Πως να γίνεις Ολιστικός Θεραπευτής Ψυχικής Υγείας Απέκτησε το Δίπλωμα στο Mandala Institute

7

 

Για να εξετάσουμε το πως να γίνεις ολιστικός θεραπευτής ψυχικής υγείας αρχικά θα ήταν χρήσιμο να ορίσουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή να αναλύσουμε την έννοια του θεραπευτή και παράλληλα να εξετάσουμε τις διαφορές από τον σύμβουλο υγείας, τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο και του ολιστικού θεραπευτή ψυχικής υγείας. 

Εάν σκέφτεσαι και θέλεις να ξεκινήσεις μια καριέρα στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας, καλό είναι να μάθεις τις διαφορές και τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται οι παραπάνω κλάδοι, ώστε να κατανοήσεις τι ακριβώς πραγματεύονται και πρεσβεύουν. 

 

Απέκτησε το πιστοποιημένο Δίπλωμα στην Ολιστική Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία λαμβάνοντας συγχρόνως πολλές επαγγελματικές πιστοποιήσεις! Το μοναδικό δίπλωμα στην Ελλάδα που δίνει επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα.  

 

Τι είναι θεραπευτής 

Ο θεραπευτής είναι ένα άτομο που έχει εκπαιδευτεί επαγγελματικά ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει μια μορφή θεραπείας σε κάποιον άνθρωπο που αντιμετωπίζει είτε ψυχική, είτε σωματική διαταραχή. Στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας, συνηθίζονται οι όροι ψυχίατρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος ψυχικής υγείας.  Όπως και με τους συμβούλους, οι θεραπευτές συχνά ειδικεύονται στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ανθρώπων που ζητούν τη βοήθειά τους. 

Χρησιμοποιούν τις προηγμένες επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τις γνώσεις ψυχολογίας,  με στόχο να να νιώσει ο θεραπευόμενος άνετα και να εκφραστεί. Μπορεί να τον βοηθήσουν σε επίπεδο αντικατάστασης των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων, αντικαθιστώντας τις αρνητικές στάσεις με θετικές, που μπορεί να επηρεάσει το μέλλον του.

Χρησιμοποιούν τέλος μια προσέγγιση “ολόκληρης της εικόνας”, του θεραπευόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφή, το περιβάλλον και όποιες θεωρούν σημαντικές, υποκείμενες καταστάσεις.

ψυχοθεραπεία

 

Τι είναι σύμβουλος υγείας

Αυτός ο όρος αναφέρεται σε έναν επαγγελματία που έχει λάβει τις εκπαιδεύσεις που απαιτούνται στους τομείς της συμβουλευτικής. Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας βοηθούν ανθρώπους που παλεύουν με ψυχικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς ή έχουν θέματα με τη διαπροσωπική επικοινωνία.

 Συγκεκριμένα οι  σύμβουλοι ψυχικής υγείας εκτελούν πολλές λειτουργίες και αρμοδιότητες. 

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται:

 • ένα ασφαλές πλαίσιο για να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τους οι βοηθούμενοι
 • η  αξιολόγηση τους για τις ανάλογες θεραπευτικές εφαρμογές
 • η βελτίωση σχέσεων
 • η αυτογνωσία
 • η αυτονομία
 • η βελτίωση της ψυχικής υγείας

ώστε να αντιμετωπίσει ο θεραπευόμενος τα όποια προβλήματα των απασχολούν. 

Συχνά, οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας ειδικεύονται στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και η  διαφορά με τους θεραπευτές έγκειται, στο ότι ναι μεν και οι δύο  καταλαμβάνουν τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, αντιμετωπίζοντας τα ίδια ζητήματα, ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους βρίσκεται στην προσέγγιση της θεραπείας που ακολουθούν. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις συμβουλευτικής και θεραπειών. 

 

Τι εννοούμε;

Η συμβουλευτική  αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα στη ζωή του θεραπευόμενου συνήθως μέσα από την συζήτηση όπου αυτό μπορεί να πάρει αρκετό καιρό. Όμως, κάποιοι προτιμούν να ξετυλίγουν τον συναισθηματικό τους κόσμο πιο αργά ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στη ζωή τους.   

Επομένως εδώ υπάρχει  συγκεκριμένη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.

 Οι θεραπευτές (και εδώ υπάρχει η διαφορά), επιδιώκουν να εμβαθύνουν, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να ξεπεράσει μια κατάσταση, ένα πρόβλημα. Προχωρούν με λίγα λόγια στο να εντοπίσουν ποια είναι η ρίζα αυτών των προβλημάτων και να εντοπίσουν την πηγή, με ένα φάσμα θεραπευτικών μεθόδων. 

Η συμβουλευτική  είναι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση,  η οποία προσφέρει στον βοηθούμενο  μέσω διαφόρων μεθόδων, την ικανότητα να αντιμετωπίσει εδώ και τώρα το πρόβλημα.  

Ενώ η θεραπεία αφορά μια βαρχυπρόθεσμη διαδικασία κατά την οποία ερευνάται η αιτία. Η βραχεία ψυχοθεραπεία, είναι  ένας όρος που χρησιμοποιείται για μια ποικιλία ψυχολογικών θεραπειών που επικεντρώνονται στη λύση και  έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι διαφέρει από άλλες θεραπευτικές σχολές στο ότι δίνει έμφαση: 

 • Στην εστίαση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
 • Στην άμεση παρέμβαση

Στη σύντομη ψυχοθεραπεία ο θεραπευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεργαστεί πιο ενεργά με τον άνθρωπο που έχει κάποιο πρόβλημα στη ζωή του, για να το αντιμετωπίσει πιο γρήγορα καθώς πολλοί υποφέρουν και δεν θέλουν απλά μια συζήτηση μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, όπου χρειάζεται να το σεβαστούμε.

 

Εδώ υπάρχουν χρονικά πλαίσια και καθορισμός των συνεδριών όσων αφορά στη διάρκεια της θεραπείας. Δεν κρατάει για χρόνια, αλλά σύμφωνα με το θέμα αντιμετώπισης κάθε φορά, καθορίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός συνεδριών. 

 

Τι είναι ο ψυχολόγος

Ο ψυχολόγος έχει τελειώσει  το Πανεπιστήμιο 4 χρόνων όπου μαθαίνει λεπτομερώς ότι αφορά στα παρακάτω:

 • τις ανθρώπινες συμπεριφορές
 • τις επιπτώσεις ψυχοπαθολογικών περιπτώσεων στην κοινωνία και την οικογένεια
 •  τον εγκέφαλο και τις λειτουργίας του
 •  τα στάδια ανάπτυξης και την συναισθηματικά υγιή εξέλιξη των παιδιών
 • κοινωνιολογία
 • κλινική ψυχολογία
 • ψυχολογία της υγείας
 • εργασιακή ψυχολογία
 • αντίληψη
 • στατιστική και μεθοδολογίες
 • διάφορες ψυχολογικές παρεμβάσεις
 • κ.α

Σε κάθε χώρα εφαρμόζονται διαφορετικά μαθήματα, π.χ. στην Αγγλία είναι αρκετά γνωστικό, ενώ στην Ελλάδα αρκετά κλινικό.  

Ο ψυχολόγος χρειάζεται περαιτέρω να μετεκπαιδευτεί σε προσεγγίσεις, ανάλογα την ειδικότητα που θέλει να ακολουθήσει αργότερα όπως:

 • κλινικός ψυχολόγος
 • δικαστικός ψυχολόγος
 • συμβουλευτικός ψυχολόγος
 • coaching ψυχολόγος
 • νευροψυχολόγος
 • ερευνητής

Αυτή η κατάρτιση στην προσέγγιση τον οδηγεί και στις ανάλογες παρεμβάσεις που θα χρησιμοποιήσει. Πολλοί ψυχολόγοι όμως αποφασίζουν να επιλέξουν ψυχοθεραπευτικές σχολές, π.χ. gestalt, ψυχοδυναμικό, art therapy, transpersonal, κλπ. Ο ψυχολόγος ως επί τω πλείστον χρειάζεται να χρησιμοποιήσει επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που είναι πιο άμεσες από την ψυχοθεραπεία χρόνων, όπως για παράδειγμα,  γνωσιακή – συμπεριφοριστική CBT, θετική ψυχολογία, την κλινική ύπνωση, κλπ. 

Τι είναι ψυχίατρος

Ο ψυχίατρος αφού τελειώσει την ιατρική σχολή  μετεκπαιδεύεται στη ψυχιατρική μαθαίνοντας πολύ καλά την ψυχοπαθολογία μαζί με τη φαρμακολογία. 

Οι ψυχίατροι εάν δεν μετεκπαιδευτούν στην ψυχοθεραπεία δεν μπορούν να εφαρμόζουν ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.  Είναι σύνηθες φαινόμενο ένας καλός ψυχίατρος,  να παραπέμπει τον ασθενή του σε ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή για να συνεργαστούν ως προς το όφελος του ασθενή.  Υπάρχει άλλωστε κοινός  σκοπός όσον αφορά  στη μείωση των φαρμάκων και την καλύτερη αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας, μέσω μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων (εάν δεν είναι εξαιρετικά σοβαρό). Τα φάρμακα προκαλούν με τη σειρά τους εθισμούς και ανικανότητα, ενώ το άτομο δεν μπορεί εύκολα να εμπιστευτεί αργότερα τις δυνάμεις του. 

 

Δυστυχώς στην Ελλάδα λίγοι είναι που τολμούν να παραπέμψουν τους ασθενείς τους σε ειδήμονες ψυχικής υγείας καθώς υπάρχει “ιεραρχική “κόντρα μεταξύ επιστημών. 

Αλλά τελικά η ψυχή ανήκει αποκλειστικά στους ψυχιάτρους ή ψυχολόγους ή ψυχοθεραπευτές; 

Φυσικά και όχι! 

Ο θεραπευτής ψυχικής υγείας (mental health therapist ) μπορεί να βοηθήσει σε βάθος να θεραπευτούν συμπτώματα μέσα από τις μεθόδους που εφαρμόζει π.χ. transpersonal therapist, gestalt therapist, holistic therapist, κλπ. 

Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε ένα συνδυασμό ψυχοθεραπείας μαζί με εναλλακτικές μεθόδους, τόσο για το πνευματικό κομμάτι που απουσιάζει από τις περισσότερες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, όσο και για ταχύτερη, ψυχική ίαση. 

Ας μην ξεχνάμε πως η ψυχολογία εξελίσσεται, δεν είναι 100 χρόνια πίσω στην εποχή του Φρόιντ, μετά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο και την καταπιεσμένη Βιέννη. Τώρα οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε βιβλία αυτοβελτίωσης και τολμούν να βγουν από ζώνες ασφάλειας  του γνώριμου εαυτού.  Δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν για να τον αφιερώσουν σε  ψυχοθεραπεία που διαρκεί χρόνια ώστε να πετύχουν την ψυχική τους ίαση!

 Ούτε και οι επιστημονικές ψυχολογικές παρεμβάσεις είναι υπέρ αυτών των μεθόδων, καθώς έρευνες έδειξαν ότι δεν έχουν ικανοποιητικά  θεραπευτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα οι ερευνητές του mindfulness έχουν δει εξαιρετικά αποτελέσματα στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, σε χρόνιες ασθένειες και κρίσεις πανικού ακόμη μέσα σε 8 εβδομάδες πρακτικής. Ακόμη  οι έρευνες δείχνουν πως οι ψυχοθεραπευτές που διαλογίζονται, αυτόματα βοηθούν και τους πελάτες τους, ως προς την βελτίωση των συμπτωμάτων.

 Οι ερευνητές από την θετική ψυχολογία έχουν βρει ότι το mindfulness μαζί με την επιστήμη της θετικής ψυχολογίας,  όχι μόνο μειώνουν τα συμπτώματα αλλά και αυτομάτως  οι θεραπευόμενοι βελτιώνονται μέσα από τις ασκήσεις της.  

Συνεχώς καινούργιες παρεμβάσεις εμφανίζονται και παρατηρούμε πως  κάθε δογματισμός από επαγγελματίες εμποδίζει την ευημερία και εξέλιξη των θεραπευόμενων τους. Χρειάζεται να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε  συνεχώς έχοντας ανοιχτό μυαλό σε νέες μεθόδους. Παρατηρούμε ότι ακόμη και εάν δεν γνωρίζουν μια μέθοδο π.χ. υπνοθεραπεία, coaching, θετική ψυχολογία, regression therapy ακόμη και για το mindfulness.  τείνουν να την κρίνουν αρνητικά προσθέτοντας την προσωπική τους άποψη.

Με βάση όλα τα παραπάνω δημιουργήσαμε ένα μοντέλο ψυχικής ίασης και ψυχολογικής ευημερίας 2,5 χρόνων εκπαίδευσης, ατομικών συνεδρίων και εποπτείας μαζί με πολύ προσωπική εργασία, με αληθινούς πελάτες – περιστατικά εφαρμόζοντας νέες επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας μαζί με εναλλακτικές θεραπείες! 

Το πρόγραμμά μας είναι μοναδικό στην Ελλάδα και εγκεκριμένο από 3 παγκόσμιους οργανισμούς. Στηριζόμαστε σε μια βραχεία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, καθώς το πρόγραμμά μας  γίνεται με αυτήν, πιο δυναμικό και πιο εστιασμένο ως προς την ψυχική ίαση του ατόμου. 

Βρίσκουμε τη ρίζα του προβλήματος και ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου εφαρμόζουμε κατάλληλες μεθόδους. 

Έπειτα όταν το άτομο επιλύσει τα θέματα που το απασχολούν, μπορούμε να κινηθούμε σε νέους κύκλους ψυχικής ευημερίας μέσα από την επίτευξη πολυτίμων στόχων που εφαρμόζονται στο επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching psychology. 

 

Τι είναι ο ψυχοθεραπευτής 

Ο  ψυχοθεραπευτής σαν όρος καλύπτει το φάσμα όλων όσων ασχολούνται με τη διαχείριση προβλημάτων ψυχικής υγείας ή συναισθηματικών ζητημάτων. 

Ένας ψυχοθεραπευτής για να το καταλάβουμε,  μπορεί να είναι:

 • Κλινικός ψυχολόγος
 • Σύμβουλος
 • Ψυχολόγος
 • Ψυχίατρος
 • Οποιασδήποτε θέλει να σπουδάσει ψυχοθεραπεία και έχει εμπειρία ζωής (εάν δεν κατέχει ένα πτυχίο από οποιαδήποτε σχολή. Το ίδιο και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας).

Ο ψυχοθεραπευτής ανάλογα την προσέγγιση που ακολουθεί εφαρμόζει και τις ανάλογες παρεμβάσεις. 

Για να δούμε τώρα πως μπορείς να γίνεις ολιστικός θεραπευτής ψυχικής υγείας 

Καταρχήν το ολιστικό είναι ένας όρος τον οποίο συναντάμε στην ιατρική και έχει κέντρο του, τη θεραπεία. Μια ολιστική θεραπεία περιλαμβάνει πνεύμα, νου και σώμα. Αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ακόμη βαθύτερα τον όρο, θα οδηγηθούμε στα Ασκληπιεία και στην ίαση που προσέφεραν. Εκεί η διαδικασία αντιμετώπισης μιας νόσου περιελάμβανε νου και σώμα, ακολουθώντας μια σειρά που οδηγούσε στην ίαση του ασθενή. 

Δηλαδή δεν αντιμετωπιζόταν απλά το σύμπτωμα με στόχο την εξάλειψή του, αλλά ο βοηθούμενος περνούσε μια θεραπευτική διαδικασία, ώστε να βρεθεί η πηγή του προβλήματος καθώς αυτή μπορεί να βρισκόταν στη ψυχή του. 

 Σήμερα η δυτική φιλοσοφία ενστερνίζεται κομμάτια της ανατολικής και περίτρανα όλοι αποδέχονται πως υπάρχουν οι ψυχοσωματικές ασθένειες.

Πρόκειται για απεικονίσεις στο σώμα μας ψυχικών τραυμάτων ή δυσλειτουργιών με αποτέλεσμα να να συμφωνούμε πως σώμα και πνεύμα συνεργάζονται ώστε να αποτελέσουν το “όλον” της ύπαρξής μας. 

Αν τώρα υπάρχουν κάποιοι που αμφιβάλλουν τότε μέχρι το τέλος του άρθρου θα προσπαθήσουμε να πείσουμε ακόμη και τον πιο δύσπιστο γι΄αυτό. 

Μπορείς να διαβάσεις κι αυτό: Οι ευεργετικές ιδιότητες της ισορροπίας στα τσάκρα σου

Τί σημαίνει ψυχοθεραπεία

Ας έρθουμε τώρα στην ψυχοθεραπεία, η οποία περιγράφει ξεκάθαρα τη θεραπεία του πνεύματος και της ψυχής και προκειμένου να πετύχει την ίαση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει πολλές μεθόδους και τεχνικές. 

Αν όμως αναλογιστούμε ότι η σύνδεση με την πνευματικότητα κάποιου ατόμου έχει σχέση με την άσκηση π.χ. ή τη διατροφή, κομμάτια δηλαδή που αφορούν τη φυσική εμπειρία του σώματος, τότε μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη σκέψη σύνδεσης σώματος και ψυχής. 

Η συνολική υγεία ενός ανθρώπου εξαρτάται και από τα δύο σκέλη, τα οποία οφείλουμε να διατηρούμε σε άριστη υγεία, αλλά εξαρτάται και από την άριστη σύνδεση μεταξύ τους. 

Ωστόσο καλό είναι να θυμίσουμε πως με τη ψυχοθεραπεία προσπαθεί κάποιος να εξερευνήσει:

 • Τις σκέψεις
 • Τα συναισθήματα 
 • Τις πεποιθήσεις
 • Τις συμπεριφορές

Ακόμη προσπαθεί να εξερευνήσει τις αισθήσεις που λαμβάνει το σώμα του ώστε να εντοπιστεί ο επηρεασμός που αφορά στο ολιστικό μέρος και να μπορέσει να αποσαφηνιστεί η ψυχική του εικόνα. 

Ας μην ξεχνάμε πως η ζωή μας καθορίζεται από τη σύνδεση ψυχής και σώματος και αν εκεί υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη, σύνδεση και επικοινωνία, τότε απολαμβάνει κάποιος μια υπέροχη ζωή. 

Σε ενδιαφέρει: Όλα όσα θέλεις να μάθεις για την αναδρομική θεραπεία. Η ψυχή γιατρεύει τα τραύματά της.

 

Η ολιστική θεραπεία, αφορά έναν ολοκληρωμένο τύπο θεραπείας που ενσωματώνει τόσο παραδοσιακές όσο και μη παραδοσιακές θεραπείες για να βοηθήσει το άτομο συνολικά. 

Στο Mandala Institute δημιουργήσαμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναγνωρισμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό της  International Society for Coaching Psychology (ISCP) που προωθεί και υποστηρίζει τις πρακτικές, θεωρίες, έρευνες και προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας.  

Η ολιστική ψυχοθεραπεία με ποια ζητήματα μπορεί να ασχοληθεί και να δώσει λύσεις που αφορούν τα παρακάτω: 

 

 • Συντροφικές, οικογενειακές, εργασιακές σχέσεις
 • Προσωπική εξέλιξη, αυτογνωσία, σχέση αγάπης με τον εαυτό μας
 • Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, βελτίωση αυτό – εικόνας, όρια, προστασία εαυτού
 • Άγχος, κατάθλιψη, θυμός, ενοχές, φόβος, κρίσεις πανικού
 • Επίμονες αρνητικές σκέψεις ή ακατάπαυστες σκέψεις
 • Καριέρα, εργασία
 • Οικονομική ευμάρεια, αφθονία
 • Ενίσχυση ευτυχίας

 

Η προσέγγιση που δημιουργήσαμε είναι θετικά και ολιστικά προσανατολισμένη ως προς την :

 • ψυχική ίαση
 • κάθαρση 
 • μεταμόρφωση
 • εξέλιξη του ατόμου 
 • ανέλιξη του ψυχική και πνευματική

Μέσα από πρωτότυπες και καινοτόμες ψυχοθεραπευτικές & coaching πρακτικές. Να τονίσουμε πως εμπεριέχει όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης:

 •  Νους
 •  Σώμα
 • Συναίσθημα 
 • Πνεύμα

 Άλλοτε ξεχωριστά και άλλοτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, οδηγώντας σε πιο ολοκληρωμένα θεραπευτικά & coaching αποτελέσματα. 

Η εκπαίδευση αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πολυδιάστατο και συνεπώς οι προσεγγίσεις είναι ολιστικές, συνθετικές και ποικίλες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που το ίδιο το άτομο επιθυμεί.  

Ποιους αφορά; 

 • Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής υγείας, Κοινωνιολόγους και Coach.
 • Άτομα που κατέχουν ένα πτυχίο από διαφορετική ειδικότητα, ή σχολή,  όμως έχουν εργαστεί ψυχοθεραπευτικά με τον εαυτό τους, έχουν εμπειρία ζωής και διάθεση για μάθηση και αλλαγή.
 • Άτομα που επιθυμούν αλλαγή καριέρας ή μια νέα καριέρα.

Πώς εργαζόμαστε με το συγκεκριμένο μοντέλο ολιστικής – συνθετικής ψυχοθεραπείας 

Το άτομο που έρχεται για ψυχοθεραπεία δουλεύει το αίτημα που έχει θέσει στον ψυχοθεραπευτή, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος του και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να κατευθυνθεί σε τομείς που αφορούν τις coaching εφαρμογές και τα επιστημονικά τεκμηριωμένα μοντέλα ευημερίας σε θέματα ζωής, σχέσεων, καριέρας, εργασίας, οικονομικής ευημερίας, κλπ, ώστε να πραγματοποιήσει τα όνειρα του με απώτερο πλέον στόχο την ευτυχία του. Ο συνδυασμός των δύο συνιστά μια πιο ολοκληρωμένη ψυχολογική προσέγγιση ψυχικής ίασης και ευημερίας στα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο.

Ως ξεχωριστές υπηρεσίες που αφορούν διαφορετικά άτομα με διαφορετικές ανάγκες και αιτήματα, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, όπως είναι η υπνοθεραπεία, η αναδρομική θεραπεία, το coaching, η ολιστική – συνθετική ψυχοθεραπεία και το mindfulness.

 

Διαφορά από άλλα είδη Ψυχοθεραπείας

 • Η συγκεκριμένη προσέγγιση Ψυχοθεραπείας είναι πραγματικά ολιστική. Εστιάζει και στα 4 επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης (γνωστικό – νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό αλλά και πνευματικό), κάτι που συνήθως απουσιάζει από άλλα είδη Ψυχοθεραπείας. Για αυτόν τον λόγο προσθέσαμε και την Transpersonal / Υπερπροσωπική Ψυχολογία, τη Θετική Ψυχολογία και την Coaching Ψυχολογία.
 • Η Ολιστική Ψυχοθεραπεία του Mandala είναι θετικά προσδιορισμένη, αποκλειστικά εστιασμένη στο αίτημα του βοηθούμενου και η προσέγγισή της συνήθως βραχυπρόθεσμη.
 • Προσφέρονται πλούσιες τεχνικές, ασκήσεις και θεωρίες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους που στο τέλος συνδέονται μεταξύ τους μέσα από το πρωτότυπο ολιστικό μας μοντέλο Mandala.
 • Δίνουμε έμφαση στο βίωμα και στην καλή εκμάθηση των τεχνικών αυτών μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μεταξύ των σπουδαστών μας (testimonials).
 • Μέσα από τα περιστατικά που επεξεργάζονται σε κάθε ενότητα οι σπουδαστές εμπεδώνουν περισσότερο τις τεχνικές, τις θεωρίες και τα προσωπικά εμπόδια που εμφανίζονται.
 • Έχουμε προσθέσει τεχνικές, ασκήσεις και θεραπείες άγνωστες συνήθως στην Ελλάδα, όπως είναι η Θετική Ψυχολογία, η Υπερπροσωπική θεραπεία, η Αναδρομική Θεραπεία, η Υπνοθεραπεία, ο διαλογισμός, η Yoga ως Ψυχοθεραπεία και το Mindfulness.
 • Προσθέσαμε τις Εκφραστικές Θεραπείες
 • καθώς είναι άκρως απαραίτητες για μια αποτελεσματική ψυχοθεραπεία με σκοπό την έκφραση της γλώσσας του υποσυνειδήτου και υπερσυνειδητού.
 • Στο τέλος, ο σπουδαστής θα μπορεί να εφαρμόζει ένα άψογο ολιστικό σύστημα ψυχοθεραπείας και να εφαρμόζει διαφορετικές τεχνικές και υπηρεσίες, ανάλογα με τα αιτήματα των ατόμων.
 • Η προσωπική ψυχοθεραπεία των σπουδαστών ξεκινά τον δεύτερο χρόνο και διαρκεί όσο και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Η προσωπική εργασία του σπουδαστή αργότερα έγκειται στη δική του προσωπική ευθύνη, τόσο σε ψυχοθεραπεία, όσο και σε εποπτεία με τα περιστατικά του.

 Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πιστοποιημένο από τον παγκόσμιο οργανισμό της  International Society for Coaching Psychology που προωθεί και υποστηρίζει τις πρακτικές, θεωρίες, έρευνες και προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας. 

Η Coaching Ψυχολογία είναι μεταπτυχιακός κλάδος της ακαδημαϊκής Ψυχολογίας εγκεκριμένος και συνδεδεμένος με το BPS (British Psychological Society) https://www.bps.org.uk/subjects/coaching-psycholog

Πρόκειται για έναν  παγκοσμίως μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ενοποίηση θεραπευτικών, ψυχοθεραπευτικών και coaching πρακτικών με ένα ολιστικό και συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας μαζί με coaching.

Στόχοι για τους συμμετέχοντες

 • Να βιώσουν οι ίδιοι το συγκεκριμένο μοντέλο ψυχολογικής ευεξίας μέσα από τα παραπάνω βήματα.
 • Να μάθουν πολλαπλές τεχνικές και θεωρίες μέσα από μια ολιστική και συνθετική προσέγγιση θεραπείας & coaching.
 • Να μάθουν να τις εφαρμόζουν αργότερα στις συνεδρίες τους αποτελεσματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

θέλεις να γίνεις ολιστικός θεραπευτής ψυχικής υγείας

 

 Εργαζόμαστε και με τους 4 πυλώνες της ανθρώπινης ύπαρξης

δημιουργώντας μια πραγματική ολιστική προσέγγιση: 

Mind: Για το γνωστικό επίπεδο του ατόμου έχουμε επιλέξει το Ολιστικό – Συνθετικό Coaching, την Υπνοθεραπεία και το Mindfulness, για τη διαχείριση των σκέψεων και συναισθημάτων, την αλλαγή δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών, την επίτευξη στόχων σε τομείς ζωής, καριέρας, εργασίας και αθλητισμού.

Body: Για το σώμα έχουμε επιλέξει τη Σωματική Θεραπεία, ενότητα της Αναδρομικής Θεραπείας που βοηθά σε ψυχοσωματικά και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα αλλά και ήπιες ασκήσεις Yoga, αναπνοές και διαλογισμούς μέσα από τα Masterclasses που θα πραγματοποιούνται.  

Emotion: Για τα αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, θυμό, φόβο, ενοχές, ντροπή και για τα ψυχικά τραύματα έχουμε επιλέξει βαθιές  θεραπείες κάθαρσης και μετασχηματισμού όπως την αναδρομική θεραπεία, την υπνοθεραπεία, τις θεραπείες μέσω τέχνης, την υπερπροσωπική ψυχολογία και την συνθετική συμβουλευτική που πρεσβεύουμε (μέσω ενεργητικής φαντασίας, νοερών απεικονίσεων, την εργασία με τις σκιερές πλευρές του εαυτού μας, την ερμηνεία των ονείρων, τα αρχέτυπα κ.ά.). Εν συνεχεία, εστιάζουμε στην ενίσχυση της θετικότητας και της ευεξίας μας μέσω της θετικής ψυχολογίας, της θεωρίας και τις ασκήσεις της.

Spirit: Για το πνεύμα έχουμε επιλέξει την υπερπροσωπική (transpersonal) Ψυχολογία – Ψυχοθεραπεία, transpersonal coaching, την αναδρομική θεραπεία, διαλογισμούς, οραματισμούς και τη πολύ ήπια Yoga στις ομάδες μας.

Συνδυασμός Ψυχοθεραπείας & Coaching

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζονται δυο διαφορετικές προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας & του Coaching.

Σε γενικές γραμμές, η Ψυχοθεραπεία ασχολείται με:

 •  την επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων
 •  τη διερεύνηση και επίλυση των προκλήσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις
 •  τη μείωση των ψυχοσωματικών, νοητικών, ψυχολογικών και συναισθηματικών συμπτωμάτων – μπλοκαρισμάτων 

Σκοπός είναι η επαναφορά της λειτουργικότητας του ατόμου στην καθημερινότητά του και η ενίσχυση της ψυχικής του υγείας. Το coaching αφορά έναν ψυχικά υγιή πληθυσμό, που θέλει και μπορεί να ασχοληθεί με την επίτευξη στόχων σε θέματα ζωής, καριέρας, αθλητισμού, οικονομικής ευημερίας κλπ, με επικέντρωση στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ώστε να τους επιτύχει.

 Η προσέγγιση του coaching είναι θετικά προσδιορισμένη, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη “γλώσσα” για να πετύχει τα θετικά αποτελέσματα που το άτομο επιθυμεί (NLP), εστιάζει στις λανθασμένες αντιλήψεις, σκέψεις και πεποιθήσεις θέλοντας να τα αλλάξει ώστε να αναπτυχθεί το άτομο περισσότερο και να πετύχει τους στόχους του. Εστιάζει στα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα αντί στις αδυναμίες του, χωρίς όμως να τις παραβλέπει, καθώς αυτές είναι που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του. 

Χρησιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία και ασκήσεις, είναι προσωποκεντρικό, δίνει “πίσω” την ατομική ευθύνη και είναι πάντοτε εστιασμένο στη λύση, κάτι που δεν συμβαίνει πάντοτε με την ψυχοθεραπεία.  

 

Διαφορές Coaching & Coaching Ψυχολογίας

Μια από τις σημαντικές διαφορές του Coaching με την Coaching Ψυχολογία είναι ότι η δεύτερη αντλεί και βασίζει τις γνώσεις και τις προσεγγίσεις της στις υπάρχουσες προσεγγίσεις ψυχολογίας ενηλίκων και παιδιών σε συνδυασμό με τα ερευνημένα μοντέλα του Coaching δημιουργώντας επιστημονικούς κλάδους στην Coaching Ψυχολογία όπως:

 

 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση (Psychodynamic Coaching)
 • Γνωστικό – συμπεριφοριστική (Cognitive Behavioural Coaching)
 • Προσωποκεντρική (Person Centred Coaching)
 • Gestalt Coaching
 • Υπαρξιακή (Existential Coaching)
 • NLP Coaching
 • Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology Coaching)
 • Yπερπροσωπική / Πνευματική (Transpersonal Coaching)
 • Αφηγηματική (Narrative Coaching)
 • Συνδιαλεκτική ανάλυση (transactional analysis)

Καινούργιες προσεγγίσεις που εμφανίζονται είναι:

 

Πώς εργαζόμαστε με το συγκεκριμένο μοντέλο ολιστικής – συνθετικής ψυχοθεραπείας & coaching

 • Το άτομο που έρχεται για Ψυχοθεραπεία δουλεύει το αίτημα που έχει θέσει στον ψυχοθεραπευτή, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 
 • Μόλις επιτευχθεί ο στόχος του και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να κατευθυνθεί σε τομείς που αφορούν τις coaching εφαρμογές και τα επιστημονικά τεκμηριωμένα μοντέλα ευημερίας σε θέματα ζωής, σχέσεων, καριέρας, εργασίας, οικονομικής ευημερίας, κλπ, ώστε να πραγματοποιήσει τα όνειρα του με απώτερο πλέον στόχο την ευτυχία του. Ο συνδυασμός των δύο συνιστά μια πιο ολοκληρωμένη ψυχολογική προσέγγιση ψυχικής ίασης και ευημερίας στα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο.
 • Ως ξεχωριστές υπηρεσίες που αφορούν διαφορετικά άτομα με διαφορετικές ανάγκες και αιτήματα, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, όπως είναι η υπνοθεραπεία, η αναδρομική θεραπεία, το coaching, η ολιστική – συνθετική ψυχοθεραπεία και το mindfulness.

 

Απέκτησε τώρα το Δίπλωμα στην Ολιστική Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία και ξεκίνα να δουλεύεις αμέσως μετά την αποφοίτηση σου!

 

 

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen, με κατεύθυνση στην γνωστική & νευροψυχολογία και εγκεκριμένη από το British Psychological Society του Λονδίνου. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 2007 (αρ. αδείας 07/842). Είναι πιστοποιημένη Θετική Ψυχολόγος & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι δημιουργός μοναδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Coaching αναγνωρισμένο από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors, στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching βασισμένο σε προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας, η μοναδική αναγνωρισμένη εκπαίδευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την International Society for Coaching Psychology. Είναι επίσης, Συνθετική Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Συνεργάτες: 

 Γιώργος Ανδριανόπουλος 

Certified Yoga Instructor & Trainer
Certified Holistic & Mindfulness Coach
(Diploma in Holistic – Integrative Coaching & Coaching Psychology / Certified Mindfulness Coach)
Οι συνεδρίες- εκπαιδεύσεις, διεξάγονται στην περιοχή της Βουλιαγμένης – Καβούρι ή online.

Εσπερίδων 10

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 210 6403224