ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 1. Γενικά

Στην επιχείρηση Mandala δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα χειριζόμαστε με μεγάλη διακριτικότητα, ασφάλεια και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

 

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου, διεύθυνση Εσπερίδων 10 Βουλιαγμένη, τηλέφωνο +302106403224, e-mail [email protected], είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών του www.mandala.gr.

 

 1. Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την επεξεργασία των δεδομένων του όπως περιγράφεται κατωτέρω, η επιχείρηση Mandala και το Yoga & Holistic Wellness Center, στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης/πρόθεση σύναψης σύμβασης:

Προκειμένου να μπορεί ο χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.mandala.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει καθώς και η καταγραφή των συναλλαγών του. Η παροχή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων και η ολοκλήρωση της παραγγελίας και πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και η ολοκλήρωση κλεισίματος ραντεβού της επιχείρησης Mandala μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α) Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: ο χρήστης/πελάτης μπορεί να κάνει εγγραφή (register) και να παράσχει τα στοιχεία του κατά τη δημιουργία προσωπικού του λογαριασμού (account), ως εγγεγραμμένος χρήστης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στο πλαίσιο πρόθεσης σύναψης σύμβασης, ώστε δηλαδή να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραγγείλει προϊόντα/υπηρεσίες. Στην περίπτωση που ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται σε αρχείο μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Μία φορά το χρόνο η επιχείρηση Mandala θα ζητά από τον χρήστη/πελάτη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που διατηρεί στο αρχείο της και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο www.mandala.gr (login) με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του ή ακόμα να ζητήσει τη διαγραφή τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κοινοποιώντας του το αίτημά του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Β) Ως επισκέπτης: ο χρήστης/πελάτης μπορεί να δώσει τα απαιτούμενα για τη σύναψη της σύμβασης παραγγελίας και πώλησης προϊόντων/υπηρεσιών προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στη φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας, ως επισκέπτης, κατά το πλαίσιο δηλαδή εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη θα διατηρηθούν στο αρχείο του Mandala μέχρι και ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε παραγγελία/συναλλαγή του χρήστη είτε ως επισκέπτη είτε ως εγγεγραμμένου χρήστη είναι τα ακόλουθα:

-ονοματεπώνυμο

-διεύθυνση έδρας/κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, νομός, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας) για την έκδοση νόμιμου παραστατικού

-τηλέφωνο επικοινωνίας

-ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) πελάτη

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της όποιας συνεργαζόμενης εταιρείας (Euronet, paypal κλπ) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών ή των πληρωμών.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι δυνατότητα εκτέλεσης μελλοντικής ή παρούσας σύμβασης και η ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, η έκδοση του σχετικού νόμιμου παραστατικού, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν αποκλειστικά στα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει (αφορά στους εγγεγραμμένους χρήστες) και η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών.

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το www.mandala.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη και εκτέλεση της παραγγελίας θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης του τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της επιχείρησης, όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της επιχείρησης στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας, όπως για παράδειγμα μεταφορικές εταιρείες και εταιρείες υπηρεσιών courier, τα ελληνικά ταχυδρομεία ή πλατφόρμες μέσω των οποίων γίνεται το download ορισμένων προϊόντων.

 

Στο πλαίσιο πρόθεσης σύναψης σύμβασης με την επιχείρηση Mandala ο χρήστης μπορεί επίσης να κλείνει ηλεκτρονικό ραντεβού προκειμένου να κάνει χρήση μιας υπηρεσίας, δηλώνοντας σε ξεχωριστή φόρμα, ανά υπηρεσία που παρέχεται, κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό τηλέφωνο, ημέρες και ώρες τις εβδομάδας που βολεύουν για να κλείσει ραντεβού ή συγκεκριμένη ημερομηνία που βολεύει. Παρέχεται επίσης και πεδίο όπου ο χρήστης μπορεί να γράψει ελεύθερα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του σε σχέση με το επικείμενο ραντεβού που επιθυμεί να κλείσει με την επιχείρηση Mandala. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη θα διατηρηθούν στο αρχείο του Mandala μέχρι την ολοκλήρωση του ραντεβού και την παροχή της υπηρεσίας για την οποία ο χρήστης/πελάτης επέδειξε ενδιαφέρον, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 

 

Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων είναι να βρεθεί συγκεκριμένο ραντεβού ώστε να παρασχεθεί από την επιχείρηση Mandala η υπηρεσία για την οποία ο χρήστης εκδήλωσε ενδιαφέρον, δηλαδή η δυνατότητα εκτέλεσης μελλοντικής ή παρούσας σύμβασης και η ολοκλήρωση κάθε παροχής υπηρεσιών, η έκδοση του σχετικού παραστατικού, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν αποκλειστικά στα στάδια της διεκπεραίωσης της παροχής που ζητήθηκε από τον ίδιο, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με το ραντεβού και η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή της επιλεγμένης υπηρεσίας. Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η επιτυχής ολοκλήρωσή της.

 

 

 • Έννομο συμφέρον: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης Mandala και Yoga &Holistic Wellness Center.

 

 • Συγκατάθεση-συναίνεση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες/πελάτες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή τους στους εξής σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Στην αποστολή ενημερωτικών/προωθητικών μηνυμάτων (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μαζικών sms προκειμένου να ενημερώνονται οι πελάτες/χρήστες για νέα προϊόντα, σεμινάρια κλπ, για τυχόν εκπτώσεις και προσφορές. Για την προώθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή αλληλογραφίας η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί και αυτοματοποιημένα e-mail μέσω πλατφόρμας όπως για παράδειγμα MailChimp ή άλλη παρόμοια.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν σε ξεχωριστό πεδίο της που τιτλοφορείται «Εγγραφείτε στο Newsletter μας», χωρίς απαραίτητα να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό χρήστη, να εγγραφούν στο newsletter μας. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που ζητούνται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων και συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της Mandala, του Yoga & Holistic Wellness Center/ και τρίτων συνεργατών τoυς προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων του www.mandala.gr, η διάθεση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων, η επικοινωνία κάθε είδους εντύπων του www.mandala.gr, μεταξύ των οποίων και ευχετήριες κάρτες.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.mandala.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

O επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την επιχείρηση Mandala και το Yoga & Holistic Wellness Center, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του  σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

 

 1. Αποδέκτες Δεδομένων/Διαβίβαση δεδομένων

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη είναι ή δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της επιχείρησης Mandala
 2. Οι τραπεζικές και φορολογικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
 • Πάροχοι αυτοματοποιημένης αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας βάσει αυτοματοποιημένης ανάλυσης προφίλ όπως πχ. MailChimp ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην επιχείρηση Mandala τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία της ως άνω εταιρείας.
 1. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες web developing, διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων,  στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η επιχείρηση Mandala απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR)

Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών-πελατών δεν θα γίνεται από το Mandala και το Yoga & Holistic Wellness Center και το ηλεκτρονικό τους κατάστημα (www.mandala.gr) εκτός από τις επεξεργασίες για τις οποίες το Mandala έχει λάβει την προηγούμενη ξεχωριστή συγκατάθεση των χρηστών-πελατών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

 

 1. Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 ως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση “right to be provided with information” και δικαίωμα πρόσβασης “right to access” στα δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρηση Mandala και το Yoga & Holistic Wellness Center
 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του “right to restriction”
 • Δικαίωμα διόρθωσης “right to rectification” ή επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων «δικαίωμα στη λήθη» “right to be forgotten”
 • Δικαίωμα εναντίωσης “right to object” και προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα εναντίωσης σε μια αυτοματοποιημένη απόφαση ή σε κατάρτιση προφίλ “right to object to automated decision-making, including profiling”
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του

 

O χρήστης/πελάτης μπορεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά του απευθυνόμενος στην υπεύθυνη επεξεργασίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected] ή απευθείας online κάνοντας “login” μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό χρήστη “account” στο www.mandala.gr.

Αναλυτικά:

Όσον αφορά στο δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή από μόνος του κάνοντας login στον προσωπικό του λογαριασμό χρήστη “account” στο www.mandala.gr του παρέχεται η δυνατότητα να δει, να διορθώσει/επικαιροποιήσει να συμπληρώσει τα προσωπικά του δεδομένα.

Όσον αφορά στο δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων, η επιχείρηση Mandala παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του οποτεδήποτε για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεσή του στο www.mandala.gr  και γενικότερα να ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματά του συμπεριλάμβανομένου του δικαιώματός του στη λήθη είτε από τον προσωπικό του λογαριασμό, όταν αυτό είναι εφικτό είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπεύθυνη επεξεργασίας στο [email protected].

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη η επιχείρηση Mandala θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης ενημερώνεται ότι η αίτησή του θα διατηρείται, για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης.

 

 1. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα του επισκέπτη χρήστη/πελάτη και του χρήστη/πελάτη που κλείνει ραντεβού για την ολοκλήρωση παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας θα διατηρεί και επεξεργάζεται η επιχείρηση Mandala μέχρι και ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του ή την ολοκλήρωση του ραντεβού με την παροχή της επιλεγμένης υπηρεσίας.

Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της επιχείρησης Mandala, ενώ μια φορά το χρόνο θα ζητείται η επικαιροποίησή τους. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την επιχείρηση Mandala καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη για ακόμα 5 χρόνια ή μέχρι την αμετάκλητη και οριστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς και προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την επιχείρηση Mandala και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

 

 1. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας/ Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι η επιχείρηση Mandala δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της επιχείρησης Mandala.

 1. Ανήλικοι και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης Mandala απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες και παιδιά άνω των 16 ετών. Για τις υπηρεσίες της επιχείρησης Mandala που τυχόν απευθύνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας δεν γίνεται απευθείας προώθηση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού που τα αφορά. Η επικοινωνία τέτοιων newsletter ή προωθητικών μηνυμάτων γίνεται ανεξαιρέτως προς όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες είτε εκείνοι έχουν παιδιά είτε όχι. Επομένως δεν γίνεται, από την επιχείρηση Mandala, καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 16 ετών. Στην περίπτωση που η επιχείρηση Mandala αρχίσει να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων για την επέκταση των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα του ανηλίκου.

 

Σε κάθε περίπτωση κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την υπεύθυνη επεξεργασίας για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντησή του έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Η επιχείρηση Mandala δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

 

 1. Cookies

Η επιχείρηση Mandala τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.mandala.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies».

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη, όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στο χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης του Ιστότοπου και την πλοήγηση του χρήστη σε αυτόν, ο χρήστης συναινεί στη δημιουργία και χρήση τους. Εάν ωστόσο ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση του στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

H χρήση των cookies στη www.mandala.gr αποσκοπεί στη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και στην προσαρμογή του διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες και ενδιαφέροντά σας.

 

Περαιτέρω, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση αθροιστικών στατιστικών, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, προκειμένου να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, προκειμένου να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, πέραν των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Οι κατηγορίες cookies, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας, είναι οι κάτωθι.

 

Αναγκαία cookies

Ως τέτοια κρίνονται εκείνα, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας. Τα εν λόγω cookies σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας

 

Cookies Προτιμήσεων

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, προκειμένου να παρέχει προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουν τα εν λόγω cookies είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την περιήγησή σε άλλους ιστότοπους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή περιατέρω υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως η προβολή βίντεο ή η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ως προς τον τρόπο, με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, όπως λόγου χάρη ποιες ενότητες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από αυτές.

 

Αυτού του είδους τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.

 

Cookies προωθητικού χαρακτήρα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προώθηση εμπορικού περιεχομένου, το οποίο προσιδιάζει στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την καταγραφή της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

 

Μία ακόμη σημαντική λειτουργία τους είναι το γεγονός ότι μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποιά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες, οι οποίοι σας προώθησαν σε εμάς.

 

Third Party cookies

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες, στους οποίους διαφημιζόμαστε, για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγονται δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες μας, προκειμένου να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας.

Πώς Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

 

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone

http://support.apple.com/kb/HT1677

 1. Ασφάλεια επεξεργασίας/ Τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Επιπλέον, η ασφάλεια των συστημάτων ενισχύεται από την περιορισμένη, από συγκεκριμένα άτομα, πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση κωδικού προστασίας, την ύπαρξη antivirus και firewall ενώ προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη στο www.mandala.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη/e-mail και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της επιχείρησης Mandala κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών ή οι πληρωμές δρομολογούνται απευθείας μέσω paypal.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.mandala.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.