη συγκεκριμένη προσέγγιση χωρίς την αναδρομική θεραπεία. Για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μόνο το δίπλωμα του Αναδρομικού Θεραπευτή και όχι του ψυχοθεραπευτή του τρίτου χρόνου, θα έχουν 10 ατομικές αναδρομικές συνεδρίες (90′ /από 150€ για τους σπουδαστές μας 120€). 
 • Δώρο από εμάς η εποπτεία των περιστατικών σας μέσα στην εκπαίδευση και για όλα τα χρόνια, χωρίς καμία απολύτως χρέωση μειώνοντας εξαιρετικά το κόστος επένδυσης σας.
 • Οι σπουδαστές θα κληθούν να επιδείξουν τις γνώσεις, τις τεχνικές και τις θεωρίες με πραγματικά περιστατικά βοηθώντας τους να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες σε κάθε ενότητα.

 

Επένδυση

 

  • Η εποπτεία των 28 περιστατικών σας μέσα στην εκπαίδευση είναι χωρίς καμία απολύτως χρέωση, μειώνοντας έτσι σημαντικά την επένδυσή σας (κόστος ανά εποπτεία 35€ / 25′ το περιστατικό / θα υπάρξει εποπτεία για 28 συνεδρίες για κάθε χρόνο. 
  • Η συνολική σας επένδυση σας ανέρχεται στα 2.400€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
  • ΕΦΑΠΑΞ καταβολή: 2.100€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
  • Πληρωμή ανά ενότητα 300€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
  • Για την κράτηση θέσης απαιτείται προκαταβολή 600€. Το ποσό αυτό αφαιρείται στις δύο τελευταίες ενότητες (Απρίλιος & Μάιος). Το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που εσείς επιθυμήσετε να αποχωρήσετε από το εκπαιδευτικό.
  • Σε περίπτωση ανακοινώσεων από το κράτος παρόμοιων περιστατικών, το εκπαιδευτικό πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω zoom.
  • Για την κράτηση θέσης απαραίτητη είναι είτε η ΕΦΑΠΑΞ προπληρωμή όλου το ποσού ή προκαταβολή 600€ στον παρακάτω λογαριασμό:

 

Εθνική Τράπεζα

Κανελλοπούλου Κατερίνα

Αριθμός λογαριασμού: 68200142906

iban: GR7801106820000068200142906

Οι αποδείξεις θα σας δοθούν την ημέρα συνάντησής μας.  

Πολιτική ακύρωσης

Σε περίπτωση δική σας ακύρωσης, το ποσό καταβολής για κράτηση θέσης και η ΕΦΑΠΑΞ καταβολή δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση δική μας ακύρωσης, θα σας επιστραφεί όλο το ποσό. Τα έξοδα τραπέζης επιβαρύνουν μόνο τον καταθέτη. Σε περίπτωση ανακοινώσεων από το κράτος και το Υπουργείο Υγείας μιας ανάλογης κατάστασης όπως είναι η πανδημία ή άλλων εκτάκτων περιπτώσεων, το εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν ακυρώνεται, ούτε χάνονται τα χρήματα σας αλλά είτε μετατίθεται σε νέες ημερομηνίες, είτε πραγματοπείται μέσω σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

Λίγα λόγια για την εκπαιδεύτρια του προγράμματος

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen. Είναι πιστοποιημένη Θετική & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι εκπαιδεύτρια στο Transpersonal Psychotherapy, στο Coaching και στο Mindfulness από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors. Είναι επίσης, Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα υπάρξουν και άλλοι εκπαιδευτές καθώς και βιωματικά σεμινάρια με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχικής ευεξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο 210.6403224 ή συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.