Θετική Ψυχολογία: Άσκηση Ευγνωμοσύνης

yoga retreat2

Η Θετική Ψυχολογία εναρμονίζεται άψογα με τον Διαλογισμό Ενσυνειδητότας (Mindfulness Meditation).

Σας παραθέτω την άσκηση που σας υποσχέθηκα.