Αναδρομή – Αναδρομική Θεραπεία

Αναδρομική Θεραπεία ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Μέθοδος Past – Life Regression Current Life Regression Inner Child Regression – Therapy Future Life Progression & Future Lives Spiritual Regression Spirit Release Therapy Life Between Lives – LBL Chakra Regression Body Therapy Holistic Intensive Therapy 360° Η Μέθοδος ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  Η αναδρομική θεραπεία θεωρείται Βραχεία Ψυχοθεραπεία Είναι έντονη, γρήγορη, με … Continue reading Αναδρομή – Αναδρομική Θεραπεία