Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, κώδικας δεοντολογίας και καλής πρακτικής, πολιτική ακυρώσεων.

kk

Σχετικά με εμάς

 

Το Κέντρο Ολιστικής Ευεξίας και Εκπαίδευσης Mandala Institute ιδρύθηκε το 2010 και εδρεύει στην περιοχή της Βουλιαγμένης.  Η ολιστική προσέγγιση σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι μια μοναδική δημιουργία του Mandala Institute. Ιδρύτρια του κέντρου ολιστικής εκπαίδευσης είναι η Αικατερίνη Κανελλοπούλου με άδεια  ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου από το 2007 (αρ.αδείας 07/842).

Το Mandala Institute προσφέρει επαγγελματικά πιστοποιημένα προγράμματα από 3 διεθνείς φορείς και ακολουθεί τους κώδικες δεοντολογίας και καλής πρακτικής των συγκεκριμένων συλλόγων όπου και εφαρμόζονται σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Τα προγράμματα μας  είναι ως επί τω πλείστων online και απευθύνονται πρωτίστως σε πτυχιούχους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές. Απευθύνονται σε πτυχιούχους από άλλους κλάδους που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του θεραπευτή ή του coach. Εν συνεχεία, κατόπιν συνέντευξης, απευθύνονται σε απόφοιτους από κολλέγια και σχολές εφόσον κριθούν κατάλληλοι για σπουδαστές, όπως και σε άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του θεραπευτή, κατέχουν ωριμότητα και σοβαρότητα και έχουν εργαστεί ψυχοθεραπευτικά.

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Συνέντευξη και ερωτηματολόγιο

Στους ενδιαφερόμενους θα αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο μέσω email και κατόπιν συμπλήρωσης του ο ενδιαφερόμενος θα καλείται για συνέντευξη 20 λεπτών μέσω zoom ή τηλεφωνικής επικοινωνίας και εφόσον κριθεί κατάλληλος για την συμμέτοχη του στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τότε θα καλεστεί να καταβάλει τα ανάλογα δίδακτρα για να μπορέσει να παρακολουθήσει τον εκπαιδευτικό του κύκλο.  Το κέντρο Mandala Institute δεν υποχρεούται να δεχθεί έναν σπουδαστή εάν θεωρήσει ότι δεν είναι κατάλληλος κατόπιν συνεντεύξεως και ερωτηματολόγιου που αποστέλλεται μέσω email.

Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και πνευματικά δικαιώματα

Τα εγχειρίδια είναι μια μοναδική δημιουργία του Mandala Institute και αυτά αποστέλλονται σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθώς το περιεχόμενο του, ακολουθεί τη θεωρία και πρακτικές μεταξύ των σπουδαστών. Το Mandala Institute δεν υποχρεούται να αποστείλει όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω εγχειρίδιων εάν ο σπουδαστής έχει καταβάλει όλο το ποσό μέσω ΕΦΑΠΑΞ καταβολής ή εφόσον αποχωρήσει από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα εγχειρίδια δίνονται μέσω ηλεκτρονικής μορφής και δίνονται μόνο στον ενεργό σπουδαστή. Τυχόν αναπαραγωγή του εγχειριδίου, αντιγραφή ή διάθεση σε τρίτους αυτό θα διώκεται ποινικά καθώς αποτελούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών τους και αφορά εκπαιδευτική ενότητα που δεν είναι κατάλληλη προς χρήση σε μη εκπαιδευόμενους τις προσεγγίσεις.

Επιτυχή και ανεπιτυχή αποφοίτηση

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει ένας σπουδαστής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να αποφοιτήσει με επιτυχία είναι:

 1. Nα τηρεί τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που εφαρμόζονται από τους 3 παρακάτω διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς και που αυτοί έχουν δοθεί γραπτώς στις δεξιότητες συμβουλευτικής και coaching πρακτικής. Μερικοί βασικοί κανόνες είναι η ευγένεια, ο σεβασμός, η μη λεκτική βία ή κάθε άλλους βία, ο ρατσισμός, η συκοφαντία προς όλα τα μέλη συμπεριλαμβανόμενων και των εκπαιδευτών. Η ευγένεια και ορθή επικοινωνία για την επίλυση τυχόν διαφορών ή παραπόνων από τους σπουδαστές προς άλλους σπουδαστές ή προς τους εκπαιδευτές. Συμπεριφορές που προκαλούν, ή είναι επιθετικές ή προσβάλουν με όλους τους παραπάνω τρόπους δεν θα γίνονται αποδεκτές και ο σπουδαστής θα αποβάλλεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο για την προστασία και ψυχική ευημερία όλων των υπολοίπων. Τότε, το Mandala Institute φέρει το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την συνεργασία με τον σπουδαστή ή σπουδάστρια χωρίς να επιστρέψει τα δίδακτρα που έχουν δοθεί και χωρίς άλλη ηθική, νομική ή οικονομική υποχρέωση. Το Mandala Institute προσφέρει υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και ευημερεί για την προσωπική ασφάλεια και ψυχική ευημερία όλων των σπουδαστών και εκπαιδευτών.
 2. Το Mandala Institute θεωρεί ηθική υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές ώστε να σέβονται, να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κώδικες δεοντολογίας των ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, συμβούλων ψυχικής υγείας και των προπονητών, όπως αυτοί ορίζονται από τους εκάστοτε συλλόγους και όπου είναι αναρτημένοι μέσω διαδικτύου τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.  Η συμπεριφορά ενός καλού επαγγελματία θεραπευτή ψυχικής υγείας και προπονητή κρίνονται απαραίτητη προϋπόθεση για την ψυχική ευημερία και ασφάλεια των πελατών τους. Ο σπουδαστής κρίνεται κατάλληλος για θεραπευτής στον τομέα της ψυχικής υγείας και της προπονητικής εφόσον τηρεί όλα τα προ απαιτούμενα από τους κώδικες ηθικές και δεοντολογίας.
 3. Για την επιτυχή αποφοίτηση του ο σπουδαστής χρειάζεται να έχει ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα όπως ατομικές συνεδρίες, εποπτείες, παρακολούθηση μαθημάτων, να συμμετέχει σε πρακτικές μεταξύ σπουδαστών και να έχει στείλει όλες τις γραπτές μελέτες περίπτωσης με εθελοντές.
 4. Να παρευρίσκεται στα μαθήματα, με ελάχιστες απουσίες όπου αυτές θα ανακοινώνονται ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια ζώσης στους σπουδαστές. Εφόσον ένας μαθητής έχει ενημερώσει εκ των προτέρων την απουσία του στον εκπαιδευτή, τότε και κατόπιν αιτήματος θα αποστέλλεται το βιντεοσκοπημένο μέσω zoom μάθημα. Λόγο προσωπικών δεδομένων των μαθητών που παρευρίσκονται στο μάθημα πολλά από τα αρχεία αυτά δεν δίνονται και χρειάζεται να τα καταστρέψει και ο σπουδαστής μετά την παρακολούθηση του μαθήματος. Τυχόν αργοπορία εκ μέρους του μαθητή να ζητήσει τα βιντεοσκοπημένα αρχεία θα μπορεί το κέντρο να αρνηθεί την παράδοση τους.  Πρακτικές μεταξύ σπουδαστών λόγο των προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών δεν αποστέλλονται. Τυχόν διανομή του βιντεοσκοπημένου υλικού εκτός των μαθητών σε τρίτους θα διώκεται ποινικά.
 5. Κάποια βιντεοσκοπημένα και μαγνητοσκοπημένα μαθήματα αποθηκεύονται εάν κριθεί από το κέντρο απαραίτητο και μπορούν να αποσταλθούν σε επόμενο εκπαιδευτικό για σκοπούς διδασκαλίας σε θεωρίες, ασκήσεις και παραδείγματα θεραπειών με εθελοντές.  Κάποια θα αποστέλλονται μόνο ως audio και άλλα ως video και μόνο εάν κριθεί απαραίτητο και χρήσιμο για τους σπουδαστές μας.
 6. Εφόσον κάποιος σπουδαστής συμμετέχει στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα αυτομάτως συμφωνεί και για την καταγραφή των προσωπικών του δεδομένων και τη λήψη βίντεο μέσω zoom, όπως και στο να αποστέλλονται σε αυτούς που απουσιάζουν.
 7. Για να είναι επιτυχημένη η αποφοίτηση του μαθητή χρειάζεται να παρακολουθεί τα μαθήματα δια ζώσης ή μέσω zoom, να συμμετέχει σε πρακτικές μεταξύ των σπουδαστών, να δείχνει διάθεση για μάθηση και ζήλο με ενεργή συμμετοχή σε ερωτήσεις και απαντήσεις, να έχει ολοκληρώσει με τις γραπτές μελέτες περίπτωσης έως την προκαθορισμένη ημερομηνία καταβολής τους και να έχει προβεί στις ατομικές του συνεδρίες. Η μη παρακολούθηση των μαθημάτων δεν συνιστά επιτυχή αποφοίτηση. Οι βιντεοσκοπημένες εγγραφές των μαθημάτων αποστέλλονται εφόσον ο σπουδαστής είναι ενεργό μέλος. Εφόσον αποχωρήσει οι βιντεοσκοπημένες εγγραφές δεν αποστέλλονται. Εάν ο σπουδαστής δεν αποχωρήσει αλλά δεν συμμετέχει ενεργά στα μαθήματα με φυσική παρουσίαση είτε στον χώρο μας είτε online, η εκπαίδευση θεωρείται ανεπαρκής και τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα δεν αποστέλλονται. Η φοίτηση πάλι θεωρείται ανεπαρκής καθώς δεν έχει συμμετέχει ενεργά και δεν έχει προβεί σε ανάλογες πρακτικές.
 8. Σε κάθε ενότητα αποστέλλεται και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Σε περίπτωση αποχώρησης του σπουδαστή από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν λαμβάνει και τα εγχειρίδια των ανάλογων ενοτήτων καθώς αυτές είναι μόνο για όσους παρακολουθούν ενεργά τα μαθήματα και κρίνονται κατάλληλοι για την απόκτηση τους. Το Mandala Institute δεν είναι υποχρεωμένο να αποστέλλει υλικό εφόσον ο μαθητής έχει αποχωρήσει από τα μαθήματα καθώς τα εγχειρίδια διατίθενται μόνο σε ενεργούς σπουδαστές. Ακόμη και εάν έχει πληρωθεί μέσω ΕΦΑΠΑΞ καταβολής όλη η εκπαιδευτική ενότητα δεν αποστέλλεται κανένα εγχειρίδιο μετά την αποχώρηση του.
 9. Σε περίπτωση που κριθεί από την εκπαιδεύτρια του προγράμματος, που είναι και ψυχολόγος, πως ένας σπουδαστής, είναι αναγκαίο και ηθικό να δουλέψει τα προσωπικά του θέματα που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με έναν άλλον ψυχολόγο, δικής του διαλογής, για μερικές συνεδρίες με έξοδα του σπουδαστή, τότε θα χρειαστεί ο σπουδαστής να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτές.
 10. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο σπουδαστής ότι χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη και εφόσον ο ψυχίατρος θεωρήσει ότι είναι ασθενής και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα λόγο ακαταλληλότητας ως προς το επάγγελμα του θεραπευτή ή του coach θα πρέπει να διακοπεί η συνεργασία χωρίς την επιστροφή των διδάκτρων.
 11. Ο ενδιαφερόμενος κατά την διάρκεια της συμμετοχής του στο θεωρητικό κομμάτι ή στο πρακτικό κομμάτι μέσω των ασκήσεων οφείλει να συμπεριφέρεται απέναντι στους συνεκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές του, με την ανάλογη δεοντολογία. Σχόλια ή συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους βασικούς κανόνες επαγγελματισμού και ευγένειας, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση του συμμετέχοντα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς την επιστροφή των διδάκτρων.
 12. Εάν ο σπουδαστής θέλει να αποχωρήσει από τον εκπαιδευτικό κύκλο και ακόμη ένα έχει πληρώσει ΕΦΑΠΑΞ καταβολή, δεν δικαιούται να μπει σε ένα άλλο πρόγραμμα εάν θεωρηθεί ακατάλληλος για κάποιο άλλο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Μπορεί να αλλάξει εκπαιδευτική ομάδα μόνο εφόσον συζητηθεί με την εκπαιδεύτρια του προγράμματος και συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη.
 13. Ανεπιτυχής φοίτηση θεωρείται όταν ο σπουδαστής δεν έχει ανταποκριθεί σε όλα τα παραπάνω και δεν μπορεί να λάβει τις πιστοποιήσεις ή τα ανάλογα διπλώματα. Σε περίπτωση ανάρμοστης ή επιθετικής συμπεριφοράς είτε λεκτικά είτε επιθετικά ο μαθητής αποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό κύκλο και δεν είναι υποχρεωμένο το κέντρο να τον ξαναδεχθεί. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης, δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα.

Πολιτική ακυρώσεων

 1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται εάν ο σπουδαστής αποφασίσει να αποχωρήσει από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οποιονδήποτε προσωπικό του λόγο. Το κέντρο Mandala Institute δεν υποχρεούται να τον δεχτεί σε έναν άλλον εκπαιδευτικό κύκλο ή στον ίδιο κύκλο εφόσον κριθεί ότι οι υπόλοιποι σπουδαστές έχουν προχωρήσει την εκπαίδευση τους. Ο σπουδαστής κρίνεται κατάλληλος εφόσον είναι σταθερός στις αποφάσεις φοίτησης του και οριοθετημένος με τα προαπαιτούμενα.
 2. Σε περίπτωση ακύρωσης από το κέντρο Mandala Institute για κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εφόσον δεν αντικατασταθεί σε νέες ημερομηνίες τότε το ποσό που έχει δοθεί επιστρέφεται.

 

Ημερομηνίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αλλαγές ωρών φοίτησης 

Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάζουν εάν αυτό απαιτείται όπως και οι ώρες φοίτησης ανάλογα τους συμμετέχοντες ή τα video εκπαίδευσης που δημιουργούνται ανά καιρούς.

Εποπτεία

Η εποπτεία των περιστατικών μέσα στην εκπαίδευση γίνεται μέσω ανατροφοδότησης στις μελέτες περίπτωσης της εκάστοτε ενότητας. Μετά την αποφοίτηση των σπουδαστών το κέντρο προσφέρει εποπτεία των περιστατικών επί πληρωμής εφόσον ο σπουδαστής θελήσει ως νέος επαγγελματίας να εργαστεί σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας. Η εποπτεία θεωρείται ως η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή καλής θεραπευτικής ή και coaching πρακτικής ειδικά σε νέους επαγγελματίες. Αφορά πρωτίστως την προσωπική ευημερία των ίδιων των νεών επαγγελματιών ώστε να “δουλεύουν” τυχόν δικά τους θέματα που εμφανίζονται ως “τυφλά σημεία” και που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των πελατών τους όσο και για την ψυχική ασφάλεια τους.  Θεωρείται επαγγελματική εξέλιξη των ίδιων των νέων επαγγελματιών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:

 1. Δίπλωμα στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching & Coaching Ψυχολογία
 2. Δίπλωμα στην Υπερπροσωπική Θεραπεία
 3. Δίπλωμα στην Ολιστική Κλινική Υπνοθεραπεία & Βραχεία Ψυχοθεραπεία
 4. Certificate Foundation Level 20 hrs Υπνοθεραπεία
 5. Certificate Mindfulness, Meditation & Positive Psychology 20hrs

Τα προγράμματα μας παρέχονται online μέσω zoom και προαιρετικά δια ζώσης.

Τα προγράμματα μας είναι πιστοποιημένα από:

 

 1. International Society for Coaching Psychology (ISCP)
 2. Earth Association for Regression Therapy (Earth)
 3. International Association of Coaches, Therapists & Mentors

 

Κώδικες δεοντολογίας και καλής πρακτικής

Σύλλογος Ψυχολόγων Ελλάδος

Σύλλογος Ψυχολόγων Κύπρου

Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας 

International Society for Coaching Psychology 

International Association of Coaches, Therapists & Mentors

Earth Association for Regression Therapy