ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Expressive Arts Therapy / Εκφραστικές θεραπείες μέσω Τέχνης

Τι είναι η εκφραστική θεραπεία; 

Η ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με τις εκφραστικές τέχνες αποτελεί μια δυναμική μορφή θεραπείας που συνδυάζει δημιουργικές μεθόδους όπως οι εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, κολάζ, πηλός), η κίνηση, η μουσική, το δράμα, η ελεύθερη γραφή και η θεραπεία μέσω της άμμου (sandtray therapy), με στόχο την προαγωγή της αυτοέκφρασης, της θεραπείας και της προσωπικής ανάπτυξης. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στη λεκτική επικοινωνία, η θεραπεία εκφραστικών τεχνών χρησιμοποιεί τη δημιουργική διαδικασία για να βοηθήσει τα άτομα να εξερευνήσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους με μη λεκτικό και ολιστικό τρόπο.

 

Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές της θεραπείας εκφραστικών τεχνών:

Πολυτροπική προσέγγιση: Η θεραπεία εκφραστικών τεχνών ενσωματώνει πολλαπλές καλλιτεχνικές μεθόδους, επιτρέποντας στα άτομα να επιλέξουν το μέσο που τους εκφράζει περισσότερο. Αυτή η πολυτροπική προσέγγιση παρέχει ευελιξία και ενθαρρύνει την εξερεύνηση σε διάφορες μορφές έκφρασης.

Δημιουργική έκφραση: Μέσω της ζωγραφικής, του σχεδίου, της γλυπτικής, της άμμου, της κίνησης, το παιχνίδι ρόλων, της γραφής, τα άτομα μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και αυθεντικά. Η ίδια η δημιουργική διαδικασία γίνεται μέσο επικοινωνίας και αυτογνωσίας.

Μη λεκτική επικοινωνία: Η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν όλες οι εμπειρίες να εκφραστούν εύκολα μέσω λέξεων. Το υποσυνείδητο έχει εικόνες, σύμβολα και μνήμες. Αυτές προβάλλονται έπειτα στο χαρτί, στην άμμο, στο σώμα. Με την ενασχόληση με τη δημιουργική έκφραση, τα άτομα μπορούν να προσεγγίσουν βαθύτερα στρώματα του ψυχισμού τους και να επικοινωνήσουν πτυχές του εαυτού τους που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν λεκτικά.

Θεραπεία και ενσωμάτωση: Η δημιουργική διαδικασία μπορεί να διευκολύνει τη συναισθηματική απελευθέρωση, τη διορατικότητα και την κάθαρση, επιτρέποντας στα άτομα να επεξεργαστούν δύσκολα συναισθήματα, αναμνήσεις ή τραύματα. Μέσω της δημιουργικής έκφρασης, τα άτομα μπορούν να ενσωματώσουν κατακερματισμένες πτυχές του εαυτού τους, να προωθήσουν την αυτογνωσία και να ενισχύσουν την εσωτερική αρμονία.

Συμβολισμός και μεταφορά: Τα καλλιτεχνικά υλικά και οι μεταφορές χρησιμεύουν συχνά ως συμβολικές αναπαραστάσεις εσωτερικών εμπειριών, συγκρούσεων και προσδοκιών. Η εξερεύνηση αυτών των συμβόλων μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου και να προάγει τον αυτο-αναστοχασμό και τη δημιουργία νοήματος.

Συνεργατική και βασισμένη στην κοινότητα: Η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες μπορεί να ασκηθεί ατομικά ή σε ομάδες. Σε ένα ομαδικό περιβάλλον, τα άτομα μπορούν να μοιραστούν τις δημιουργικές τους εκφράσεις, να λάβουν ανατροφοδότηση και να παρακολουθήσουν τις διαφορετικές προοπτικές και εμπειρίες των άλλων, ενισχύοντας την αίσθηση της σύνδεσης και του ανήκειν.

Πολιτισμική ευαισθησία και συμμετοχικότητα: Η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες τιμά την πολιτισμική ποικιλομορφία και αναγνωρίζει τους μοναδικούς τρόπους με τους οποίους η τέχνη και η δημιουργικότητα εκφράζονται σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινότητες. Ενθαρρύνει τα άτομα να αντλούν από την πολιτιστική τους κληρονομιά και τις προσωπικές τους εμπειρίες ως πηγές έμπνευσης και ανθεκτικότητας.

Συνολικά, η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες προσφέρει μια δημιουργική και μετασχηματιστική προσέγγιση για τη θεραπεία, την προσωπική ανάπτυξη και την αυτογνωσία, αξιοποιώντας την έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα για δημιουργικότητα ως ισχυρό εργαλείο για τη θεραπεία και τον μετασχηματισμό.

 

Τι δείχνουν οι έρευνες για τις εκφραστικές τέχνες και τον εγκέφαλο; 

Νευροπλαστικότητα: Η ενασχόληση με τις εκφραστικές τέχνες μπορεί να προάγει τη νευροπλαστικότητα, την ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται και να σχηματίζει νέες νευρικές συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορεί δυνητικά να αναδιαμορφώσει τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Συναισθηματική επεξεργασία: Οι εκφραστικές τέχνες ενεργοποιούν περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη συναισθηματική επεξεργασία, όπως το μεταιχμιακό σύστημα και ο προμετωπιαίος φλοιός. Η δημιουργία τέχνης επιτρέπει στα άτομα να εξωτερικεύσουν και να εξερευνήσουν σύνθετα συναισθήματα, διευκολύνοντας τη συναισθηματική ρύθμιση και τη διορατικότητα.

Μείωση του στρες: Μελέτες έχουν δείξει ότι η ενασχόληση με τις εκφραστικές τέχνες μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, οδηγώντας σε μείωση του στρες και του άγχους. Αυτό πιστεύεται ότι συμβαίνει μέσω της ενεργοποίησης του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, προωθώντας τη χαλάρωση και την ηρεμία.

Ενισχυμένη επικοινωνία: Η δημιουργία τέχνης μπορεί να παρακάμψει τα παραδοσιακά γλωσσικά εμπόδια και να διευκολύνει την επικοινωνία, επιτρέποντας στα άτομα να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν λεκτικά.

Γνωστικά οφέλη: Η συμμετοχή στις εκφραστικές τέχνες έχει συσχετιστεί με βελτιώσεις σε γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η προσοχή και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι δραστηριότητες αυτές διεγείρουν διάφορες γνωστικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικότητας, της αποκλίνουσας σκέψης και της αναγνώρισης προτύπων.

Αυτοαναστοχασμός και διορατικότητα: Η ενασχόληση με την καλλιτεχνική έκφραση ενθαρρύνει τον αυτο-αναστοχασμό και την ενδοσκόπηση, προάγοντας τη μεγαλύτερη αυτογνωσία και διορατικότητα των συναισθημάτων, των πεποιθήσεων και των εμπειριών του ατόμου. Καλλιτεχνικές πρακτικές όπως η καταγραφή ημερολογίου, η ζωγραφική ή η ζωγραφική παρέχουν ευκαιρίες στα άτομα να εξερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να νοηματοδοτήσουν τις εμπειρίες τους.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι η ενσωμάτωση των εκφραστικών τεχνών στις θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορεί να έχει βαθιά αποτελέσματα στη λειτουργία του εγκεφάλου, τη συναισθηματική ευημερία και τη γνωστική επεξεργασία. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τις θεραπευτικές δυνατότητες των δημιουργικών δραστηριοτήτων στην προώθηση της ολιστικής υγείας και της ψυχολογικής ανάπτυξης.

 

Κάθε μέθοδος εκφραστικών τεχνών προσφέρει μοναδικά οφέλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων συναισθηματικών, ψυχολογικών και σωματικών ζητημάτων. Ακολουθεί μια επισκόπηση των πλεονεκτημάτων και των χρήσεων των διαφόρων μεθόδων εκφραστικών τεχνών:

Εικαστική θεραπεία / Art Therapy:

Οφέλη: Προωθεί την αυτοέκφραση, ενισχύει την αυτογνωσία, προάγει τη συναισθηματική επούλωση, μειώνει το στρες και το άγχος, βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία, ενισχύει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και διευκολύνει την επικοινωνία.
Χρήσεις: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση συναισθημάτων, σκέψεων και εμπειριών μέσω μέσων οπτικής τέχνης, όπως η ζωγραφική, το σχέδιο, η γλυπτική και το κολάζ. Είναι αποτελεσματική για άτομα όλων των ηλικιών και μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών και συναισθηματικών ζητημάτων.

Υλικά σχεδίασης: Χαρτί, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, κραγιόνια, παστέλ, κάρβουνο και χρώματα.
Υλικά γλυπτικής: Πηλός, πλαστελίνη, πηλός μοντελοποίησης και εργαλεία γλυπτικής.
Υλικά κολάζ: Περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφίες, υφάσματα, ψαλίδια, κόλλα και πίνακες κολάζ.

Κινητική θεραπεία / Movement therapy:

Οφέλη: Αυξάνει την επίγνωση του σώματος, προάγει τη συναισθηματική απελευθέρωση, βελτιώνει τη διάθεση, μειώνει την ένταση και το στρες, ενισχύει την αυτοεκτίμηση, προάγει τη σύνδεση μεταξύ νου και σώματος, διευκολύνει την επικοινωνία και ενθαρρύνει την ενσυνειδητότητα.
Χρήσεις: Χρησιμοποιεί την κίνηση και το χορό για να εξερευνήσει και να εκφράσει συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες. Μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές, όπως αυτοσχεδιασμό, καθοδηγούμενη κίνηση και συνεδρίες χοροθεραπείας/κινησιοθεραπείας προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες.

Μουσική: Διάφορα είδη μουσικής που συνοδεύουν την εξερεύνηση της κίνησης.

Θεραπεία προσανατολισμένη στο σώμα / Body-Oriented Therapy:

Οφέλη: Βοηθά στην απελευθέρωση της σωματικής έντασης, προάγει τη χαλάρωση, αυξάνει την επίγνωση του σώματος, διευκολύνει τη συναισθηματική επεξεργασία και ολοκλήρωση, προάγει τη σύνδεση νου-σώματος, ενισχύει την αυτορρύθμιση και υποστηρίζει την αποκατάσταση του τραύματος.
Χρήσεις: Ενσωματώνει σωματοκεντρικές προσεγγίσεις όπως η σωματική εμπειρία, η θεραπεία γιόγκα και οι τεχνικές ψυχοθεραπείας του σώματος για την αντιμετώπιση τραυμάτων, άγχους, χρόνιου πόνου και συναισθηματικών δυσκολιών. Επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των σωματικών αισθήσεων, των συναισθημάτων και της ψυχολογικής ευεξίας.

Επιπλέον εξερεύνηση μέσω ήπιας και χαλαρωτικής γιόγκα: Βοηθήματα γιόγκα: Στρώματα γιόγκα, μπλοκ, μαξιλάρια, κουβέρτες για συνεδρίες θεραπείας γιόγκα.

Sandtray Therapy:

Οφέλη: Παρέχει έναν ασφαλή και περιορισμένο χώρο έκφρασης, προάγει τη συμβολική επικοινωνία, διευκολύνει τη διορατικότητα και την αυτογνωσία, μειώνει το άγχος, ενθαρρύνει την ενσυνειδητότητα και υποστηρίζει την επεξεργασία και την επίλυση του τραύματος.
Χρήσεις: Η θεραπεία με δίσκους άμμου είναι μια μορφή συμβουλευτικής. Τα άτομα καλούνται να δημιουργήσουν τρισδιάστατες εικόνες σε δίσκους άμμου, χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά αντικείμενα ή φιγούρες και έπειτα να συζητηθούν συμβολικά μέσω μιας ιστορίας ή μέσω των συμβόλων που εμφανίζονται. 

Περιλαμβάνει τη χρήση ενός δίσκου γεμάτου με άμμο και μικροσκοπικές φιγούρες ή αντικείμενα, επιτρέποντας στους πελάτες να δημιουργήσουν σκηνές ή αφηγήσεις που αναπαριστούν τον εσωτερικό τους κόσμο, τις συγκρούσεις και τις σχέσεις τους. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τους πελάτες που μπορεί να δυσκολεύονται με τη λεκτική έκφραση ή έχουν βιώσει τραύμα.

Είναι μια άκρως υπερπροσωπική προσέγγιση θεραπείας και μια γιουγκιανή μέθοδος εξερεύνησης του εαυτού μας., μέσω προβολών του ασυνειδήτου, των συμβόλων και των υπο και υπέρ προσωποτικοτήτων. Η άμμος έχει το στοιχείο της γης και οι φιγούρες απεικονίζουν τον μακρόκοσμό μας.

Δίσκος άμμου: Ένα ρηχό ξύλινο δοχείο γεμάτο με άμμο (συνήθως φυσική).
Μινιατούρες: Μικρές φιγούρες, αντικείμενα, ζώα και σύμβολα που αντιπροσωπεύουν διάφορα θέματα και συναισθήματα.
Αξεσουάρ: Κοχύλια, πέτρες, ραβδιά, νερό και άλλα φυσικά στοιχεία που ενισχύουν τη σκηνή του δίσκου άμμου.

Θεραπεία με πηλό:

Οφέλη: Ενισχύει την αισθητηριακή επίγνωση, προωθεί την απτική εξερεύνηση, διευκολύνει τη συναισθηματική έκφραση και επεξεργασία, υποστηρίζει την αυτορρύθμιση, μειώνει το στρες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και προάγει την αίσθηση ενδυνάμωσης και κυριαρχίας.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη βελτίωση της φυσικής και της ψυχοθεραπείας: Περιλαμβάνει την εργασία με πηλό ως μέσο γλυπτικής και μοντελοποίησης, επιτρέποντας στους πελάτες να εξερευνήσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για άτομα που μπορεί να θεωρούν τη λεκτική επικοινωνία πρόκληση ή προτιμούν πρακτικές, βιωματικές προσεγγίσεις.

Δραματοθεραπεία:

Οφέλη: Ενθαρρύνει το παιχνίδι ρόλων και την ανάληψη προοπτικής, προωθεί τη συναισθηματική έκφραση και την ενσυναίσθηση, προάγει τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό, ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες, βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία και υποστηρίζει την προσωπική ανάπτυξη και διορατικότητα.
Χρήσεις: Χρησιμοποιεί τον αυτοσχεδιασμό, το παιχνίδι ρόλων, την αφήγηση ιστοριών και άλλες δραματικές τεχνικές για τη διερεύνηση θεμάτων, τη δημιουργία σεναρίων και την επεξεργασία συναισθημάτων σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Μπορεί να είναι αποτελεσματική για άτομα και ομάδες σε διάφορους πληθυσμούς και περιβάλλοντα.

Σκεύη: Κοστούμια, μάσκες, καπέλα, μαριονέτες και σκηνικά για παιχνίδι ρόλων και αυτοσχεδιασμό.
Σενάρια: Δραματικά σενάρια, σενάρια και προτροπές για δομημένες δραστηριότητες και παραστάσεις.

Αυτές οι μέθοδοι εκφραστικών τεχνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ατόμου, για να διευκολύνουν τη θεραπεία, την ανάπτυξη και τη μεταμόρφωση στη θεραπεία.

Συνδυάζονται με την ολιστική ψυχοθεραπεία

Η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες μπορεί να προσφέρει πολυάριθμα ψυχολογικά οφέλη για ενήλικες, παιδιά, έφηβους και ζευγάρια, όπως:

Αυτοέκφραση: Η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, η γραφή ή η κίνηση επιτρέπει στα άτομα να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους με μη λεκτικούς τρόπους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους θεωρούν ότι είναι δύσκολο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους λεκτικά, αλλά και για να δούμε τις προβολές του υποσυνειδήτου.

Το σχήμα μας: 

Κάθαρση, επανεγγραφή θετικού σεναρίου - μεταμόρφωση - επαναπροσδιορισμός ζωής - πρακτικές εφαρμογές (μέσω coaching psy

  • Releasing emotions and thoughts
  • Reframing 
  • Rescripting life events
  • = Redifining Life 

Συναισθηματική απελευθέρωση: Μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης, τα άτομα μπορούν να απελευθερώσουν τα συσσωρευμένα συναισθήματα, το άγχος και την ένταση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση κάθαρσης και ανακούφισης, προάγοντας τη συναισθηματική ευημερία και ανθεκτικότητα.

Οξυδέρκεια και αυτογνωσία: Η δημιουργία τέχνης μπορεί να προσφέρει στα άτομα διορατικότητα στις εσωτερικές τους σκέψεις, πεποιθήσεις και ασυνείδητες διαδικασίες. Εξερευνώντας τις δημιουργίες τους και αναλογιζόμενοι το νόημά τους, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερη αυτογνωσία και κατανόηση.

Μείωση του άγχους: Η ενασχόληση με καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορεί να έχει ηρεμιστική και προσγειωτική επίδραση στο μυαλό και το σώμα. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων του στρες, του άγχους και της κατάθλιψης, προωθώντας τη χαλάρωση και την ενσυνειδητότητα.

Επεξεργασία τραυμάτων: Η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την επεξεργασία τραυματικών εμπειριών και την ενσωμάτωση δύσκολων συναισθημάτων. Μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τα άτομα μπορούν να εξερευνήσουν και να εκφράσουν με ασφάλεια πτυχές του τραύματός τους, διευκολύνοντας τη θεραπεία και την ανθεκτικότητα.

Οικοδόμηση σχέσεων: Για τα ζευγάρια, η κοινή ενασχόληση με δραστηριότητες εκφραστικών τεχνών μπορεί να ενισχύσει το δεσμό τους και να βελτιώσει την επικοινωνία. Η συνεργατική καλλιτεχνική δημιουργία ενισχύει τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση και την αμοιβαία κατανόηση, προάγοντας την οικειότητα και τη σύνδεση.

Επίλυση συγκρούσεων: Τα ζευγάρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές εκφραστικών τεχνών για να διερευνήσουν και να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις με δημιουργικό και μη συγκρουσιακό τρόπο. Οι παρεμβάσεις με βάση την τέχνη μπορούν να βοηθήσουν τα ζευγάρια να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά, να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους και να βρίσκουν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις.

Ενισχυμένη δημιουργικότητα: Η ενασχόληση με την καλλιτεχνική έκφραση διεγείρει τη φαντασία και προάγει τη δημιουργική σκέψη. Τόσο για τα άτομα όσο και για τα ζευγάρια, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη καινοτομία, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και προσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης.

Συνολικά, η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες προσφέρει μια ευέλικτη και ολιστική προσέγγιση στην ψυχολογική ευημερία, ωφελώντας άτομα και ζευγάρια προωθώντας την αυτοέκφραση, τη συναισθηματική θεραπεία, τη διορατικότητα και τη διαπροσωπική σύνδεση.

 

Συνδυασμός Mindfulness & Expressive Arts Therapy:

Η ενσωμάτωση πρακτικών ενσυνειδητότητας με τη θεραπεία εκφραστικών τεχνών μπορεί να προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την αυτοεξέταση, τη συναισθηματική επεξεργασία και την προσωπική ανάπτυξη.

Tα οφέλη από την ενσωμάτωσή του:

Mindful Presence: Η ενσυνειδητότητα ενθαρρύνει τα άτομα να είναι πλήρως παρόντα στη στιγμή χωρίς κρίση. Όταν συνδυάζεται με τις εκφραστικές τέχνες, επιτρέπει στα άτομα να συμμετέχουν πλήρως στη δημιουργική διαδικασία, ενισχύοντας την επίγνωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των αισθήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Συναισθηματική ρύθμιση: Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας προωθούν τη συναισθηματική ρύθμιση βοηθώντας τα άτομα να παρατηρούν και να αποδέχονται τα συναισθήματά τους χωρίς να κατακλύζονται από αυτά και χωρίς να τα επικρίνουν. Στη θεραπεία με εκφραστικές τέχνες, αυτό μπορεί να μεταφραστεί στη χρήση της δημιουργικής έκφρασης ως μέσο διερεύνησης και επεξεργασίας δύσκολων συναισθημάτων με ασφαλή και μη απειλητικό τρόπο.

Μείωση του στρες: Τόσο η ενσυνειδητότητα όσο και οι εκφραστικές τέχνες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τα επίπεδα του στρες. Με την ενσωμάτωση τεχνικών ενσυνειδητότητας, όπως η βαθιά αναπνοή και η σάρωση του σώματος στις συνεδρίες καλλιτεχνικής δημιουργίας, τα άτομα μπορούν να καλλιεργήσουν μια αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης ενώ συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία.

Ενισχυμένη δημιουργικότητα: Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια κατάσταση "δημιουργικής ροής", όπου οι ιδέες και η έμπνευση εκφράζονται ελεύθερα. Όταν συνδυάζεται με θεραπεία εκφραστικών τεχνών, η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα με την ηρεμία του εσωτερικού κριτή και την προώθηση μιας πιο ανοιχτής και δεκτικής νοοτροπίας.

Αυτοεξερεύνηση και διορατικότητα: Η ενσυνειδητότητα ενθαρρύνει τον αυτοστοχασμό και την ενδοσκόπηση, ενώ οι εκφραστικές τέχνες παρέχουν μια δημιουργική διέξοδο για την αυτοέκφραση. Η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων επιτρέπει στα άτομα να εξερευνήσουν βαθύτερα το εσωτερικό τους τοπίο, αποκτώντας διορατικότητα στις υποκείμενες σκέψεις, πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς.

Σύνδεση νου-σώματος: Η ενσυνειδητότητα δίνει έμφαση στη σύνδεση νου-σώματος, ενθαρρύνοντας τα άτομα να συντονίζονται με τις σωματικές αισθήσεις και τις ενδείξεις. Στη θεραπεία με εκφραστικές τέχνες, αυτή η επίγνωση μπορεί να ενσωματωθεί στη δημιουργική διαδικασία, επιτρέποντας στα άτομα να εξερευνήσουν τη σύνδεση μεταξύ των σωματικών τους εμπειριών και των συναισθηματικών τους καταστάσεων μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Καλλιέργεια της συμπόνιας: Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας καλλιεργούν τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση προς τον εαυτό μας και τους άλλους. Όταν συνδυάζονται με τη θεραπεία με εκφραστικές τέχνες, τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργική έκφραση ως μέσο για να εξερευνήσουν θέματα αυτοσυμπόνιας, αποδοχής και ενσυναίσθησης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη συναισθηματική ανθεκτικότητα και ευημερία.

Συνολικά, η ενσωμάτωση της ενσυνειδητότητας με τη θεραπεία εκφραστικών τεχνών προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη θεραπεία και την αυτογνωσία, επιτρέποντας στα άτομα να αξιοποιήσουν την έμφυτη δημιουργικότητά τους, να καλλιεργήσουν την αυτογνωσία και να προωθήσουν τη συνολική ευημερία.

Ολιστικές συνεδρίες μέσω των εκφραστικών τεχνών: 

Η διάρκεια συνεδρίων είναι 50' και μπορούν να πραγματοποιηθούν κάθε 15 μέρες.

Η ολιστική συμβουλευτική που εφαρμόζω είναι ένας συνδυασμός ψυχολογικών ερευνημένων παρεμβάσεων μέσω της Θετικής, CBT, Mindfulness και Coaching ψυχολογίας, μαζί με τις γνώσεις μου ως ψυχολόγος, αλλά και άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που έχω διδαχτεί όπως την συναλλακτική ανάλυση (T.A.), τη Gestalt, την ψυχοδυναμική, το CBT, την προσωποκεντρική και φυσικά την Transpersonal - πνευματική ψυχολογία (ανάλογα το επίπεδο των ενδιαφερόμενων).

Έχω εκπαιδευτεί στο Λονδίνο στις συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και στη θεραπεία μέσω εκφραστικών τεχνών από το Institute of Arts in Therapy and Education (IATE).

 

Θέματα που μπορούμε να διερευνήσουμε και να μεταμορφώσουμε: 

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.