Δίπλωμα στο Ολιστικό Συνθετικό Coaching – βασισμένο σε προσεγγίσεις της Coaching Ψυχολογίας

2

Πιστοποιημένο Δίπλωμα από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors (IACTM) και τη Mandala Institute for Holistic Studies. 

 

 • Δυνατότητα Παρακολούθησης Online μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  Zoom. 
 • Έναρξη 16 Οκτωβρίου 2021, 8 ενότητες, ένα σ/κ τον μήνα.  

Επιστημονικά τεκμηριωμένο Coaching βασισμένο σε προσεγγίσεις της Coaching Ψυχολογίας  (CBT, Θετική Ψυχολογία, Transpersonal Ψυχολογία & Mindfulness).  

 

Δημιουργήσαμε ένα μοναδικό ολιστικό & συνθετικό πρόγραμμα Coaching με ενότητες βασισμένες κυρίως στην επιστήμη της Coaching Ψυχολογίας εφαρμόζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες και τεχνικές. Το μοντέλο coaching του Mandala Institute βασίζεται στα 4 επίπεδα συνειδητότητας του ατόμου: mind – body – emotion – spirit.

Oλιστική προσέγγιση στο Coaching σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψιν μας όλες τις πτυχές στη ζωή του ατόμου αντιμετωπίζοντας πρωτίστως τον άνθρωπο ως όλον, δηλαδή τη σύνδεση και αλληλεπίδραση «νους, σώμα, συναίσθημα και πνεύμα». Ο ολιστικός Coach εξετάζει αυτές τις πτυχές αντιλαμβανόμενος ότι όλα τα επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους και τα χρησιμοποιεί αναλόγως με στόχο τα μέγιστα αποτελέσματα στη ζωή του ατόμου.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μία μόνο προσέγγιση στο coaching δεν είναι αρκετή. Αντιθέτως, μια σύνθεση προσεγγίσεων, θεωριών, τεχνικών και ασκήσεων, συνιστούν μια ευρεία γνώση του αντικειμένου, προσφέροντας πολλαπλά εργαλεία στον Coach, ενισχύοντας συγχρόνως την αυτογνωσία, την ενσυνειδητότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του ατόμου.

 

Στόχος

Αποκτώντας το Δίπλωμα στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching ο σπουδαστής προχωρά με ισχυρά και ποικίλα εργαλεία coaching όπου θα μπορεί να χρησιμοποιεί ανάλογα προς όφελος του coachee αλλά και με ισχυρές γνώσεις σε ποικίλες θεωρίες και τεχνικές.

Το πρόγραμμα βασίζεται στη βίωση όλων αυτών των μοντέλων και θεωριών και για αυτό έχουμε δώσει περισσότερη έμφαση στη βιωματική μάθηση παρά σε μαθήματα τύπου presentations (εμπεριέχοντας θεωρία, πληροφόρηση και συζήτηση).

Θα υπάρξει πραγματική μεταμόρφωση σε επίπεδο σχέσεων, εργασίας, αυτοπεποίθησης και οικονομικής ευημερίας στους σπουδαστές μας. Η επένδυση δεν είναι μόνο για να γίνουμε coach αλλά και για να μεταμορφωθούμε θετικά εμείς οι ίδιοι.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους, που θέλουν να εντάξουν ή να εκπαιδευτούν σε μια πραγματικά ολιστική και συνθετική προσέγγιση στο Coaching μέσα από ποικίλες θεωρίες, επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές και ενότητες που οδηγούν στη σίγουρη επιτυχία των πελατών τους, αλλά και μέσα από πρωτότυπες εφαρμογές στο coaching, άγνωστες ακόμη στην Ελλάδα, όπως είναι το Expressive Arts Coaching, Transpersonal Coaching, Mindfulness Coaching ή και το Hypnosis Coaching.

 

Οφέλη

Δύο πιστοποιημένοι επαγγελματικοί τίτλοι: 

 • Δίπλωμα ως Ολιστικός – Συνθετικός Coach 
 • + Πιστοποίηση ως Mindfulness Coach (εφόσον συμπληρωθούν όλες οι ενότητες του εκπαιδευτικού μας προγράμματος coaching)
 • + Προαιρετική ενότητα στην Υπνοθεραπεία κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προσθέτοντας και το Hypnosis Coaching μαζί με τον επαγγελματικό τίτλο ως  Hypnotherapist (Certificate Basic)

 

Ενότητες και ημερομηνίες:

 1. Coaching Δεξιότητες, Προσωποκεντρική προσέγγιση & Κώδικας Δεοντολογίας, 16 & 17/10/21, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 2. Ψυχοδυναμική προσέγγιση, Συμπεριφορικό & Γνωσιακό – Συμπεριφορικό Coaching (CBT)  (Mind / Emotion) 27 & 28/11/21, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 3. Mindfulness & Meditation Coaching (Mind /Body / Emotion / Spirit) 18 & 19/12/21, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 4. Εφαρμογές Θεραπειών μέσω Τέχνης & το Σώμα στο Coaching  (Body / Emotion) 22 & 23/1/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 5. Coaching Θετικής Ψυχολογίας 1 (Emotion)  26 & 27/2/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 6. Coaching Θετικής Ψυχολογίας 2 (Emotion / Body) 19 & 20/3/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 7. Υπερπροσωπικό / Πνευματικό (Transpersonal / Spiritual) Coaching (Spirit) 16 & 17/4/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00
 8. Συνθετικό & Ολιστικό Coaching (Mind / Body / Emotion / Spirit) 28 & 29/5/22, Σάββατο 10:00 – 18:00 & Κυριακή 10:00 – 17:00 

* θα υπάρξουν ενδιάμεσα διαλλείματα ξεκούρασης και διάλλειμα 1 ώρας για μεσημεριανό. 

 

Μερικά από τα Coaching Models που εμπεριέχει το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα: PRACTICE, SMART, GROW, SWOT, PERMA, Strenght Theory, U Theory, Mindful Coaching & Ψυχομετρικά εργαλεία.

 

Εργαλεία Holistic & Integrative Coaching Tools

Πέρα από την απαραίτητη θεωρία, δώσαμε βάση περισσότερο σε πολλαπλά εργαλεία στο coaching ώστε να υπάρχει στη διάθεση του Coach μια πλούσια εργαλειοθήκη, που θα μπορεί να εφαρμόζει ανάλογα με τη διαφορετικότητα και ιδιοσυγκρασία των ατόμων που τον επισκέπτονται. Για παράδειγμα, σε μερικούς coachees αρέσει πιο πολύ το γνωστικό επίπεδο εργασίας, σε άλλους το πνευματικό και σε πολλούς το ολιστικό μοντέλο εργασίας. Για αυτόν τον σκοπό εντάχθηκαν ασκήσεις από τη Θετική Ψυχολογία, η εκμάθηση στον διαλογισμό Mindfulness 8 εβδομάδων με ξεχωριστό εγχειρίδιο ασκήσεων και σε ποικίλες εφαρμογές διαλογισμού, οι τεχνικές θεραπειών μέσω τέχνης (όπως είναι τα εικαστικά και η αμμοδόχος με τη χρήση αντικειμένων ως προβολή του μακρόκοσμου), η χρήση του σώματος, η νοερή απεικόνιση, η  ενεργητική φαντασία, το NLP και η σωστή χρήση γλώσσας, ασκήσεις και εφαρμογές από την Υπερπροσωπική Ψυχολογία, όπως είναι οι υποσυνείδητες υποπροσωπικότητες του ατόμου που εμποδίζουν ή διευκολύνουν τη διαδικασία, την υπέρβαση του εαυτού μας κ.ά.

 

Επόμενα βήματα

 • Tο πρόγραμμα είναι μέρος του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού κύκλου 3 χρόνων “Δίπλωμα στην Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Coaching” με τον πρώτο χρόνο να είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Κάθε χρόνος είναι αυτοτελής παίρνοντας τα ανάλογα διπλώματα. Ο σπουδαστής εφόσον επιθυμεί μπορεί να προχωρήσει στον επόμενο χρόνο.
 • Συμπληρώνοντας και τα 3 χρόνια, ο σπουδαστής θα έχει τα παρακάτω πιστοποιημένα επαγγέλματα: 
  • Ολιστικός – Συνθετικός Coach (Δίπλωμα 1 χρόνου εκπαίδευσης / πρώτος χρόνος).
  • Αναδρομικός Θεραπεύτης / Regression Therapist μέσα από την Transpersonal προσέγγιση Ψυχολογίας (πιστοποιημένο δίπλωμα από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy) & Υπνοθεραπευτής / Hypnotherapist  (Δίπλωμα 1 χρόνου εκπαίδευσης / δεύτερος χρόνος μετά το Holistic Coaching αλλά και αυτοτελές για όποιον θέλει να σπουδάσει και να δουλέψει επαγγελματικά ως Transpersonal Θεραπευτής / Αναδρομικός Θεραπευτής / Υπνοθεραπευτής).
  • Ολιστικός – Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής (Δίπλωμα 1 χρόνου εκπαίδευσης / 3ος χρόνος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου επιπέδου γίνεται μόνο εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει και τα δύο χρόνια με οποιαδήποτε σειρά).
  • Mindfulness & Meditation Therapist / Coach (Certificate).

Όλα τα παραπάνω πιστοποιημένα επαγγέλματα είτε συνδυάζονται μεταξύ τους είτε ξεχωριστά ως μεμονωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας / ψυχικής ευεξίας. 

 

Εντυπώσεις από συμμετέχοντες

“To σεμινάριο με θέμα την θεραπεία ενσυνειδητότητας & τεχνικές διαλογισμού για θεραπευτές, ήταν εξαιρετικό. Είχε δομή, ήταν πολύ βιωματικό και εξοικειωνόσουν με ευκολία σε όλες τις πρακτικές. Η δασκάλα μας, η Κατερίνα, έχει μεγάλη τεχνογνωσία στο θέμα και μας έδωσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ενσυνειδητότητας και του διαλογισμού. Η αμεσότητα της, το χιούμορ της και η θετικότητας της μας έκανε την εκπαίδευση μας ευχάριστη και αποτελεσματική. Κατερίνα, σε ευχαριστώ από καρδιάς για την φωτεινή εμπειρία που έζησα μαζί σου.”  M.T. Life Coach

“Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν εμφανής η κατάρτιση, οι γνώσεις και η εξοικείωση που έχει με το Mindfulness & Meditation Therapy η κα Κανελλοπούλου. Έχει την ικανότητα να τις μεταδίδει με απλό και κατανοητό τρόπο χρησιμοποιώντας απτά παραδείγματα και πλούσιο υλικό. Είναι ιδιαίτερα φιλόξενη και ευγενική στον χώρο της. Την χαρακτηρίζουν η υπομονή, η δοτικότητα και η φροντίδα καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στην εφαρμογή των εργαλείων με την ομάδα. Είναι πρόθυμη και υποστηρικτική σε κάθε απορία – ερώτηση. Προσωπικά, εμπλούτισα την οπτική μου σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος.” Ψυχολόγος, Σύμβουλος Ε.Μ.

“Νιώθω πολύ ευλογημένη που οδηγήθηκα στα έμπειρα χέρια της Κατερίνας Κανελλοπούλου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβρισκα τέτοιο πρωτοποριακό course αναδρομικής θεραπείας στην Ελλάδα. Ο τρόπος που μας το μετέδωσε σε συνδυασμό με τις ποικίλες τεχνικές και το βιωματικό κομμάτι του μαθήματος επέφεραν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Η έντονη πρακτική με τη συνεχή επίβλεψη της βοήθησε στο να μπούμε από την αρχή στην ουσία της θεραπείας και να μας εξοπλίσει με δεξιότητες και συμπυκνωμένη εμπειρία που συνήθως αποκτάται μετά από χρονοβόρα παρακολούθηση διαφορετικών προγραμμάτων. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου Κατερίνα γιατί μέσα από εσένα κατάφερα να εκπληρώσω το όνειρο μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο” M.X. 

“Μοναδικά υπέροχο το εκπαιδευτικό σεμινάριο Regression Therapy Training του Mandala Institute! Με πολλές πρωτοποριακές τεχνικές που βοήθησαν την προσωπική μου εξέλιξη και βελτίωση, δίνοντας μου γνώσεις και εργαλεία για να βοηθήσω κι εγώ με την σειρά μου όσους επιθυμούν να γνωρίσουν βαθιά τον εαυτό τους και να εξελιχθούν. Η Κανελλοπούλου Κατερίνα καταπληκτική δασκάλα και φωτισμένος άνθρωπος, μας οδήγησε με την εμπειρία, τις γνώσεις, την μεταδοτικότητά της και το υπέροχο πνεύμα της. Πολλά ευχαριστώ Κατερίνα με αγάπη και ευγνωμοσύνη” Κ.Π.

 

Διάρκεια

 • Έναρξη 16 Οκτωβρίου 2021
 • 8 ενότητες
 • Ένα σαββατοκύριακο τον μήνα 
 • 120 ώρες + 50 ώρες πρακτικής άσκησης με πραγματικούς πελάτες, θεωρία, βιωματική άσκηση και πρακτική μεταξύ σπουδαστών.
 • Δυνατότητα Παρακολούθησης Online μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.
 • Θα δοθεί πλούσια βιβλιογραφία για μελέτη στο σπίτι. 

 

Stay safe

Eίμαστε ένα εκπαιδευτικό κέντρο που τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας για να είμαστε όλοι υγιείς και να νιώθουμε ασφάλεια σε έναν όμορφο και καθαρό χώρο. Σε περίπτωση ανακοινώσεως από το κράτος μιας ανάλογης περίπτωσης που βιώσαμε, η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος είτε θα μετατεθεί σε νέες ημερομηνίες είτε θα πραγματοποιηθεί online μέσω σύγχρονής πλατφόρμας.

 

✔️Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ακολουθεί τις αρχές, τον κώδικα δεοντολογίας, τις εφαρμοσμένες έρευνες και την πρακτική της Coaching Ψυχολογίας, όπως αυτοί ορίζονται από το International Society for Coaching Psychology, όπου και η εκπαιδεύτρια του προγράμματος είναι μέλος. 

 

                                          

Το Coaching και το Transpersonal δουλεύει πάνω στο Μοντέλο του Maslow, προερχόμενο από την Ανθρωπιστική Ψυχολογία.

 

Το ερευνημένο μοντέλο PERMA από την επιστήμη της Θετικής Ψυχολογίας που εφαρμόζεται στο Coaching και σε οργανισμούς συνιστά αύξηση της ευεξίας όταν χρησιμοποιηθεί καταλλήλως.

Παρακολουθήστε την εκπαιδεύτρια να παρουσιάζει το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Mandala Institute.

Προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού

 • Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος απαιτείται Ακαδημαϊκός Τίτλος Σπουδών από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Κολλέγια, Σχολές και η γνώση Αγγλικών.
 • Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν το βιογραφικό τους και στη συνέχεια καλούνται σε προσωπική συνέντευξη με τον εκπαιδευτή του προγράμματος.
 • Το πρόγραμμα αφορά Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχιάτρους, Συμβούλους Ψυχικής υγείας, Coach, Κοινωνιολόγους. Επίσης άτομα που κατέχουν ένα πτυχίο και από διαφορετική ειδικότητα, όμως έχουν εργαστεί ψυχοθεραπευτικά, έχουν εμπειρία ζωής και διάθεση για μάθηση και αλλαγή.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του πρώτου χρόνου είναι οι 10 ατομικές συνεδρίες της συγκεκριμένης προσέγγισης μας (50΄/ 70€) κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού. 
 • Η εποπτεία των περιστατικών σας μέσα στην εκπαίδευση είναι χωρίς καμία απολύτως χρέωση μειώνοντας σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης.
 • Οι σπουδαστές θα κληθούν να δουλεύουν σε κάθε ενότητα με αληθινά περιστατικά όπου και θα αποστέλλονται γραπτώς μέσω email.

 

 

Επένδυση

 • Πρώτη προσφορά έγκαιρης κράτησης έως 31 Μάϊου 2021: 1.900€
 • Δεύτερη προσφορά έως 31 Ιουλίου 2021: 1980€.
 • Η εποπτεία των περιστατικών σας μέσα στην εκπαίδευση είναι χωρίς καμία απολύτως χρέωση, μειώνοντας έτσι σημαντικά την επένδυσή σας (κόστος ανά εποπτεία 35€ / 25′).
 • Η συνολική σας επένδυση σας είναι στα 2.400€
 • ΕΦΑΠΑΞ καταβολή: 2.100€
 • Πληρωμή ανά ενότητα 300€ 
 • Για την κράτηση θέσης απαιτείται προκαταβολή 600€ το όποιο αφαιρείται στις δύο τελευταίες ενότητες Απρίλιος και Μάιος. Το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται εάν εσείς επιθυμήσετε να αποχωρήσετε από το εκπαιδευτικό. 
 • Σε περίπτωση ανακοινώσεων από το κράτος παρόμοιων περιστατικών το εκπαιδευτικό πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω zoom.
 • Για την κράτηση θέσης απαραίτητη είναι είτε η ΕΦΑΠΑΞ προπληρωμή όλου το ποσού ή προκαταβολή 600€ στον παρακάτω λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα

Κανελλοπούλου Κατερίνα

Αριθμός λογαριασμού: 68200142906

iban: GR7801106820000068200142906

Οι αποδείξεις θα σας δοθούν την ημέρα συνάντησής μας.

 

 

Πολιτική ακύρωσης

Σε περίπτωση δική σας ακύρωσης το ποσό καταβολής για κράτηση θέσης και η ΕΦΑΠΑΞ καταβολή δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση δική μας ακύρωσης θα σας επιστραφεί όλο το ποσό. Τα έξοδα τραπέζης επιβαρύνουν μόνο τον καταθέτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο 210.6403224 ή συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας.

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen. Είναι πιστοποιημένη Θετική Ψυχολόγος & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι εκπαιδεύτρια στην Ολιστική Ψυχοθεραπεία μαζί με Coaching από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors. Είναι επίσης, Συνθετική Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος και για περισσότερες πληροφορίες: