ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Art Therapy

Οι θεραπείες μέσω τέχνης θεωρούνται ψυχοθεραπευτικές τεχνικές.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι συνθετική καθώς συνδυάζει και αγκαλιάζει όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις των θεραπειών μέσω τέχνης.

Ένα ολιστικό και ολοκληρωμένο σύστημα με τεχνικές του art therapy, play therapy, drama therapy, dance & movement therapy, body work, με αναφορές σε αναπνευστικές ασκήσεις, οραματισμό και διαλογισμό.

Η θεραπευτική τέχνη βοηθά στην έκφραση και αποφόρτιση των συναισθημάτων, στην προσωπική εξέλιξη, αυτογνωσία αλλά και στον θετικό μετασχηματισμό τους.

Το υποσυνείδητο είναι γεμάτο εικόνες, αρχέτυπα, μνήμες. Ο συνειδητός νους τα έχει όλα καταπιέσει στο υποσυνείδητο.

Με τις talk therapy προσεγγίσεις χάνουμε ένα τεράστιο θησαυρό πληροφοριών. Οι θεραπευτικές τέχνες βοηθούν το υποσυνείδητο να εκφραστεί.  Έπειτα να γίνει κάθαρση και έπειτα μέσα από τεχνικές να μετασχηματιστεί σε ένα θετικό για εμάς δυναμικό.

Στις τέχνες εμφανίζεται αυθόρμητα το υποσυνείδητο αλλά και το υπερσυνείδητο. Τα σύμβολα που αποτυπώνουμε είναι εξαιρετικά για αυτογνωσιακή διερεύνηση.

Τις τεχνικές του τις εφαρμόζουμε στην ολιστική ψυχοθεραπεία του Mandala.

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.