Ολιστικό - Συνθετικό Coaching Ψυχολογίας

 

 

 

 

Το ολιστικό - συνθετικό coaching ψυχολογίας, είναι μια δημιουργία του Mandala Institute και βασίζεται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη Coaching Ψυχολογία, που είναι ένας σχετικά νέος τομέας της Ψυχολογίας.  

 

Τι είναι το Ολιστικό - Συνθετικό Coaching Ψυχολογίας

 

Το ολιστικό coaching είναι μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το άτομο - το μυαλό, το σώμα, τα συναισθήματα και το πνεύμα - στη διαδικασία coaching. Ενσωματώνει διάφορες πτυχές της ζωής ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των αξιών, των πεποιθήσεων, των στόχων και των προκλήσεών του, για να το υποστηρίξει στην επίτευξη ολιστικής ευημερίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Οι ολιστικοί προπονητές εστιάζουν στη διευκόλυνση της αυτογνωσίας, στην προώθηση της ισορροπίας και της αρμονίας και στην ενδυνάμωση των coachee  να ευθυγραμμίσουν τις ενέργειές τους με τις βαθύτερες φιλοδοξίες και αξίες τους.

Είναι συνθετικό και ολιστικό καθώς αντλούμε τις γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και μεθόδων, όπως η ενσυνειδητότητα, η θετική ψυχολογία, οι σωματικές πρακτικές και η ενεργειακή εργασία.

Το ολιστικό coaching στοχεύει στην προώθηση της μεταμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης ενός ατόμου, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, ανθεκτικότητα και αυθεντικότητα στη ζωή.

Τι είναι το coaching;

Το coaching είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των ανθρώπων για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων. Οι coaches είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και εργαλεία για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την αυτοεπίγνωση που χρειάζονται για να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση που επιθυμούν.
Οι συνεδρίες coaching μπορούν να εστιάζουν σε πολλούς τομείς, όπως η καριέρα, η ζωή, η υγεία, οι σχέσεις και η αυτογνωσία.

Οι coaches είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και εργαλεία για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να καθορίσουν τους στόχους τους, να αναπτύξουν στρατηγικές και να αντιμετωπίσουν εμπόδια που τους εμποδίζουν να προχωρήσουν προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Οι συνεδρίες coaching μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλίες, ασκήσεις αυτοανάλυσης, καταγραφή στόχων και παρακολούθηση προόδου.

 

Τα βασικά στοιχεία του coaching περιλαμβάνουν:
1. Στόχος: Οι coaches βοηθούν τους πελάτες τους να καθορίσουν σαφείς και προσιτούς στόχους που θέλουν να επιτύχουν. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να αφορούν την προσωπική ανάπτυξη, την επαγγελματική επίδοση, την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και άλλους τομείς.
2. Επίγνωση: Οι coaches βοηθούν τους πελάτες να αναπτύξουν επίγνωση για τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις αξίες και τις προτεραιότητές τους. Αυτή η επίγνωση τους επιτρέπει να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις και να προχωρούν προς την επίτευξη των στόχων τους. 3. Στρατηγικές: Οι coaches παρέχουν στους πελάτες τους τις απαραίτητες στρατηγικές και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προχωρήσουν προς την επίτευξη των στόχων τους. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν οργάνωση χρόνου, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ανάλυση προβλημάτων και άλλες τεχνικές.
3. Στρατηγικές: Οι coaches παρέχουν στους πελάτες τους τις απαραίτητες στρατηγικές και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προχωρήσουν προς την επίτευξη των στόχων τους. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν οργάνωση χρόνου, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ανάλυση προβλημάτων και άλλες τεχνικές.
4. Υποστήριξη: Οι coaches παρέχουν έναν ασφαλή και εμπιστευτικό χώρο στους πελάτες τους για να μοιραστούν τις ανησυχίες, τις απογοητεύσεις και τις επιτυχίες τους. Αυτή η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον coach μπορεί να ενθαρρύνει και να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προχωρήσουν προς τους στόχους τους.
Πώς μπορεί το coaching να ωφελήσει τους ανθρώπους:
1. Καθοδήγηση στην επίτευξη στόχων: Ο coach βοηθά τον πελάτη να καθορίσει σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους και να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να τους επιτύχει. Μέσω της καθοδήγησης και της υποστήριξης του coach, ο πελάτης μπορεί να επιτύχει τους στόχους του με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
2. Ανάπτυξη αυτογνωσίας: Ο coach βοηθά τον πελάτη να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, τις αξίες του, τα ενδιαφέροντά του και τις δυνάμεις του. Αυτή η αυτογνωσία μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει καλύτερες αποφάσεις και να επιλέξει τα κατάλληλα βήματα για την επίτευξη των στόχων του.
3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Ο coach μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να αναπτύξει και να ενισχύσει διάφορες δεξιότητες που του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προκλήσεις και να προοδεύει στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.
4. Ενθάρρυνση και υποστήριξη: Ο coach είναι ένας στήριγμα για τον πελάτη του, παρέχοντας του την απαραίτητη ενθάρρυνση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας coaching. Το coaching μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους σε πολλούς τομείς της ζωής τους, όπως η επαγγελματική ανάπτυξη, η προσωπική ανάπτυξη, η βελτίωση των σχέσεων, η διαχείριση του στρες και η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
5. Ενίσχυση της αυτοευαισθησίας: Το coaching μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να αναπτύξει μια πιο έντονη αίσθηση του εαυτού του και των αναγκών του. Μέσω των συνεδριών coaching, ο πελάτης μπορεί να εξερευνήσει τις προτιμήσεις, τις αξίες και τις πεποιθήσεις του και να τις ενσωματώσει στις αποφάσεις και τις επιλογές του.
6. Υπέρβαση αρνητικών πεποιθήσεων και φραγμών: Ο coach μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να αντιμετωπίσει αρνητικές πεποιθήσεις, φραγμούς και αυτοπεριορισμούς που ενδέχεται να τον εμποδίζουν να προχωρήσει στη ζωή του.

Το coaching διαφέρει από την ψυχοθεραπεία, καθώς δεν επικεντρώνεται τόσο στην ανάλυση του παρελθόντος και των ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά περισσότερο στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και δυνατοτήτων. Οι συνεδρίες coaching μπορούν να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να ενισχύσετε την αυτοαισθητοποίηση, την αυτοπεποίθηση και την επίτευξη των προσωπικών σας στόχων.

 

Τι είναι η Coaching Ψυχολογία / Προπονητική Ψυχολογία

Είναι ένας σχετικά καινούργιος αναγνωρισμένος κλάδος της Ψυχολογίας, με τις θεωρίες και τις προσεγγίσεις της να βασίζονται στις ήδη υπάρχουσες ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις, παιδιών και ενηλίκων. Εμπεριέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και ψυχομετρικά εργαλεία για να βοηθήσει το άτομο να ανθίσει, να ακμάσει και να θριαμβεύσει (floursishing and thrive).

Η πρακτική της μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της ευεξίας (well-being) και της επίδοσης (performance) στην προσωπική ζωή (life coaching), στην εργασία (business coaching), στους αθλητές & ομάδες (performance coaching), στην εκπαίδευση και στους οργανισμούς. Απευθύνεται σε έναν μη κλινικό και υγιή πληθυσμό.

 

Η Coaching Ψυχολογία υποστηρίζει τους ανθρώπους στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και στην ανάπτυξη του δυναμικού τους. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία που επικεντρώνεται στην ανάλυση του παρελθόντος και την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, η coaching ψυχολογία επικεντρώνεται στο παρόν και το μέλλον.

Οι coaches χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές από τον χώρο της ψυχολογίας, όπως η ανάλυση των πεποιθήσεων και των στόχων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσυνειδησίας και αυτορρύθμισής συναισθημάτων, ενίσχυση στην ψυχική ανθεκτικότητα, στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, κ.α.

Στο πλαίσιο της coaching ψυχολογίας, ο coach συνεργάζεται με τον πελάτη για να τον βοηθήσει να αναγνωρίσει τους στόχους του, να αναπτύξει στρατηγικές και δράσεις για την επίτευξή τους, και να αντιμετωπίσει εμπόδια και προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει. Ο coach παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση και κίνητρο στον πελάτη, ενθαρρύνοντάς τον να ανακαλύψει τις δυνατότητές του, να αναπτύξει τα θετικά του χαρακτηριστικά, τα ταλέντα και τις αρετές του, βοηθώντας έμπρακτα το παρόν του ώστε να βελτιωθεί σε τομείς ενδιαφέροντος του.

 

Περισσότερα: 

Δημιουργήσαμε ένα ολιστικό και συνθετικό πρόγραμμα ατομικών συνεδρίων και εκπαίδευσης Coaching ψυχολογίας, με ενότητες βασισμένες κυρίως στην επιστήμη της Coaching Ψυχολογίας εφαρμόζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες και τεχνικές.

Το μοντέλο coaching του Mandala Institute βασίζεται στα 4 επίπεδα συνειδητότητας του ατόμου: mind – body – emotion – spirit.

Η Oλιστική προσέγγιση μας, σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψιν μας όλες τις πτυχές στη ζωή του ατόμου αντιμετωπίζοντας πρωτίστως τον άνθρωπο ως όλονδηλαδή τη σύνδεση και αλληλεπίδραση «νους, σώμα, συναίσθημα και πνεύμα». Εξετάζουμε αυτές τις πτυχές αντιλαμβανόμενοι ότι όλα τα επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους και τα χρησιμοποιούμε ανάλογα ώστε να επιτύχουμε τον στόχο μας και να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα του στη ζωή μας.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μία μόνο προσέγγιση στο coaching δεν είναι αρκετή! Αντιθέτως, μια σύνθεση προσεγγίσεων, θεωριών, τεχνικών και ασκήσεων, συνιστούν μια ευρεία γνώση του αντικειμένου, προσφέροντας πολλαπλά εργαλεία στον Coach, ενισχύοντας συγχρόνως την αυτογνωσία, την ενσυνειδητότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του ατόμου.

 Μερικά από τα εργαλεία μας: 

 • Δημοφιλή μοντέλα coaching / GROW / PRACTICE
 • Mindfulness & Διαλογισμός
 • Εκφραστικές τέχνες
 • Καθοδηγούμενες εικόνες και οραματισμοί
 • Υπερπροσωπικό Coaching

 

Ποιους αφορά

Απευθύνεται σε έναν μη κλινικό και υγιή πληθυσμό. Σε ανθρώπους και ομάδες (εταιρίες, σχολεία, αθλητικά κέντρα) που θέλουν να εξελίξουν την προσωπική τους ζωή, την εργασία τους ή και τον αθλητισμό, πρωτάθλημα τους.

 

Οφέλη του Coaching: Το Coaching προσφέρει στα άτομα τον χρόνο και τη δέσμευση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τομείς της ζωής τους που αισθάνονται ότι χρειάζονται βοήθεια, με καλά δομημένους τρόπους.  Συχνά, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, και εάν κάποιος άλλος είναι εξοπλισμένος με τα σωστά εργαλεία και με ασκήσεις για να μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα.

 

Πώς θα δουλέψουμε παρέα: 

Θα επιλέξετε έναν σημαντικό στόχο που θέλετε να επιτύχετε, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και με πρακτικά βήματα θα τον υλοποιήσουμε.

 

Συνεδρίες: 

Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε online. Οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες είτε κάθε 15 μέρες.

Το coaching είναι μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία συναντήσεων. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος μας οι συναντήσεις μας σταματάνε εκτός εάν θέλουμε να επιτύχουμε έναν καινούργιο στόχο.

 

Τι πετυχαίνω;

 • Να θέσουμε τους στόχους σας
 • Να δημιουργήσουμε πρακτικά βήματα ως προς την υλοποίηση τους
 • Να υπερβούμε όλα τα εμπόδια που σας περιορίζουν
 • Να φέρουμε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε
 • Να αυξήσουμε τη θετικότητα σας
 • Να καλλιεργήσουμε μια θετική νοοτροπία ζωής
 • Να ενισχύσουμε τη συγκέντρωση, την οργάνωση και τη μεθοδικότητα για να επιτευχθεί ο στόχος σας.

 

 

 

Με την Κατερίνα Κανελλοπούλου και τον Γιώργο Ανδριανόπουλο 

 

Οι συνεδρίες διεξάγονται στην περιοχή της Βουλιαγμένης – Καβούρι | 210 7105766 ή online. 

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.