Αναδρομή – Αναδρομική Θεραπεία

Αναδρομική Θεραπεία – Ύπνωση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Μέθοδος Past – Life Regression Current Life Regression Inner Child Regression – Therapy Future Life Progression & Future Lives Spiritual Regression Spirit Release Therapy Life Between Lives – LBL Chakra Regression Body Therapy – Holistic Intensive Therapy 360° Η Μέθοδος ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  Η αναδρομική θεραπεία θεωρείται Βραχεία Ψυχοθεραπεία Είναι … Continue reading Αναδρομή – Αναδρομική Θεραπεία