Transpersonal therapy & Yoga. Πως μπορούν να συνεργαστούν οι δύο μέθοδοι;

transpersonal γυναίκα που κάνει τη θεραπεία

Η transpersonal ή αλλιώς υπερπροσωπική θεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, που θέτει ως προτεραιότητα την ολιστική ευημερία του ατόμου, δίνοντας έμφαση στην πνευματικότητα.

 Αυτή η μορφή θεραπείας στοχεύει στην αντιμετώπιση και επεξεργασία όλων των πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης, συμπεριλαμβανομένων των ψυχολογικών, σωματικών, κοινωνικών, συναισθηματικών, δημιουργικών και διανοητικών αναγκών του ατόμου. 

Αυτό γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της θεραπείας και της ανάπτυξης του ατόμου.

Τι σημαίνει ολιστική προσέγγιση 

Η “ολιστική προσέγγιση” υποδηλώνει ότι δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα της ανθρώπινης εμπειρίας αλλά αντιμετωπίζει τον θεραπεύομενο σαν έναν σύνολο  ψυχής, σώματος, και πνεύματος. 

Αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στα συμπτώματα ή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ενδιαφερόμενος, αλλά εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται με την πνευματικότητα, την κοινωνική σχέση, τη δημιουργικότητα, και την συνολική ευημερία του ατόμου.

Η ολιστική προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει τον ανθρώπινο ψυχισμό και την ψυχολογική ευημερία με έναν τρόπο που λαμβάνει υπόψη τον θεραπευόμενο ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, δηλαδή όχι μόνο τα συμπτώματα ή τις προβληματικές συμπεριφορές που εμφανίζει, αλλά και το σύνολο της σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και πνευματικής του εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, η ολιστική προσέγγιση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Σώμα: Συμπεριλαμβάνει τη φυσική υγεία και τον τρόπο με τον οποίο ο σωματικός υγιεινός τρόπος ζωής επηρεάζει την ψυχολογική ευημερία. Αναγνωρίζει ότι οι σωματικές ασθένειες, ο πόνος και οι φυσικές ανάγκες επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο.
 • Ψυχή: Εξετάζει την εσωτερική εμπειρία του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων, των σκέψεων, των πεποιθήσεων και των εσωτερικών συγκρούσεων. Στοχεύει στην ανακάλυψη και την κατανόηση των βαθιών συναισθηματικών και ψυχικών διαδικασιών.
 • Κοινωνία: Λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των κοινωνικών σχέσεων και του περιβάλλοντος στην ψυχική ευημερία. Αναγνωρίζει ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι κοινωνικές πιέσεις και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον θεραπευόμενο.
 • Πνευματικότητα: Συμπεριλαμβάνει την εξερεύνηση των πνευματικών πεποιθήσεων, της αναζήτησης νοήματος και της σύνδεσης με υψηλότερες διαστάσεις της ύπαρξης, πέρα από το προσωπικό εγώ.

Συνολικά, η ολιστική προσέγγιση βλέπει τον άνθρωπο ως ένα σύνολο που αλληλοεπιδρά με όλες αυτές τις πτυχές, και η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην ανακάλυψη της ισορροπίας και της ευημερίας σε όλα αυτά τα επίπεδα.

transpersonal

Τι σημαίνει ο όρος Transpersonal Psychology;

Η υπερπροσωπική ψυχολογία είναι ένας αναγνωρισμένος κλάδος της ψυχολογίας (APA & BPS) που διερευνά και ενσωματώνει τις πνευματικές, υπερβατικές και μεταμορφωτικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Ξεπερνά την εστίαση της παραδοσιακής ψυχολογίας στην προσωπική ταυτότητα και τις εμπειρίες του ατόμου μέσα στον υλικό κόσμο και ενσωματώνει έννοιες όπως οι ανώτερες καταστάσεις συνείδησης, η πνευματική αφύπνιση, οι μυστικιστικές εμπειρίες, η οικουμενική αγάπη και η διασύνδεση όλων των όντων.

Η υπερπροσωπική ψυχολογία αναγνωρίζει ότι τα άτομα έχουν τη δυνατότητα για αυτο-υπερβατικότητα, που σημαίνει ότι μπορούν να υπερβούν το εγώ τους και να συνδεθούν με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους, όπως το σύμπαν, τη φύση ή μια ανώτερη δύναμη. Αναγνωρίζει ότι αυτές οι εμπειρίες μπορούν να έχουν βαθιές επιπτώσεις στην ευημερία του ατόμου, στην προσωπική του ανάπτυξη και στη συνολική αίσθηση του σκοπού και του νοήματος της ζωής. Αγκαλιάζει και τη θρησκευτικότητα του ατόμου και την πνευματικότητα του και αφήνει ένα ανοικτό μυαλό σε όλα όσα δεν εξηγούνται.

Η υπερπροσωπική ψυχολογία ενώνει την ακαδημαϊκή ψυχολογία και την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία με εναλλακτικές μεθόδους. Η υπερπροσωπική ψυχολογία αντλεί από διάφορους κλάδους, όπως την αρχαία φιλοσοφία και τις παραδόσεις διαφόρων λαών, την ανθρωπολογία και την πνευματικότητα. Ενσωματώνει πρακτικές και τεχνικές από διάφορες παραδόσεις, όπως ο διαλογισμός, η ενσυνειδητότητα, η γιόγκα και οι σαμανικές πρακτικές, για να διευκολύνει τον προσωπικό μετασχηματισμό και την πνευματική ανάπτυξη.

Ο πρωταρχικός στόχος της υπερπροσωπικής ψυχολογίας είναι να εξερευνήσει και να κατανοήσει όλο το φάσμα των ανθρώπινων εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεωρούνται μυστικιστικές ή πνευματικές, και να τις ενσωματώσει στην ψυχολογική θεωρία, την έρευνα και τις θεραπευτικές πρακτικές. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τα άτομα στο ταξίδι της αυτοανακάλυψης, της αυτομεταμόρφωσης και της συνειδητοποίησης του υψηλότερου δυναμικού τους.

Όροι που χρησιμοποιούνται συχνά:

 • Αυτοπραγμάτωση
 • Υπέρβαση – αυτό υπερβατικότητα (self transcedence)
 • Μυστικιστικές εμπειρίες
 • Εμπειρίες κορύφωσης
 • Αλλαγμένες καταστάσεις συνειδητότητας
 • NDE – μεταθανάτιες εμπειρίες
 • Ανώτερη συνειδητότητα
 • Εσωτερική σοφία
 • Ανώτερος εαυτός
 • Πνευματικός οδηγός – ή πνευματικοί διδάσκαλοι
 • Ο παρατηρητής

Ποιοι γνωστοί ψυχολόγοι ασχολήθηκαν με το Transperonal και τις υπερβατικές εμπειρίες και έγραψαν για αυτό:

Ο όρος έχει ένα πρώιμο προηγούμενο στα γραπτά του φιλοσόφου Γουίλιαμ Τζέιμς, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο “Trans-personal” σε μία από τις διαλέξεις του το 1905.

 1. Abraham Maslow – Ανθρωπιστική προσέγγιση – Το 1968 ο Αβραάμ Μάσλοου ήταν μεταξύ των ανθρώπων που ανακοίνωσαν τη υπερπροσωπική ψυχολογία ως  η “τέταρτη δύναμη” στην ψυχολογία, προκειμένου να τη διαχωρίσουν από την ανθρωπιστική ψυχολογία.
 2. Carl Jung – αρχετυπική ψυχολογία
 3. James Hillman – Jungian psychotherapist
 4. Carl Rogers – προσωποκεντρική προσέγγιση
 5. Assagioli – ιδρυτής της ψυχοσύνθεσης
 6. Stanistav Groff – holotropic breathing
 7. Ken Wilber – transpersonal and integral theory
 8. Viktor Frankl – υπαρξιακή ψυχοθεραπεία
 9. Roger Woolger – Regression Therapy

Στόχοι της transpersonal θεραπείας 

Οι στόχοι της transpersonal θεραπείας είναι να βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να αναπτύξει μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του, να αντιμετωπίσει τυχόν εμπόδια ή προκλήσεις στον δρόμο της ανάπτυξής του, και να επιτύχει μια πιο ισορροπημένη, ευτυχισμένη και πνευματικά ικανοποιητική ζωή. 

Οι θεραπευτές που εκπαιδεύονται σε αυτήν την προσέγγιση χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους συμπεριλαμβανομένων των συνεδριών διαλογισμού και mindfulness, τις αλλαγμένες καταστάσεις συνειδητότητας (altered states of consciousness) μέσω ύπνωσης, υπνοανάλυσης, αναδρομής, της εργασίας με όνειρα (dream analysis), την επικέντρωση στο σώμα μέσω αναπνοών, ασκήσεων yoga ή και άλλων σωματικών τεχνικών (body work therapy – somatic therapy), ή άλλων σωματικών ασκήσεων που μπορεί να εντάξει ο κάθε θεραπευτής, τις εκφραστικές τέχνες και στοχεύει προς την ενίσχυση πνευματικών πρακτικών που ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο και στην συνειδητότητα του, για να επιτύχουν τον θεραπευτικό τους στόχο και την προσωπική – πνευματική εξέλιξη και ψυχική ευεξία. 

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της transpersonal θεραπείας είναι η ενδυνάμωση του θεραπευόμενου για να ανακαλύψει τη δική του πνευματική πορεία και να επιλέξει τη δική του σημασία και νόημα ζωής. 

Αυτό γίνεται με το να τον ενθαρρύνουν να εξερευνήσει τις πνευματικές του πεποιθήσεις, τις αξίες του, και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Επίσης, η transpersonal θεραπεία ενθαρρύνει τον ενδιαφερόμενο να εξετάσει τις σχέσεις του με τους άλλους και τον κόσμο γύρω του μέσα από μια πνευματική σκοπιά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση των διαστάσεων της αγάπης, της συγχώρεσης, του συμπαντικού συνδέσμου και της αλληλεξάρτησης.

Συνολικά, η υπερπροσωπική θεραπεία παρέχει ένα πλαίσιο για τον ασθενή ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να εξερευνήσει την πνευματικότητα και την ολιστική ευημερία του, προσφέροντας ένα μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης των προσωπικών του αναγκών και της ανάπτυξής του.

 

Με ποια θέματα μπορεί να ασχοληθεί η υπερπροσωπική ψυχοθεραπεία; 

Η υπερπροσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών θεμάτων, όπως:

1. Πνευματική κρίση: Η υπερπροσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διαχειριστούν υπαρξιακά ερωτήματα, πνευματικές αφυπνίσεις και εμπειρίες έλλειψης νοήματος ή αποσύνδεσης.

2. Ταυτότητα και αυτοεξερεύνηση: Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διερευνήσουν και να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση της αίσθησης του εαυτού τους, του σκοπού και της ταυτότητάς τους.

3. Τραύμα και επούλωση: Η υπερπροσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να υποστηρίξει τα άτομα στην επούλωση παρελθοντικών και τωρινών τραυμάτων, συμπεριλαμβανομένων εμπειριών που μπορεί να έχουν επηρεάσει τη σωματική, συναισθηματική, την πνευματική ή υπαρξιακή τους ευημερία.

4. Άγχος και κατάθλιψη: Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διερευνήσουν τα βαθύτερα αίτια του άγχους και της κατάθλιψης, συμπεριλαμβανομένων υπαρξιακών ανησυχιών και ζητημάτων που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη και την αυτοπραγμάτωση.

5. Προκλήσεις στις σχέσεις: Η υπερπροσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διερευνήσουν και να μετασχηματίσουν μοτίβα και δυναμικές στις σχέσεις τους, καθώς και να προωθήσουν μια βαθύτερη σύνδεση με τους άλλους.

6. Θλίψη και απώλεια: Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να περιηγηθούν στη διαδικασία του πένθους και να βρουν νόημα και σκοπό μπροστά στην απώλεια ή το πένθος.

7. Υπαρξιακές ανησυχίες: Η υπερπροσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει υπαρξιακά ζητήματα όπως το νόημα της ζωής, η θνητότητα, ο σκοπός και η φύση της πραγματικότητας.

8. Κρίσεις πανικού και φοβίες: Η υπερπροσωπική ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των κρίσεων πανικού και των φοβιών, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες και παρέχοντας στα άτομα εργαλεία και στρατηγικές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων του. Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι οι αναπνοές, το mindfulness, το CBT αλλά το πιο σημαντικό πρωτίστως είναι να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος που κατοικεί στο υποσυνείδητο μέσα από την κλινική ύπνωση, την υπνοανάλυση και αναδρομική θεραπεία.

9. Διατροφικές διαταραχές: ξεκινώντας από απώλεια βάρους μέχρι και διατροφικές διαταραχές, όπως την υπερφαγία, βουλιμία, ανορεξία, εθισμούς σε γλυκά, κ.α. Μέσα από την κλινική ύπνωση, την υπνοανάλυση και την αναδρομική θεραπεία έχουμε πολύ σημαντική μείωση των συμπτωμάτων, αλλά και απώλεια του βάρους. Διάβασε για τα 5 Ψυχολογικά εμπόδια στην απώλεια βάρους

10. Ψυχοσωματικά: μέσα από την αναδρομή μπορούμε να επιλύσουμε αρκετά ψυχοσωματικά σε συνδυασμό αργότερα με διάφορες τεχνικές χαλάρωσης, όπως η ενσυνειδητότητα, ο διαλογισμός, οι ασκήσεις αναπνοής και ο οραματισμός. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να μειώσουν τα επίπεδα άγχους, να προωθήσουν τη χαλάρωση και να ανακουφίσουν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος και την ένταση.

11. Σύνδεση νου-σώματος-πνεύματος: Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει τη διασύνδεση του νου, του σώματος και του πνεύματος και εργάζεται για την προώθηση της ολιστικής ευεξίας και ισορροπίας.

 

Εάν θες να εκπαιδευτείς στη μέθοδο της Υπερπροσωπικής Θεραπείας και να γίνεις Υπερπροσωπικός Θεραπευτής και Αναδρομικός Θεραπευτής αποκτώντας το διπλά πιστοποιημένο δίπλωμα στην Ολιστική Υπερπροσωπική Θεραπεία και Αναδρομική ΘεραπείαΔίπλωμα στην Ολιστική Υπερπροσωπική Θεραπεία & Αναδρομική Θεραπεία

 

Οι παρακάτω είναι ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η transpersonal θεραπεία μπορεί να βοηθήσει και παραδείγματα:

 • Εξερεύνηση της πνευματικής ανάπτυξης: Ο θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να εξερευνήσει τις πνευματικές πεποιθήσεις, την πνευματική αναζήτηση και τη σχέση του με τον κόσμο. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αναζητά το νόημα της ζωής ή να αναρωτιέται για τον ρόλο της διανοητικότητας στην ύπαρξή του.
 • Ενσυναίσθηση και αυτοσυνειδησία: Οι τεχνικές της transpersonal  θεραπείας μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή να επικεντρωθεί στην εσωτερική του εμπειρία, να ανακαλύψει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις του και να επιτύχει μεγαλύτερη αυτοσυνειδησία.
 • Εργασία με όνειρα και σύμβολα: Οι θεραπευτές μπορούν να καθοδηγήσουν τους ασθενείς στην ερμηνεία των ονείρων τους και των συμβόλων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό μπορεί να αποκαλύψει βαθιές ψυχολογικές και πνευματικές διαστάσεις του ασθενούς.
 • Συνεδρίες  διαλογισμού: Οι συνεδρίες στην transpersonal θεραπεία, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν yoga, ασκήσεις διαλογισμού που βοηθούν τον ασθενή να συνδεθεί με την εσωτερική του σοφία και ενδυναμώσουν τη συνείδησή του.
 • Εργασία με αλληλοκατανόηση και συνδεσιμότητα: Η transpersonal θεραπεία μπορεί να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ του ασθενούς και του θεραπευτή, καθώς και μεταξύ του ασθενούς  και των άλλων ανθρώπων. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων και στην ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας.

Σε ενδιαφέρει: Η ομορφιά της ατέλειας

Αυτοπεποίθηση & Αυτοεκτίμηση, πως θα τις αποκτήσεις για να αλλάξεις τη ζωή σου

Πως μπορεί η yoga να λειτουργήσει μαζί με την transpersonal therapy

Η συνδυασμένη πρακτική της yoga και της transpersonal  θεραπείας είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για την ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και της ευημερίας. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν κοινά σημεία στην ανάπτυξη της εσωτερικής συνειδητότητας και της διασύνδεσης με τον εαυτό και τον κόσμο.

Ψυχοθεραπεία μέσω της Γιόγκα & του Διαλογισμού

 

Σε ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα :Ολιστική Κλινική Υπνοθεραπεία – Βραχεία Ψυχοθεραπεία – Υπνοανάλυση – evidence based clinical hypnosis

 

 Η συνδυασμένη πρακτική της yoga και τηςtranspersonal θεραπείας προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την εσωτερική ανάπτυξη, την πνευματική εξέλιξη και την ψυχοθεραπεία. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους σε διάφορους τρόπους:

 • Σωματική Συνειδητότητα: Η yoga εστιάζει στη σωματική ευαισθητοποίηση και τη συνειδητή αναπνοή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη της σωματικής συνειδητότητας στην transpersonal θεραπεία, βοηθώντας τον ασθενή να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει τις σωματικές αντιδράσεις του, το  στρες και τις συναισθηματικές διαδικασίες.
 • Διαλογισμός: Ο διαλογισμός είναι σημαντικό μέρος της πρακτικής της yoga και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνειδητότητας και της θετικής αναζήτησης. Σε συνδυασμό με την transpersonal θεραπεία, μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να εξερευνήσει την εσωτερική του εμπειρία και να αντιληφθεί βαθύτερες πνευματικές διαστάσεις.
 • Ενδυνάμωση και Αυτοπεποίθηση: Και η yoga και η transpersonal θεραπεία μπορούν να συμβάλουν στην αυτο-εξέλιξη και στην ενδυνάμωση του ατόμου. Ο συνδυασμός των δύο πρακτικών μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, την εσωτερική ειρήνη και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Φυσική ευεξία: Η yoga περιλαμβάνει ασκήσεις φυσικής κινητικότητας, αναπνοής και χαλάρωσης. Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή να αντιμετωπίσει τη σωματική και ψυχοσωματική ένταση, προσφέροντας ανακούφιση από φυσικές και ψυχολογικές εντάσεις.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο πρακτικών προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη της εσωτερικής συνειδητότητας, την αυτογνωσία και την ευημερία. Θα πρέπει τέλος, να συνεργάζεστε με κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς σε και τις δύο πρακτικές για να διασφαλίσετε την ασφαλή και αποτελεσματική πρόοδο στον προσωπικό σας εξερευνητικό ταξίδι.

Ναι, η yoga μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με την ψυχοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της transpersonal θεραπείας, για να βοηθήσει στην αναγνώριση και την απελευθέρωση σωματικών αποθηκευμένων αντιδράσεων σε ψυχικά τραύματα και στην πνευματική εξέλιξη. 

Η συνεργασία ανάμεσα στη yoga και την ψυχοθεραπεία μπορεί να ενισχύσει την αντιμετώπιση των ψυχικών τραυμάτων και την προσωπική ανάπτυξη, βοηθώντας τον ασθενή να συνδέσει το σώμα, τον νου και την ψυχή του για μια ολοκληρωμένη ανακάλυψη και επούλωση.

Στο Μandala Istitute μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις την εποικοδομητική σου σχέση με τη yoga.

Ποιος διδάσκει στο Mandala Institute yoga

Ο έμπειρος και πιστοποιημένος δάσκαλος, εκπαιδευτής Yoga Teacher WYA Certified Aerial Yoga Trainer και πιστοποιημένος Ολιστικός Coach (Dip Holistic Integrative Coaching Coaching Psychology), Γιώργος Ανδριανόπουλος, θα είναι δίπλα σε όλη σας την πορεία από την επιλογή της εξάσκησης που σάς ταιριάζει, τη θέσπιση των ιδανικών στόχων και την καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία.

yoga και αθλητισμός

Ας γνωριστούμε!

Το Mandala Institute συνδυάζει δημιουργικά επιστήμες από τον κλάδο της Ψυχολογίας, της Γιόγκα, του Διαλογισμού, της Coaching Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής & της Ψυχοθεραπείας για μια πλήρη ανάπτυξη και εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης: νους, σώμα, συναίσθημα, πνεύμα.

Ο στόχος του Γιώργου και της Κατερίνας ήταν να πρεσβεύει ένα πραγματικά ολιστικό μοντέλο για να βοηθήσει τον άνθρωπο ως προς τη σωματική του ευεξία, την ψυχολογική του ευημερία, την πνευματική του ανάπτυξη ή ακόμη και την εξέλιξη του σε τομείς όπως ζωή, αθλητισμός και καριέρα (life, business, & performance coaching).

Οι ίδιοι δηλώνουν πως: “Για να το πετύχουμε, συνθέτουμε -είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό- ποικίλες και πρωτότυπες επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές & τεχνικές καθώς και εναλλακτικές μεθόδους σχηματίζοντας ένα επιτυχημένο ολιστικό θεραπευτικό σύνολο.”

 

Ένα άλλο κομμάτι του Mandala Institute αφορά στην εκπαίδευση.

Δίπλωμα στην Ολιστική – Συνθετική Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία – evidence based therapies & coaching

 

Με γνώμονα και αρχή τη μεταλαμπάδευση γνώσεων δημιούργησαν το Ολιστικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης με πιστοποιημένα προγράμματα από διεθνείς οργανισμούς. Εκεί θα βρείτε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Aerial Yoga, στο Yogasthenics, στην Ολιστική Κλινική Υπνοθεραπεία, στην Αναδρομική Θεραπεία, στο Mindfulness & Meditation Training, στο Ολιστικό Coaching και στην Ολιστική Ψυχοθεραπεία μαζί με Coaching Ψυχολογία.

 

Σας καλωσορίζουμε στο Mandala Institute!

Διαβάστε τα τελευταία μας άρθρα:

Η Αναδρομική Ψυχοθεραπεία, μπορεί να σου μεταμορφώσει τη ζωή

Η συναισθηματική ευεξία καθορίζει τη ζωή σου

Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά  (Self-sabotage) οι αιτίες και οι τρόποι για να σταματήσεις τώρα! 

Καταναλωτική μανία: Η ανεξέλεγκτη επιθυμία για περισσότερο και μεγαλύτερο

Άγχος,  δοκιμασμένοι τρόποι για να το αντιμετωπίσεις