ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία Ζεύγους

Οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να βελτιώσουν είτε τις προσωπικές είτε τις επαγγελματικές τους σχέσεις αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο. Θέματα εμπιστοσύνης, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοπεποίθηση μπορεί να φέρουν την οποιαδήποτε  σχέση σε ρήξη. Ο εγωισμός έπειτα να μην επιτρέπει την πολυπόθητη επανασύνδεση και εάν τελικά την επιτρέψει ο ίδιος κύκλος σφαλμάτων τείνει να επαναλαμβάνεται. Η συμβουλευτική είτε σε ατομικό επίπεδο είτε με τον/την σύντροφο σας μέσα σε μερικές συνεδρίες σας βοηθά να σπάσετε τον κύκλο του πόνου και της φθοράς και να δημιουργήσετε μια σχέση αγάπης, μοιράσματος και ευγενούς επικοινωνίας!

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.