Τι σημαίνει στο Mandala Institute Coaching Ψυχολογία

8

Στο Mandala Institute, το coaching είναι μια ολιστική και συνθετική προσέγγιση βασισμένη στην Coaching Ψυχολογία. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψη όλες τις πτυχές της ζωής του ατόμου, δηλαδή το σώμα, το μυαλό, τα συναισθήματα και το πνεύμα του. 

Η προσέγγισή μας βασίζεται σε 4 επίπεδα συνειδητότητας: το μυαλό, το σώμα, τα συναισθήματα και το πνεύμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά τα επίπεδα είναι συνδεδεμένα και τα χρησιμοποιούμε ανάλογα ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα στη ζωή μας.

Η Coaching Ψυχολογία είναι ένας σχετικά νέος αναγνωρισμένος κλάδος της Ψυχολογίας που βασίζεται στις υπάρχουσες ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις και επικεντρώνεται στη βελτίωση της ευεξίας και της απόδοσης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Απευθύνεται σε έναν υγιή και μη κλινικό πληθυσμό και βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την αυτογνωσία που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναπτύξουν το δυναμικό τους.

Στην πράξη, η Coaching Ψυχολογία χρησιμοποιεί επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και εργαλεία, όπως η αυτογνωσία, η ενσυνείδητη παρουσία, η ανάλυση στόχων, η διαχείριση του στρες και η ενίσχυση των σχέσεων.

Στόχος  να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Τι είναι το Coaching Θετικής Ψυχολογίας; 

Το Coaching Θετικής Ψυχολογίας είναι ένα είδος coaching που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δυνάμεων και των ικανοτήτων ενός ατόμου αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των αδυναμιών ή των προβλημάτων. Βασίζεται στις αρχές της θετικής ψυχολογίας, η οποία είναι η επιστημονική μελέτη του τι είναι αυτό που κάνει τη ζωή να αξίζει να ζει κανείς και πώς μπορεί να ενισχυθεί η ανθρώπινη ευημερία.

 Ακολουθούν ορισμένες πτυχές του Positive Psychology Coaching:

coaching makes mindset

 

 • Προσέγγιση με βάση τις δυνάμεις: Το Positive Psychology Coaching εστιάζει στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των δυνατών σημείων, των ταλέντων και των θετικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ώστε να το βοηθήσει να πετύχει τους στόχους του.
 • Προσανατολισμός στον στόχο: Η διαδικασία του coaching επικεντρώνεται στον καθορισμό και την επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, σχετικών και χρονικά περιορισμένων στόχων (SMART) που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα δυνατά σημεία του πελάτη.
 • Προσανατολισμένη στη λύση: Το Coaching θετικής ψυχολογίας επιδιώκει να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τις θετικές πτυχές της ζωής και των εμπειριών ενός ατόμου, αντί να μένει στα προβλήματα ή τις αρνητικές εμπειρίες.
 • Mindfulness: Η ενσυνειδητότητα αποτελεί ουσιαστική πτυχή του Positive Psychology Coaching, καθώς βοηθά τους πελάτες να παραμένουν εστιασμένοι στην παρούσα στιγμή και να αναπτύσσουν μια αίσθηση αυτογνωσίας και αυτοαναστοχασμού.
 • Ευγνωμοσύνη: Η εξάσκηση της ευγνωμοσύνης και της εκτίμησης για τις θετικές πτυχές της ζωής αποτελεί βασική αρχή του Positive Psychology Coaching.
 • Θετικά συναισθήματα: Το Positive Psychology Coaching βοηθά τους πελάτες να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα, όπως η χαρά, η ικανοποίηση και η πληρότητα, τα οποία είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση του στρες.
 • Αξιολόγηση των δυνατών σημείων: Το Positive Psychology Coaching περιλαμβάνει συχνά μια αξιολόγηση των δυνατών σημείων για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών δυνατών σημείων του πελάτη, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων του.

κυρία που κάνει coaching

 • Θετικές σχέσεις: Το Positive Psychology Coaching δίνει έμφαση στη σημασία των θετικών σχέσεων και των κοινωνικών συνδέσεων, οι οποίες είναι κρίσιμες για την προώθηση της ευημερίας και της ευημερίας.
 • Αλλαγή συμπεριφοράς: Το Positive Psychology Coaching βοηθά τους πελάτες να κάνουν θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά και τις συνήθειές τους, χρησιμοποιώντας στρατηγικές και παρεμβάσεις βασισμένες σε αποδείξεις.
 • Αυτοαναστοχασμός: Το Positive Psychology Coaching ενθαρρύνει τους πελάτες να αναστοχάζονται πάνω στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, για να αναπτύξουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και διορατικότητα στη ζωή τους.
 • Οικοδόμηση ανθεκτικότητας: Η θετική ψυχολογία Coaching βοηθά τους πελάτες να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητα να ανακάμπτουν από τις αντιξοότητες και να ξεπερνούν τις προκλήσεις.
 • Θετική αυτο-ομιλία: Το Positive Psychology Coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν θετική αυτο-ομιλία και νοοτροπία ανάπτυξης, δηλαδή την πεποίθηση ότι οι ικανότητες και οι ιδιότητες μπορούν να αναπτυχθούν με αφοσίωση και σκληρή δουλειά.
 • Ροή: Το Positive Psychology Coaching βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν μια κατάσταση ροής, η οποία είναι μια κατάσταση πλήρους απορρόφησης σε μια δραστηριότητα που είναι προκλητική αλλά εφικτή, και η οποία οδηγεί σε συναισθήματα βαθιάς ικανοποίησης και εκπλήρωσης.
 • Παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας: Το Positive Psychology Coaching χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και τεχνικές από το πεδίο της θετικής ψυχολογίας, όπως η καταγραφή της ευγνωμοσύνης, η απόλαυση των θετικών εμπειριών και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων.
 • Ολιστική προσέγγιση: Το Positive Psychology Coaching υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στο coaching, αντιμετωπίζοντας τη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική ευημερία του πελάτη.
 • Θετική οργανωτική ψυχολογία: Το Positive Psychology Coaching μπορεί να εφαρμοστεί σε οργανωτικά περιβάλλοντα για τη βελτίωση της ευημερίας, της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

coaching ψυχολογία

 • Θετική γονική μέριμνα: Το Positive Psychology Coaching μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στη γονική μέριμνα, για να βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν θετικές σχέσεις με τα παιδιά τους και να προωθήσουν την ευημερία και την ανθεκτικότητα των παιδιών τους.
 • Θετική εκπαίδευση: Το Positive Psychology Coaching μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για να προωθήσει τα θετικά συναισθήματα, τη δέσμευση και τις επιδόσεις των μαθητών.
 • Θετική γήρανση: Το coaching Θετικής Ψυχολογίας μπορεί να εφαρμοστεί στη γηριατρική φροντίδα για την προώθηση της θετικής γήρανσης, βοηθώντας τους ηλικιωμένους να παραμείνουν ενεργοί, δεσμευμένοι και ικανοποιημένοι στα τελευταία χρόνια της ζωής τους.
 • Πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις: Το Positive Psychology Coaching βασίζεται σε εμπειρική έρευνα και πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις, διασφαλίζοντας ότι οι παρεμβάσεις coaching είναι αποτελεσματικές και υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.

Δες εδώ σε ενδιαφέρει!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥ ΣΤΟ MANDALA INSTITUTE :

Δίπλωμα στο Ολιστικό – Συνθετικό Life Coaching & Coaching Ψυχολογία (αναγνωρισμένο ISCP) Έναρξη 14 Οκτωβρίου. Κλείσε τώρα τη θέση σου!

 

Υπερπροσωπικό Coaching 

Το υπερπροσωπικό coaching είναι μια μορφή coaching που εστιάζει στην πνευματική και υπαρξιακή ανάπτυξη ενός ατόμου και επιδιώκει να βοηθήσει τα άτομα να συνδεθούν με τον ανώτερο εαυτό τους, τον σκοπό και το νόημά τους. Ακολουθούν ορισμένα οφέλη του διαπροσωπικού coaching:

 • Αυξημένη αυτογνωσία: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και διορατικότητα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές στη ζωή τους.
 • Αποσαφήνιση αξιών και σκοπού: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να αποσαφηνίσουν τις αξίες και τον σκοπό τους, γεγονός που παρέχει μια αίσθηση κατεύθυνσης και νοήματος στη ζωή.
 • Σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να συνδεθούν με τον ανώτερο εαυτό τους ή την πνευματική τους φύση, γεγονός που μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση υπέρβασης και σύνδεσης με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους.

coaching

 • Υπέρβαση των περιοριστικών πεποιθήσεων: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να εντοπίσουν και να ξεπεράσουν τις περιοριστικές πεποιθήσεις και τους αυτοεπιβαλλόμενους περιορισμούς, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
 • Ανάπτυξη ανθεκτικότητας: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και δεξιότητες αντιμετώπισης, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος, την αβεβαιότητα και τις αντιξοότητες.
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην εσωτερική τους δημιουργικότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη καινοτομία και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Βελτίωση των σχέσεων: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν βαθύτερες και πιο ουσιαστικές σχέσεις, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 • Βελτίωση της υγείας και της ευημερίας: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν μεγαλύτερη αίσθηση εσωτερικής ειρήνης, ευτυχίας και ευημερίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη σωματική υγεία και μακροζωία.
 • Ανάπτυξη της διαίσθησης: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν τη διαίσθηση και την εσωτερική τους καθοδήγηση, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να εμπιστεύονται το ένστικτό τους.
 • Βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες να αναπτύξουν μεγαλύτερη αυθεντικότητα, ακεραιότητα και όραμα, τα οποία μπορούν να εμπνεύσουν και να παρακινήσουν τους άλλους να επιτύχουν τους στόχους τους.
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στην εσωτερική τους δημιουργικότητα και να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και λύσεις στις προκλήσεις.
 • Μεγαλύτερη αίσθηση του σκοπού και της εκπλήρωσης: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της ζωής τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αίσθηση πληρότητας και ικανοποίησης.
 • Αυξημένη συμπόνια και ενσυναίσθηση: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μεγαλύτερη συμπόνια και ενσυναίσθηση, οδηγώντας σε πιο θετικές και ικανοποιητικές σχέσεις.

coaching ολιστικό

 • Μεγαλύτερη αίσθηση εσωτερικής γαλήνης: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν μεγαλύτερη αίσθηση εσωτερικής ειρήνης και ισορροπίας, ακόμη και εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.
 • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μεγαλύτερη σαφήνεια και διορατικότητα, οδηγώντας σε καλύτερη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότερη δράση. Ξεπερνώντας φόβους και εμπόδια: που μπορεί να τους εμποδίζουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να ζήσουν μια ολοκληρωμένη ζωή.
 • Οικοδόμηση ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τα άτομα να χτίσουν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, επιτρέποντάς τους να χειρίζονται καλύτερα τις αλλαγές και την αβεβαιότητα.
 • Ενίσχυση της πνευματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης: Το διαπροσωπικό coaching βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν την πνευματικότητα και την προσωπική τους ανάπτυξη, οδηγώντας σε μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου γύρω τους.
 • Ανάπτυξη πρακτικών ενσυνειδητότητας και διαλογισμού: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν πρακτικές ενσυνειδητότητας και διαλογισμού, οδηγώντας σε μεγαλύτερη συγκέντρωση, διαύγεια και χαλάρωση.
 • Ανάπτυξη της ευγνωμοσύνης και της εκτίμησης: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και εκτίμησης για τις ευλογίες στη ζωή τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ευτυχία και ευημερία.
 • Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, οδηγώντας σε καλύτερες σχέσεις και αποτελεσματικότερη ηγεσία.
 • Βρίσκοντας μεγαλύτερο νόημα και σκοπό στην εργασία: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βρουν μεγαλύτερο νόημα και σκοπό στην εργασία τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση και παραγωγικότητα.
 • Ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας και του ανήκειν: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μια αίσθηση κοινότητας και ανήκειν, οδηγώντας σε μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη και σύνδεση.
 • Οικοδόμηση μιας πιο ικανοποιητικής ζωής: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να δημιουργήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους και τις ενέργειές τους με τις αξίες και τον σκοπό τους.
 • Ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης του εαυτού: Το διαπροσωπικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αυτοαποδοχή, αυτοαγάπη και αυτομετάβαση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥ ΣΤΟ MANDALA INSTITUTE :

Δίπλωμα στο Ολιστικό – Συνθετικό Life Coaching & Coaching Ψυχολογία (αναγνωρισμένο ISCP) Έναρξη 14 Οκτωβρίου. Κλείσε τώρα τη θέση σου!

Ολιστικό Coaching : Που βοηθάει τους ανθρώπους; 

Το ολιστικό coaching είναι ένα είδος coaching που λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον άνθρωπο – το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα – και στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν ισορροπία και αρμονία σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Ακολουθούν ορισμένα οφέλη του ολιστικού coaching:

γραφείο που χρησιμοποιεί ο coach ψυχολογίας

 • Αυξημένη αυτογνωσία: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν μεγαλύτερη αυτογνωσία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότερη δράση.
 • Βελτίωση της υγείας και της ευημερίας: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να βελτιώσουν τη σωματική, νοητική και συναισθηματική τους υγεία, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ευεξία και ζωτικότητα.
 • Μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν μεγαλύτερη ισορροπία και αρμονία μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ικανοποίηση και ολοκλήρωση.
 • Βελτιωμένες σχέσεις: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, ενισχύοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την ενσυναίσθηση και την κατανόηση.
 • Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και δεξιότητες αντιμετώπισης, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος, την αβεβαιότητα και τις αντιξοότητες.
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας: Βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στην εσωτερική τους δημιουργικότητα και να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και λύσεις στις προκλήσεις.
 • Μεγαλύτερη αίσθηση του σκοπού και της ολοκλήρωσης: Το ολιστικό coaching βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της ζωής τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αίσθηση πληρότητας και ικανοποίησης.
 • Μεγαλύτερη αίσθηση εσωτερικής γαλήνης: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν μεγαλύτερη αίσθηση εσωτερικής ειρήνης και ισορροπίας, ακόμη και εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.
 • Ανάπτυξη πρακτικών ενσυνειδητότητας και διαλογισμού: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν πρακτικές ενσυνειδητότητας και διαλογισμού, οδηγώντας σε μεγαλύτερη συγκέντρωση, διαύγεια και χαλάρωση.
 • Δημιουργία μιας πιο ικανοποιητικής ζωής: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να δημιουργήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους και τις ενέργειές τους με τις αξίες και τον σκοπό τους.
 • Ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης του εαυτού: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αυτοαποδοχή, αυτοαγάπη και αυτο-υπερβατικότητα.

ψυχολογία

 • Βελτίωση της παραγωγικότητας: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, ενισχύοντας τις δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου, την εστίαση και τα κίνητρά τους.
 • Ανάπτυξη υγιεινών συνηθειών: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν υγιείς συνήθειες, όπως η άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η διαχείριση του άγχους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη σωματική και ψυχική ευεξία.
 • Βελτίωση της οικονομικής ευημερίας: Η ολιστική προπόνηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βελτιώσουν την οικονομική τους ευημερία αναπτύσσοντας καλύτερες δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων και δημιουργώντας μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο.
 • Ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας και του ανήκειν: Η ολιστική προπόνηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μια αίσθηση κοινότητας και ανήκειν, οδηγώντας σε μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη και σύνδεση.
 • Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας: Αυτό οδηγεί σε καλύτερες σχέσεις και αποτελεσματικότερη ηγεσία.
 • Εύρεση μεγαλύτερου νοήματος και σκοπού στην εργασία: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βρουν μεγαλύτερο νόημα και σκοπό στην εργασία τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση και παραγωγικότητα.
 • Να ξεπεράσουν φόβους και εμπόδια: Το ολιστικό coaching βοηθά τα άτομα να ξεπεράσουν τους φόβους και τα εμπόδια που μπορεί να τους εμποδίζουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να ζήσουν μια ολοκληρωμένη ζωή.
 • Ανάπτυξη θετικής νοοτροπίας: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν θετική νοοτροπία, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αισιοδοξία, ανθεκτικότητα και κίνητρα.
 • Ανάπτυξη της διαίσθησης: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν τη διαίσθηση και την εσωτερική τους καθοδήγηση, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να εμπιστεύονται το ένστικτό τους.
 • Εύρεση ισορροπίας στις σχέσεις: Το ολιστικό coaching βοηθά τους πελάτες να βρουν ισορροπία στις σχέσεις τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ικανοποίηση και αρμονία.
 • Ανάπτυξη της αίσθησης της ευγνωμοσύνης και της εκτίμησης: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και εκτίμησης για τις ευλογίες στη ζωή τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ευτυχία και ευεξία.
 • Εύρεση μεγαλύτερου νοήματος και σκοπού στη ζωή: Το ολιστικό coaching βοηθά τα άτομα να βρουν μεγαλύτερο νόημα και σκοπό στη ζωή, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση και ικανοποίηση.
 • Ανάπτυξη αίσθησης σύνδεσης με τη φύση: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μεγαλύτερη αίσθηση σύνδεσης με τη φύση, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ειρήνη και αρμονία.
 • Οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής: Το ολιστικό coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να οικοδομήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, οδηγώντας σε μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διαχείριση.

Στο Mandala Institute μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ξεπεράσεις καταστάσεις που επηρεάζουν τη ζωή σου.

Μπορούμε να σου προσφέρουμε την καλύτερη εκδοχή της ζωής που αξίζει.

Αν σου άρεσε το άρθρο, μπορείς να διαβάσεις κι αυτά: 

Η μοναξιά που αισθάνονται οι ενήλικες συνδέεται με κάποιο παιδικό τραύμα;

5 βήματα για να αποδεχτείς τον εαυτό σου

Η yoga κινητοποιεί όλο σου το σώμα

Η ψυχολογία της ζήλιας

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen. Είναι πιστοποιημένη Θετική Ψυχολόγος & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434).

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος και για περισσότερες πληροφορίες:

 Οι συνεδρίες διεξάγονται στην περιοχή της Βουλιαγμένης – Καβούρι ή online.

Εσπερίδων 10

Κλείστε το ραντεβού σας: 210 710 5766