Coaching Psychology

Θετικής Ψυχολογίας Coaching & Mindfulness Coaching

 

Μια συνθετική προσέγγιση Coaching βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις από την επιστήμη της Θετικής Ψυχολογίας και του Mindfulness.  

 

Τι είναι το Coaching Θετικής Ψυχολογίας; 

 

Το Coaching Θετικής Ψυχολογίας είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της Coaching Ψυχολογίας που έχει δείξει μέσα από τις έρευνες της ότι βοηθά στην αύξηση της ευεξίας (well-being), στη βελτίωση και εφαρμογή των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα (strenghts), στη βελτίωση της απόδοσης (perfromance) και στην επίτευξη πολύτιμων στόχων (goals).

Ο πυρήνας του PPC (Positive Psychology Coaching) έγκειται στην πίστη της επιστήμης στο να αποσαφηνίσει τις καλύτερες προσεγγίσεις για να μεταμορφώσει θετικά τις ζωές των ανθρώπων. Η προσέγγισή της αντιμετωπίζει το άτομο ως όλον και ο coach επικεντρώνεται στα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα, στις θετικές συμπεριφορές και στον σκοπό. Αυτά με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται ώστε να βοηθήσουμε τον coachee να αναπτυχθεί και να βελτιώσει την επίδοση και απόδοσή του στους τομείς ενδιαφέροντός του (Kauffman, Boniwell, and Silberman, 2010).

 

Σε ενδιαφέρει: Η Θετική Ψυχολογία μας κάνεις ευτυχισμένους; 

 

Ποια η διαφορά με το Life Coaching

Το Coaching Θετικής Ψυχολογίας αντλεί τις γνώσεις του από την έρευνα, τη θεωρία και τις αρχές της θετικής ψυχολογίας σε αντίθεση με το life coaching. Και τα δύο εστιάζουν στο θετικό δυναμικό και στην αξιοποίησή του ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας με τη μεγάλη διαφορά ότι το πρώτο αντλεί αποκλειστικά τις γνώσεις του και τις παρεμβάσεις του μαζί με τα ψυχομετρικά εργαλεία από την επιστήμη της θετικής ψυχολογίας.

Για να βοηθηθεί ο coachee χρησιμοποιούνται πολλών ειδών παρεμβάσεις και ερευνημένα μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παρεμβάσεις που έχουν δείξει να αυξάνουν τα επίπεδα της ευεξίας και της ευημερίας (well-being). Η επίτευξη της ικανοποίησης από τη ζωή και η ψυχολογική ευεξία παίζουν τον κεντρικό ρόλο στο PPC.

Μπορούμε να αυξήσουμε με αξιοπιστία την ικανοποίηση της ζωής και άλλα μέτρα ψυχολογικής ευεξίας με παρεμβάσεις που είναι σχεδιασμένες για να το κάνουν και να βοηθήσουν το άτομο πέρα από το απλά να «νιώθει καλά».

 

Οφέλη του να θέτουμε στόχους 

Το να θέτουμε στόχους έχει δείξει ότι έχει πολλαπλά οφέλη στον άνθρωπο όπως αύξηση των θετικών συναισθημάτων, εύρεση νοήματος, ικανοποίηση από τη ζωή, μεγαλύτερη απόδοση στην εργασία και στον αθλητισμό, καλύτερες σχέσεις, αύξηση ευημερίας, καλύτερη υγεία (Wiese, 2007; Deci & Ryan, 2000).

Αυτά τα οφέλη μπορεί να οδηγήσουν σε μια συχνά παρατηρούμενη θετική ανοδική πορεία, καθώς η αυξανόμενη θετική επίδραση που βιώνουμε από την επίτευξη των στόχων συχνά οδηγούν σε μια ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση και οικοδόμηση των ρεπερτορίων σκέψεων-δράσεων (Fredrickson, 2001). Εν συνεχεία, αυτό ευνοεί τη μεγάλη εικόνα – όραμα και τη δημιουργικότητα προσφέροντας στα άτομα πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών. Αυτά τα οφέλη μπορούν στη συνέχεια να βοηθήσουν τους coachee να επιτύχουν στόχους, να ξεπεράσουν προκλήσεις και να αποδώσουν πιο αποτελεσματικά.

Το να επιτυγχάνουμε στόχους, να υπερβαίνουμε τα εμπόδια, να αποδίδουμε αποτελεσματικά, προκαλεί θετική επίδραση και υποκινεί την επανάληψη μιας ανοδικής πορείας ως προς μια ακόμη πιο βελτιωμένη απόδοση με αποτέλεσμα περισσότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Οι στόχοι επηρεάζουν την ένταση των πράξεων και των συναισθημάτων μας - όσο πιο δύσκολος και αποτιμώμενος είναι ένας στόχος, τόσο πιο έντονες θα είναι οι προσπάθειές μας για την επίτευξή του και τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα βιώνουμε μετά το επίτευγμα (Latham & Locke, 2006). Μέσα από την εμπειρία της επιτυχίας και τα θετικά συναισθήματα που τη συνοδεύουν αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η πίστη στις ικανότητές μας. Η εύρεση νέων τρόπων αξιοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μας αυξάνει την αυτο-αποτελεσματικότητα και την αυτοπεποίθηση.

Ο καθορισμός στόχων περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για το μέλλον. Η θετική σκέψη για το μέλλον ενισχύει την ικανότητά μας να δημιουργούμε στόχους και να λαμβάνουμε υπόψη τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξή τους. Η ικανότητα σχεδιασμού επηρεάζει θετικά την αντιληπτική μας ικανότητα και την αίσθηση του ελέγχου που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας και για το μέλλον μας. Επιπλέον, ο καθορισμός στόχων και το επίτευγμα μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη ενός εσωτερικού τόπου ελέγχου. Όταν τα άτομα με εξωτερικό τόπο ελέγχου πιστεύουν ότι τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα εξωτερικών επιρροών, τα άτομα εκείνα που έχουν έναν εσωτερικό τόπο ελέγχου πιστεύουν ότι η επιτυχία καθορίζεται από τις δικές τους ενέργειες και δεξιότητες (Vincent, Boddana, & MacLeod, 2004).

 

Τι είναι το Mindfulness

Είναι ένα είδος διαλογισμού, επιστημονικά τεκμηριωμένο για τα αποτελέσματά του στη μείωση του άγχους, στην επικέντρωση στο παρόν και στην αύξηση της ευεξίας. Απαρτίζεται από πολύ απλές τεχνικές και πολύ ευεργετικές για την πολύβοη καθημερινότητα μας.

O διαλογισμός Mindfulness (ενσυνειδητότητα), σε μαθαίνει μέσα από τις απλές τεχνικές του, να επικεντρώνεσαι στο παρόν, με συνειδητή επίγνωση για τις σκέψεις και τα συναισθήματα που αναδύονται στην εκάστοτε παρούσα στιγμή, χωρίς την ανάλυση ή την κριτική που συνήθως συμβαίνει α- συνειδητά, αυτόματα και χωρίς τον έλεγχο μας (Kabat – Zinn, 2003).

Τα συναισθήματα και οι σκέψεις μας είναι αυτόματες λειτουργίες του νου που χρειάζεται να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά. Είναι ένα είδος mind training.

 

Τι δείχνουν οι έρευνες για το Mindfulness

 • Μείωση του στρες και της κατάθλιψης (Kabat – Zinn, 2003;Schreiner, & Malcolm, 2008)
 • Βελτίωση συγκέντρωσης, αύξηση αυτοέλεγχου, ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και ευελιξίας (Davis & Hayes, 2011).
 • Αύξηση της ευεξίας (Carmody & Baer, 2008).
 • Μείωση, αρνητικών, κριτικών και παράλογων σκέψεων (Fjorback, Arendt, Ørnbøl, Fink, & Walach, 2011).
 • Βελτίωση σε χρόνιες ασθένειες (Walsh & Shapiro, 2006).

 

Τι δείχνουν οι έρευνες Mindfulness με Θετική Ψυχολογία

 • Αύξηση θετικών συναισθημάτων, αύξηση της επίγνωσης, ανάπτυξη θετικότερων σχέσεων, καλύτερη υγεία, αύξηση νοήματος ζωής, αύξηση αυτό – αποδοχής (Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek & Finkel, 2008).
 • Αύξησης της ευεξίας (Irving et al., 2014 ; Sin & Lyubomirsky, 2009; Carmody & Baer, 2008 ; Gable & Haidt, 2005).
 • Μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Bolier, Haverman, Westerhof, Riper, Smit, & Bohlmeijer, 2013).
 • Μείωση του στρες (Irving et al., 2014 ).
 • Θετικότερες κοινωνικές συνδέσεις και θετικότητα ως προς τον εαυτό (Hutcherson, Seppala & Gross, 2008).
 • Αύξηση της συμπόνιας, αύξηση της ενσυνειδητότητας και της ευεξίας (Neff & Germer, 2013).

 

Έρευνες για το Mindfulness στο Coaching 

 • Ενίσχυση σωματικής και ψυχικής υγείας (Robins, Kiken, Holt & McCain, 2014).
 • Ανάπτυξη αυθεντικής ηγεσίας (Kinsler, 2014).
 • Διαχείριση του στρες και αύξησης της επίδοσης (Passmore & Marianetti, 2007).

 

Σε τι εστιάζει το Coaching Θετικής Ψυχολογίας & Mindfulness μέσα στις συνεδρίες

 • στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, σκέψεων και δράσεων
 • στην ενίσχυση και ανάπτυξη των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα (strengths), των κλίσεων κλίσεις και των ταλέντων
 • στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας
 • στην αύξηση της επίδοσης και απόδοσης
 • στην αυτοπραγμάτωση και υπέρβαση
 • στην ικανοποίηση και ευχαρίστηση
 • στον σκοπό και το νόημα της ζωής
 • στην ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας (mindfulness)
 • στην επικέντρωσή μας στο παρόν
 • στη μείωση της κριτικής και αυτοκριτικής
 • στην ενίσχυση της απόλαυσης
 • στην ενίσχυση της ολιστικής ευεξίας
 • στη δημιουργία θετικών σχέσεων
 • στην επίτευξη και υλοποίηση πολύτιμων στόχων

 

Ποιους αφορά

Αφορά όσους θέλουν να εξελιχθούν, θέτοντας στόχους, ομάδες, αθλητές και εταιρίες που θέλουν να ενισχύσουν την ευεξία (well-being), την επίδοση (performance) και να υλοποιήσουν πολύτιμους στόχους (goal setting) σε θέματα ζωής και καριέρας.

Απευθύνεται σε έναν μη κλινικό και υγιή πληθυσμό.

Τομείς ενδιαφέροντος: βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, προώθηση καριέρας, αποδοτικότητα στην εργασία, βελτίωση αθλητικών επιδόσεων, ολιστική προσωπική ανάπτυξη, αυτοπεποίθηση, μείωση του σωματικού βάρους, οικονομική ευημερία, μείωση του άγχους και ενίσχυση αυτοπεποίθησης για δημόσια ομιλία ή παρουσίαση κ.ά.

 

Οι συνεδρίες

Οι συνεδρίες διαρκούν μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος που έχετε θέσει. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος κλείνουμε τον κύκλο συνεδριών μας ή ξεκινάμε έναν καινούργιο στόχο που θέλετε να επιτύχετε. Είναι ένα βραχυπρόθεσμο μοντέλο προσέγγισης.

Το Coaching Θετικής Ψυχολογίας σάς προσφέρει τον χρόνο και τη δέσμευση που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε τομείς στη ζωής σας που αισθάνεστε ότι χρειάζονται ενίσχυση ή αλλαγή. Αυτό το επιτυγχάνουμε με καλά δομημένους και επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους. Συχνά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας και, εφόσον κάποιος άλλος είναι καλά εξοπλισμένος με τα σωστά και κατάλληλα εργαλεία μπορεί, να σας βοηθήσει να φτάσετε εκεί όπου εσείς επιθυμείτε. Οραματιστείτε το, σκεφτείτε ή και καταγράψτε τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε και καλέστε με για να σας βοηθήσω να το υλοποιήσετε.

Οι συνεδρίες διαρκούν 50' και μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε εβδομαδιαίως είτε κάθε 15 ημέρες.

 

Εμπιστοσύνη

Η στήριξη από έμπειρη επαγγελματία Ψυχολόγο, εξειδικευμένη περαιτέρω ως Θετική & Coaching Ψυχολόγο MSc, MISCP μπορεί να σάς βοηθήσει να αναπτυχθείτε μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία και κατάλληλους τρόπους ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας. Εν συνεχεία, εάν προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έντονα θέματα ψυχολογικής φύσεως ή έντονα συναισθήματα, θα μπορεί να σας στηρίξει με ασφάλεια μετασχηματίζοντας ό,τι εμποδίζει την ανάπτυξη ως προς τους στόχους σας.

 

Είναι για εμένα;

Αν είστε σε ένα στάδιο που αποζητάτε μια πραγματικά θετική αλλαγή στη ζωή σας, τότε ναι αυτό είναι για εσάς! Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

Πηγές

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Kauffman, C., Boniwell, I., & Silberman, J. (2010). The Positive Psychology Approach to Coaching. In E. Cox, T. Back-Kirova, D. Clutterbuck (eds), Sage Handbook of Coaching. London: Sage Publications.

Latham, G. P., & Locke, E. A. (2006). Enhancing the benefits and overcoming the pitfalls of goal setting. Organizational Dynamics, 35, 332-340.

Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3): 218-26.

Vincent, P. J., Boddana, P., & MacLeod, A. K. (2004). Positive life goals and plans in parasuicide. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice11(2), 90-99.

Wiese, B.S. (2007). Successful pursuit of personal goals and subjective well-being. In B.R. Little, K. Salmela-Aro, & S.D. Phillips (Eds.), Personal Project Pursuit: Goals, Action and Human Flourishing (pp. 301-328). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

 

Από ποιον διεξάγεται

Οι συνεδρίες διεξάγονται από την έμπειρη ψυχολόγο Κατερίνα Κανελλοπούλου.

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας,  BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen. Είναι επίσης Θετική Ψυχολόγος & Coaching ΨυχολόγοςMScMISCP από το πανεπιστήμιο του East London και μέλος του International Society of Coaching Psychology. Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τα οποία και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Assocaition for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Περαιτέρω, είναι εκπαιδεύτρια στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching, στην Ολιστική Ψυχοθeραπεία μαζί με Coaching και στο Mindfulness & Meditation Therapy από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors. Επιπλέον, είναι Συνθετική Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Οι συνεδρίες διεξάγονται στην περιοχή της Βουλιαγμένης – Καβούρι δια ζώσης ή online 

[email protected] - 210 6403224

Μπορείτε επίσης να αφήσετε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το συντομότερο.

 

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.