Αναδρομική Θεραπεία

Η Μέθοδος

 

Η αναδρομική θεραπεία, επίσης γνωστή ως αναδρομική ψυχοθεραπεία, είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και κατανόηση του παρελθόντος με σκοπό τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης και της μεταμόρφωσης του ατόμου. Ο όρος "αναδρομικός" προέρχεται από την έννοια του να επανέλθει κάποιος σε προηγούμενες εμπειρίες και γεγονότα για να τα εξετάσει και να τα ερμηνεύσει.

Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η αναδρομική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της προσωπικότητας και στη μεταμόρφωση του ατόμου περιλαμβάνουν:

 1. Κατανόηση των Υποκείμενων Παραγόντων:
  • Η αναδρομική θεραπεία επιτρέπει στους θεραπευόμενους να εξερευνήσουν τις ρίζες των προβλημάτων τους και να κατανοήσουν πώς επηρεάζουν τη σημερινή τους πραγματικότητα.
 2. Συνειδητοποίηση Παλαιών Εμπειριών:
  • Οι θεραπευόμενοι ερευνούν και συνειδητοποιούν παλαιότερες εμπειρίες που μπορεί να έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητά τους και μέσα από πληθώρα τεχνικών, επέρχεται μεταμόρφωση με έμπρακτα αποτελέσματα στη ζωή τους.
 3. Απελευθέρωση Συναισθημάτων:
  • Οι θεραοευόμενοι εργάζονται πάνω σε συναισθηματικά φορτισμένες εμπειρίες, βοηθώντας στην απελευθέρωση συναισθημάτων που μπορεί να έχουν επιφέρει προσωπικό πόνο. Κάθαρση, κατανόηση και μετασχηματισμός.
 4. Επαναπροσδιορισμός της Ατομικής Ταυτότητας:
  • Η αναδρομική θεραπεία επιτρέπει στα άτομα να επανακαθορίσουν την ατομική τους ταυτότητα, αφού συνειδητοποιήσουν πώς οι παλαιές εμπειρίες επηρέασαν την ανάπτυξή τους. Αναπτύσσουν αυθεντικές πλευρές του εαυτού τους βελτιώνοντας την ικανοποίηση και το νόημα ζωής.
 5. Αυξημένη Αυτοσυνείδηση:
  • Με την αναδρομική υπνοανάλυση, τα άτομα αποκτούν μεγαλύτερη αυτοσυνείδηση για τις συνήθειες, τις πεποιθήσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς τους.
 6. Αναζήτηση Τρόπων Αλλαγής:
  • Οι ασθενείς αναζητούν τρόπους αλλαγής στις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις τους βάσει των συναγερμών που αναδύονται από το παρελθόν. Με αυτούς τους τρόπους, η αναδρομική θεραπεία προάγει τη μεταμόρφωση και την ενίσχυση της προσωπικότητας μέσω της κατανόησης και της αποδοχής του παρελθόντος.

Η αναδρομική θεραπεία χρησιμοποιείται σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η ψυχοανάλυση, η γνωστική ψυχοθεραπεία και η συμπεριφοριστική θεραπεία.

 

Τις τεχνικές της αναδρομικής θεραπείας τις χρησιμοποιούν επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και άλλοι αναδρομικοί θεραπευτές σύμφωνα με τα συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα από εγκεκριμένους οργανισμούς όπως την Earth Association  of Regression Therapy (Dr Mack, ιατρός – αναδρομικός θεραπευτής 2014).

Μεταξύ των ψυχοθεραπευτών, η αναδρομική θεραπεία θεωρείται πολύτιμη ψυχοθεραπευτική τεχνική από πολλούς αξιόπιστους επαγγελματίες (Independent, UK – 14 March 2015).

 

Η αναδρομική θεραπεία, με τεχνικές όπως η σταδιακή χαλάρωση και ο καθοδηγούμενος οραματισμός, επιτρέπει στο άτομο να είναι για πρώτη φορά απόλυτα συγκεντρωμένο μέσα στον εαυτό του και στις εικόνες που αναδύονται, ενώ συγχρόνως βρίσκεται σε μια κατάσταση εγρήγορσης πάρα χαλάρωσης! Ο αγγλικός όρος "altered states of consciousness" είναι ο καταλληλότερος ώστε να καταλάβουμε τι εμπεριέχεται μέσα στη θεραπεία. Πολλές από τις τεχνικές της δεν έχουν τη χρήση της ύπνωσης, παρά την εισαγωγή στο υποσυνείδητο μέσα από συζητήσεις εν ώρα ψυχοθεραπείας. Μια πρόταση, μια πεποίθηση, ένα συναίσθημα, μια σωματική αίσθηση και μπαίνουμε κατευθείαν!  

Εργαλεία της: Χρησιμοποιεί ψυχοθεραπευτικές τεχνικές όπως την ενεργητική φαντασία, την αφηγηματική προσέγγιση, την βιοενεργητική, το ψυχόδραμα, την Gestalt και την ψυχανάλυση.

 

Θεωρείται Βραχεία Ψυχοθεραπεία, είναι έντονη και αποτελεσματική ως προς τη θεραπεία επούλωσης τραυμάτων, τα ψυχοσωματικά και τα γενικά μπλοκαρίσματα που εμφανίζονται στις σχέσεις μας, στα οικονομικά μας, στο σώμα μας. 

 

Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι; 

Οι βραχυπρόθεσμες συνεδρίες, ανάλογα το θέμα που μας απασχολεί μπορεί να διαρκέσει από 6 - 12 συνεδρίες μαζί με την ολιστική ψυχοθεραπεία ενδιάμεσα.

Ενδεικτικό πρωτόκολλο θεραπείας:

 1. Ιστορικό - στόχος θεραπείας - δοκιμές ύπνωσης / 50'
 2. Ολιστική ψυχοθεραπεία / 50'
 3. Αναδρομική θεραπεία / 90'
 4. Ολιστική Ψυχοθεραπεία / 50'
 5. Αναδρομική θεραπεία / 90'
 6. Ολιστική Ψυχοθεραπεία / 50'
 7. Κλείσιμο συνεδρίων εφόσον επιτεύχθηκε ο στόχος με έμπρακτα αποτελέσματα στο παρόν - μετρήσιμοί στόχοι

Είναι έντονη, γρήγορη, με θετικά αποτελέσματα στο παρόν. 

Ποιους αφορά; 

Η αναδρομική θεραπεία αφορά άτομα που έχουν ήδη δουλέψει ψυχοθεραπευτικά για κάποιο καιρό, καθώς οι εσωτερικές εικόνες, μνήμες και υπό - εαυτοί που αναδύονται χρειάζονται έπειτα να κατανοηθούν μέσα από ψυχοθεραπευτική ματιά και μέσα από ένα καλό επίπεδο αυτογνωσίας.

Για όσους δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία προτείνεται για λίγο καιρό η ολιστική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία του Mandala.

Αναδρομική Θεραπεία / Regression Therapy: A Deep Healing Therapy

 

Περισσότερα: 

Τι είναι;

Ο όρος «αναδρομική θεραπεία» αναφέρεται στην διαδικασία τεχνικών που οδηγούν πίσω σε μια παλαιότερη κατάσταση για να βρεθεί η ρίζα του ψυχολογικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας τώρα.

Χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές  υπνοθεραπείας και ψυχοθεραπείας δίνοντας περισσότερη έμφαση στις εσωτερικές εικόνες που αναδύονται από το υποσυνείδητο με σκοπό την κάθαρση, την κατανόηση, τον μετασχηματισμό και τη θετική αναπλαισίωση γεγονότων – μνημών για να ανακουφιστεί και να θεραπευτεί άμεσα ο άνθρωπός.

Εκτός από τη βαθιά αυτογνωσία και την προσωπική εξέλιξη που προσφέρει, ο πρωταρχικός της στόχος, είναι, η θεραπεία ψυχοσωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων που επιμένουν στη ζωή μας τώρα. Όσο τα μπλοκαρίσματα επιμένουν τόσο πιο περιορισμένοι γινόμαστε στις επιλογές μας για μια καλύτερη, πληρέστερη ζωή γεμάτο χαρά και ευτυχία.

Η αναδρομική θεραπεία δεν προσπαθεί να αποδείξει εάν τα γεγονότα που αφηγείται το άτομο έχουν συμβεί στην πραγματικότητα αλλά περισσότερο να θεραπεύσει ψυχολογικά και ψυχοσωματικά συμπτώματα, συναισθήματα και αρνητικές σκέψεις  που επιμένουν.

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα σε κάθε θεραπεία και τα συμπτώματα συνήθως αποχωρούν μετά από μερικές συνεδρίες. Πολλές φορές ακόμη και μια συνεδρία 2 ωρών μπορεί να μειωθεί το συναισθηματικό, νοητικό, σωματικό μας σύμπτωμα. 

 

Θεραπεύει:

 • Άγχος
 • Κρίσεις πανικού
 • Φόβους και φοβίες
 • Κατάθλιψη
 • Ενοχές
 • Θυμός
 • Ημικρανίες
 • Προβλήματα σύλληψης και γονιμότητας
 • Προβλήματα σχέσεων - καρμικά 
 • Σωματικό βάρος - Διατροφικές διαταραχές
 • Μπορεί επίσης να ενισχύσει θετικές πτυχές της προσωπικότητας μας, όπως,  ευτυχία, οικονομική ευημερία, αυτοπεποίθηση, αρμονικές συντροφικές σχέσεις.

 

 Πως λειτουργεί;

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι εμβάθυνσης και εξερεύνησης των εσωτερικών μας εικόνων.

 • Υπνοθεραπευτικές τεχνικές όπως
 • σταδιακή χαλάρωση νου – σώματος και έπειτα οραματισμό
 • Καθοδηγούμενο διαλογισμό
 • Νοερή απεικόνιση
 • Σωματική χαλάρωση μέσω αναπνοών
 • Εικόνες που αναδύονται μέσα από μια αφήγηση στη θεραπεία, μια ιστορία, μέσα από το σώμα, μια ενόχληση ή ένταση του σώματος, μέσα από τα όνειρα, τις επίμονες σκέψεις, τις λέξεις, τις φράσεις.

Ακούστε ένα μικρό δείγμα εισαγωγής υπνοθεραπείας μέσω σταδιακής χαλάρωσης νου και σώματος.

 

Συνθέτει Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές όπως:

 • Ενεργητική Φαντασία, αρχέτυπα, σύμβολα (Carl Jung, Ψυχίατρος). 
 • Ψυχόδραμα (Jacob Moreno, Ψυχίατρος). 
 • Gestalt, χρήση του "εδώ και τώρα", σε εικόνες που αναδύονται την παρούσα στιγμή, στο "κλείσιμο" unfinished business (Fritz Perls, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής). 
 • Σωματική Ψυχοθεραπεία & Βιοενεργητική, χρήση του σώματος, μνήμες, σωματική θεραπεία (Wilhelm Reich, Ψυχαναλυτής & Alexander Lowen, Φυσικός & Ψυχοθεραπευτής). 
 • Θεραπεία εσωτερικού παιδιού.
 • Rational – Emotive Therapy (Albert Ellis, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής) 
 • Transpersonal Psychology και Regression Therapy για έμπειρες τεχνικές στα διαφορετικά επίπεδα συνειδητότητας που βιώνουμε, Α, Θ.
 • Αφηγηματική προσέγγιση
 • Υπνοθεραπεία & NLP τεχνικές

                              Η αναδρομική θεραπεία θεωρείται Βραχεία Ψυχοθεραπεία

Είναι έντονη, γρήγορη, με θετικά αποτελέσματα. 

                                               Οφέλη της Αναδρομικής Θεραπείας

 1. Νοητικά: καθαρότητα σκέψης, διαύγεια, σημαντική μείωση των αρνητικών σκέψεων, απελευθέρωση από νοητικούς περιορισμούς .
 2. Συναισθηματικά: γαλήνη, ήρεμη εσωτερική δύναμη, αυτό- αποδοχή, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση,  ενσυναίσθηση, θετικά συναισθήματα & ήρεμη  έκφραση των αναγκών και ορίων μας.
 3. Σωματικά: απελευθέρωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων όπως χαμηλή ενέργεια, ημικρανίες, χαλάρωση της έντασης και συμπτώματα που δεν έχουν ιατρική εξήγηση, βοηθά επίσης και στις διατροφικές διαταραχές, όπως, παχυσαρκία, ανικανότητα στο χάσιμο βάρους, βουλιμία, ανορεξία.
 4. Πρακτικά: απόλαυση στο τώρα, οικονομική ευημερία, ήρεμες και γεμάτο αγάπη σχέσεις, προώθηση καριέρας και προσωπικών στόχων, θετικότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, υγεία & ευτυχία..

 

Περισσότεροι Ψυχίατροι & Ψυχολόγοι που χρησιμοποιούν την αναδρομική θεραπεία: DrBrain Weiss MD Ψυχίατρος, Ψυχολόγοι : DrWoolgerDrJohn Rowan, Dr. FiorthDrDenningsDrJueDrSnowDr. Lucas, Dr. ReynoldsHans Tendam (Founder: Earth Association of Regression Therapy).

 

Το κέντρο μας ειδικεύεται τόσο στην αναδρομική θεραπεία όσο και στην άρτια εκπαίδευση σπουδαστών με πιστοποίηση από την Earth Association for Regression Therapy.

Λόγο ότι η αναδρομή προσφέρεται και από μη επαγγελματίες του κλάδου και χωρίς πιστοποιήσεις μη επιφέροντας τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας που αναζητάμε και με έλλειψη πληθώρα τεχνικών, καλό είναι να αναζητάτε άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στην αναδρομική θεραπεία και ονομάζονται Αναδρομικοί Θεραπευτές Dip RTh, όπως των σπουδαστών του κέντρου μας.

 

Άρθρα

1. Όλα όσα θέλεις να μάθεις για την αναδρομική θεραπεία   Η ψυχή γιατρεύει τα τραύματά της  

 

2.Η Αναδρομική Ψυχοθεραπεία, μπορεί να σου μεταμορφώσει τη ζωή

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.