Ολιστική Ψυχοθεραπεία

Ολιστική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία; 

Η ψυχοθεραπεία είναι μια συνεργατική και δομημένη μορφή θεραπείας που περιλαμβάνει μια θεραπευτική σχέση μεταξύ ενός εκπαιδευμένου θεραπευτή και ενός πελάτη. Περιλαμβάνει μια ποικιλία προσεγγίσεων και τεχνικών που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα άτομα να διερευνήσουν, να κατανοήσουν και να ξεπεράσουν τις ψυχολογικές δυσκολίες, τις συναισθηματικές προκλήσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς.

Στην ψυχοθεραπεία, οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους σε έναν ασφαλή, εμπιστευτικό και μη επικριτικό χώρο. Ο θεραπευτής διευκολύνει αυτή τη διαδικασία προσφέροντας ενσυναίσθηση, υποστήριξη, καθοδήγηση και πρακτικές στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες και στόχους του πελάτη.

Οι στόχοι της ψυχοθεραπείας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το άτομο και τα συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει, αλλά συχνά περιλαμβάνουν: 

 • Αύξηση της αυτογνωσίας και της διορατικότητας των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών του ατόμου.
 • Τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποκείμενων θεμάτων και μοτίβων που συμβάλλουν στη δυσφορία ή τη δυσλειτουργία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης και υγιών στρατηγικών για τη διαχείριση του στρες, των συναισθημάτων και των σχέσεων.
 • Ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης, της ανθεκτικότητας και της συνολικής ευημερίας.
 • Επίλυση παρελθοντικών τραυμάτων ή ανεπίλυτων συγκρούσεων που μπορεί να επηρεάζουν την τρέχουσα λειτουργία.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
 • Προώθηση θετικών αλλαγών στη συμπεριφορά, τις στάσεις και τις προοπτικές.

 

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως ατομική, ομαδική, θεραπεία ζεύγους ή οικογενειακή θεραπεία, και μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT), η ψυχοδυναμική θεραπεία, η ανθρωπιστική θεραπεία, η υπερπροσωπική (transpersonal) θεραπεία, η θετική ψυχοθεραπεία ή οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα - mindfulness και στις εκφραστικές τέχνες.

Συνολικά, η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να ζήσουν μια πιο ολοκληρωμένη, ουσιαστική και ικανοποιητική ζωή.

 

Τι είναι η Ολιστική Ψυχοθεραπεία 

 

Η ολιστική ψυχοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη θεραπεία της ψυχικής υγείας που λαμβάνει υπόψη τη διασύνδεση του νου, του σώματος, των συναισθημάτων και του πνεύματος στη διαδικασία της θεραπείας. Αναγνωρίζει ότι τα άτομα είναι πολυσύνθετα όντα που επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής τους υγείας, του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, των σκέψεων και πεποιθήσεων, των συναισθημάτων τους, των αξιών και των εμπειριών της ζωής τους.

Στην ολιστική ψυχοθεραπεία, ο θεραπευτής υιοθετεί μια ολοκληρωμένη άποψη για τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές της ύπαρξής του, αντί να εστιάζει αποκλειστικά στα συμπτώματα ή σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της δυσφορίας και να προαχθεί η συνολική ευημερία με την προώθηση της ισορροπίας, της αρμονίας και της ολοκλήρωσης σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι βασικές αρχές της ολιστικής ψυχοθεραπείας περιλαμβάνουν:

Σύνδεση νου-σώματος: Αναγνώριση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας και χρήση παρεμβάσεων που προάγουν την ευεξία και στους δύο τομείς.

Ολιστική αξιολόγηση: Διεξαγωγή ενδελεχούς αξιολόγησης των σωματικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και πνευματικών πτυχών του πελάτη για την κατανόηση του πλήρους πλαισίου των ανησυχιών και των δυνατών σημείων του.

Εξατομικευμένη θεραπεία: Προσαρμογή της θεραπείας ώστε να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες, προτιμήσεις και στόχους του κάθε πελάτη, αντλώντας από ένα φάσμα θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών.

Πολυδιάστατη θεραπεία: Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και των υποκείμενων ζητημάτων μέσω μιας ποικιλίας προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ομιλητικής θεραπείας, των βιωματικών τεχνικών, των πρακτικών ενσυνειδητότητας, των σωματικών θεραπειών και των θεραπειών δημιουργικών τεχνών.

Ενδυνάμωση και συνεργασία: Ενδυνάμωση των πελατών να συμμετέχουν ενεργά στο θεραπευτικό τους ταξίδι και συνεργασία μαζί τους ως εταίροι στη θεραπευτική διαδικασία.

Πρόληψη και προώθηση της ευεξίας: Έμφαση σε προληπτικές στρατηγικές και αλλαγές στον τρόπο ζωής για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ψυχικής, συναισθηματικής και σωματικής ευεξίας.

Θεραπευτικά εργαλεία 

Η ολιστική ψυχοθεραπεία ενσωματώνει στοιχεία της παραδοσιακής ψυχοθεραπείας μαζί με συμπληρωματικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις - μερικές επιστημονικά τεκμηριωμένες για τα οφέλη που προσφέρουν, όπως η ενσυνειδητότητα (mindfulness), ο διαλογισμός, η γιόγκα, η θεραπεία με εκφραστικές τέχνες, η υπνοθεραπεία και η αναδρομική θεραπεία (εφόσον συμφωνηθεί) και η ενεργειακή - πνευματική εργασία.

Με τη βαθιά επικέντρωση στο σύνολο του ατόμου και την αντιμετώπιση των ανισορροπιών, η ολιστική ψυχοθεραπεία στοχεύει να διευκολύνει τη βαθιά μεταμόρφωση, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τί αποτελέσματα θα δει κάποιος μετά από τις ολιστικές συνεδρίες;

Η ολιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να προσφέρει πολλά σε κάποιον που την ακολουθεί. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν:

1. Ανακάλυψη του εαυτού: Η ολιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε τον εσωτερικό κόσμο σας, να ορίσετε τις πραγματικές σας ανάγκες, επιθυμίες και αξίες και να αναπτύξετε μια πιο αυθεντική συνείδηση του εαυτού σας.

2. Αντιμετώπιση των συναισθημάτων: Μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορείτε να μάθετε να αντιμετωπίσετε τα αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός, η κατάθλιψη και η ανησυχία, και να αναπτύξετε την ικανότητα να αντιμετωπίσετε τον άγχος και το στρες.

3. Ανάπτυξη ισορροπίας και ευεξίας: Η ολιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε ισορροπία στη ζωή σας, να αναπτύξετε υγιείς σχέσεις, να βελτιώσετε την ευεξία σας και να δημιουργήσετε έναν πιο ευτυχισμένο και ικανοποιητικό τρόπο ζωής.

4. Ανάκτηση αυτοεκτίμησης: Μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορείτε να αναπτύξετε μια θετική αυτοεκτίμηση και να αυξήσετε την αυτοεκτίμησή σας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αξιοποιήσετε τις προσωπικές σας δυνατότητες και να αναπτύξετε μια συναισθηματική σύνδεση με τον εαυτό σας.

5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης: Μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορείτε είτε να αναπτύξετε δεξιότητες διαχείρισης του στρες και του άγχους, είτε να βελτιώσετε τις δεξιότητες επικοινωνίας και τη διαπροσωπική σας αλληλεπίδραση. Μπορείτε να μάθετε νέες τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους, όπως τις αναπνοές, τον διαλογισμό και την αυτοχαλάρωση, καθώς και να αναπτύξετε δεξιότητες επικοινωνίας, όπως την ενεργητική ακρόαση και την ορθή έκφραση των συναισθημάτων σας για να φέρετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορείτε να μάθετε να αναγνωρίζετε, να διαχειρίζεστε και να ρυθμίζετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και τις διακυμάνσεις τους και τις σκέψεις που προκαλούν άγχος και δυσκολίες στη ζωή σας.

Τέλος, η ολιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια πιο ενισχυμένη σύνδεση με τον εαυτό σας και με τα άλλα άτομα γύρω σας. Μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις διαπροσωπικές, οικογενειακές και συντροφικές σχέσεις σας. Μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορείτε να εξετάσετε τα μοτίβα συμπεριφοράς και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχουν στις σχέσεις σας. Μπορείτε επίσης να μάθετε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά, να αναπτύξετε την εμπιστοσύνη και την ευαισθησία στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων ατόμων.

Συνολικά, η ολιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια βαθύτερη αίσθηση ευεξίας, ισορροπίας και ικανοποίησης στη ζωή σας. Μέσω της εξέτασης και της εργασίας με τον εαυτό σας, μπορείτε να ανακαλύψετε τις πιθανότητες και τις δυνατότητες που κρύβονται μέσα σας και να ζήσετε μια ζωή πλημμυρισμένη από ευτυχία, ειρήνη και ευεξία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την σπουδαιότητα του ολιστικού τρόπου ζωής και της ολιστικής ψυχολογίας

 

Γιατί είναι σημαντικός ένας ολιστικός τρόπος ζωής και τι σημαίνει αυτό; 

Ο ολιστική διαβίωση είναι μια προσέγγιση της ζωής που λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το άτομο - το νου, το σώμα και το πνεύμα - και αναγνωρίζει τη διασύνδεση όλων των πτυχών της ύπαρξής μας. Δίνει έμφαση στη σημασία της ισορροπίας, της αρμονίας και της ολοκλήρωσης της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και πνευματικής μας ευημερίας.

Η υιοθέτηση ενός ολιστικού τρόπου ζωής σημαίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας μας. Περιλαμβάνει συνειδητές επιλογές και την εμπλοκή σε πρακτικές που υποστηρίζουν τη συνολική μας ευεξία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη θρέψη του σώματός μας με υγιεινά τρόφιμα, την τακτική σωματική δραστηριότητα, την αποτελεσματική διαχείριση του άγχους, την καλλιέργεια θετικών σχέσεων, την εξάσκηση της ενσυνειδητότητας και της αυτοφροντίδας και τη σύνδεση με τη φύση.

Ο ολιστικός τρόπος ζωής είναι σημαντικός για την ευημερία μας επειδή αναγνωρίζει ότι δεν είμαστε μόνο σωματικά όντα, αλλά έχουμε επίσης νοητικές, συναισθηματικές και πνευματικές διαστάσεις. Αντιμετωπίζοντας όλες τις πτυχές της ύπαρξής μας, μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη αίσθηση ισορροπίας, ζωτικότητας και πληρότητας στη ζωή μας. Προωθεί μια προληπτική  προσέγγιση της υγείας, εστιάζοντας στη διατήρηση της ευεξίας και όχι στην απλή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή των ασθενειών.

Επιπλέον, η ολιστική διαβίωση αναγνωρίζει τη διασύνδεση μεταξύ του εαυτού μας και του κόσμου γύρω μας. Μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε τον αντίκτυπο των επιλογών μας στο περιβάλλον, την κοινωνία και τα άλλα έμβια όντα. Ζώντας σε αρμονία με τη φύση και καλλιεργώντας την αίσθηση της διασύνδεσης, μπορούμε να βιώσουμε μια βαθύτερη αίσθηση σκοπού, νοήματος και ολοκλήρωσης στη ζωή μας.

Συνολικά, ο ολιστικός τρόπος ζωής προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της ευημερίας μας, προωθώντας μια πιο υγιή, πιο ισορροπημένη και γεμάτη ζωή.

 

Ποιες δραστηριότητες μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα μας; 

 

1. Mindfulness και Διαλογισμός: Η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας και του διαλογισμού βοηθά στην καλλιέργεια της επίγνωσης της παρούσας στιγμής, στη μείωση του στρες και στην ενίσχυση της διανοητικής διαύγειας και της συναισθηματικής ευεξίας. Το να αφιερώνετε λίγα λεπτά κάθε μέρα για να επικεντρωθείτε στην αναπνοή σας ή να συμμετάσχετε σε έναν καθοδηγούμενο διαλογισμό μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη.

2. Ισορροπημένη διατροφή: Το να δίνετε προσοχή στη διατροφή σας και να τρέφετε το σώμα σας με ολόκληρες, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τροφές είναι απαραίτητο για την ολιστική ευεξία. Στοχεύστε σε μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει άφθονα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, πρωτεΐνες και υγιεινά λίπη.

3. Τακτική σωματική δραστηριότητα: Η ενασχόληση με την τακτική σωματική δραστηριότητα δεν προάγει μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά υποστηρίζει επίσης την ψυχική και συναισθηματική ευεξία. Βρείτε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν, όπως το περπάτημα, η γιόγκα, ο χορός ή η ποδηλασία, και βρείτε χρόνο γι' αυτές τακτικά.

4. Επαρκής ξεκούραση και ύπνος: Η επαρκής ξεκούραση και ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την ολιστική ευεξία. Δώστε προτεραιότητα σε πρακτικές υγιεινής του ύπνου, όπως η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου, η δημιουργία ενός ήρεμου περιβάλλοντος ύπνου και η εξάσκηση τεχνικών χαλάρωσης πριν από τον ύπνο.

5. Συναισθηματική αυτοφροντίδα: Η φροντίδα της συναισθηματικής σας ευημερίας περιλαμβάνει την εξάσκηση της αυτοσυμπόνιας, τον καθορισμό ορίων, την έκφραση των συναισθημάτων και την αναζήτηση υποστήριξης όταν χρειάζεται. Η ενασχόληση με δραστηριότητες που σας δίνουν χαρά, όπως τα χόμπι, το να περνάτε χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα ή να ασχολείστε με δημιουργικές διεξόδους, μπορεί επίσης να συμβάλει στη συναισθηματική ευεξία.

6. Σύνδεση με τη φύση: Η παραμονή στη φύση έχει πολλά οφέλη για την ολιστική ευεξία. Είτε πρόκειται για μια βόλτα στο πάρκο, είτε για κηπουρική, είτε απλώς για να κάθεστε έξω, η σύνδεση με τη φύση μπορεί να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει την αίσθηση της σύνδεσης.

7. Καλλιέργεια θετικών σχέσεων: Η καλλιέργεια υγιών και υποστηρικτικών σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ολιστική ευεξία. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που σας ανεβάζουν και σας εμπνέουν και δώστε προτεραιότητα στις ουσιαστικές συνδέσεις και στον ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

8. Ολιστική ψυχοθεραπεία

 

Με ποια θέματα μπορούμε να ασχοληθούμε;

 1. Συντροφικές, οικογενειακές, εργασιακές σχέσεις.
 2. Προσωπική εξέλιξη, αυτογνωσία, σχέση αγάπης με τον εαυτό μας.
 3. Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, βελτίωση αυτό - εικόνας, όρια, προστασία εαυτού.
 4. Άγχος, κατάθλιψη, θυμός, ενοχές, φόβος, κρίσεις πανικού.
 5. Επίμονες αρνητικές σκέψεις ή ακατάπαυστες σκέψεις.
 6. Καριέρα, εργασία.
 7. Θέματα διατροφής, άσκησης και εστίαση στην απώλεια βάρους
 8. Οικονομική ευμάρεια, αφθονία.
 9. Ενίσχυση ευτυχίας.

Στη ψυχοθεραπεία μπορούμε να εξερευνήσουμε τις διάφορες πτυχές αυτών των θεμάτων και να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε βελτιωμένες δεξιότητες και προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Μπορούμε να εξετάσουμε τις σχέσεις σας, την επικοινωνία, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, καθώς και να αναλύσουμε τις αιτίες του άγχους, της κατάθλιψης ή άλλων συναισθηματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Επίσης, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε ένα θετικό συναισθηματικό πλαίσιο και να ενισχύσετε την ευτυχία και την αφθονία στη ζωή σας. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί!

 

 

 

 

 

Πώς δουλεύουμε στις συνεδρίες;

Η ολιστική ψυχοθεραπεία ακολουθεί έναν δυναμικό και ευέλικτο κύκλο προσωπικής εργασίας. Κάθε κύκλος ξεκινά με το θέμα προς επίλυση. Κατά τη διάρκεια του κύκλου, θα εξερευνήσουμε τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τους στόχους σας, και θα εργαστούμε μαζί για να βρούμε λύσεις και να πετύχουμε τους επιθυμητούς στόχους σας.

 

Όταν επιτευχθεί ο στόχος του κύκλου, μπορούμε να κλείσουμε τον κύκλο και να θεωρήσουμε την εργασία ολοκληρωμένη. Αντίθετα, αν θέλετε να εξερευνήσετε νέους στόχους ζωής ή επαγγελματικούς, μπορούμε να ανοίξουμε έναν νέο κύκλο εργασίας για να σας υποστηρίξουμε στην προσωπική σας εξέλιξη και επίτευξη των νέων στόχων σας.

Η ολιστική προσέγγιση επικεντρώνεται στην αυτογνωσία, τη θεραπεία και την προσωπική εξέλιξη, με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν το δυναμικό τους, να αναπτύξουν επιτυχημένες στρατηγικές και να επιτύχουν ισορροπία και ευημερία σε όλες τις πτυχές της ζωής τους.

Οι συνεδρίες γίνονται είτε online, είτε δια ζώσης, είτε με περπάτημα και συζήτηση στη φύση στη Βουλιαγμένη - περιοχή Καβούρι δίπλα στη θάλασσα. 

 

Ποιους αφορά;

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη για κάθε άτομο που επιθυμεί να αναπτύξει τον εαυτό του, να βελτιώσει τις σχέσεις του και να επιτύχει μεγαλύτερη ευεξία και ευτυχία στη ζωή του. Είναι ένας τρόπος να ανακαλύψουμε τα δυνατά μας σημεία, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και προσεγγίσεις για να ζούμε μια πιο ευημερούσα και ικανοποιητική ζωή. Ανεξάρτητα από το ποια είναι τα προσωπικά θέματα και στόχοι σας, η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας στηρίξει σε αυτή την πορεία.

Η ψυχοθεραπεία αφορά επίσης άτομα που βιώνουν:

 • Συναισθηματικό πόνο ή πάγωμα
 • Άγχος και στρες καθημερινότητας
 • Φόβο και φοβίες
 • Θυμό και εκνευρισμό
 • Ενοχές
 • Ντροπή
 • Θλίψη και κατάθλιψη
 • Κρίσεις πανικού
 • Ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Ψυχικά τραύματα και μετατραυματικό στρες (PTSD)
 • Χαμηλά επίπεδα λειτουργικότητας στην καθημερινότητα τους
 • Δυσχερείς σχέσεις
 • Ανάγκη εξέλιξης
 • Μοναξιά

 

Μέσω της εξερεύνησης των αρνητικών συναισθημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε, μπορείτε να τα αποφορτίσετε και να επιτύχετε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οργάνωση στη ζωή σας.

Η εκπαίδευση στη διαχείριση των σκέψεων και των συναισθημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το άγχος και την κατάθλιψη, ενισχύοντας την απόλαυση και την ηρεμία στη ζωή σας.

Επίσης, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών και εποικοδομητικών σχέσεων με τους άλλους, καθώς και να ενισχύσει την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης και αυτοδιοίκησης. Τέλος, μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορείτε να ορίσετε τη διαδρομή που θέλετε να ακολουθήσετε και να αναπτύξετε τις προσωπικές σας στρατηγικές και στόχους για μια πιο ευημερούσα ζωή.

 

Με ποια θέματα μπορούμε να ασχοληθούμε;

 1. Συντροφικές, οικογενειακές, εργασιακές σχέσεις.
 2. Προσωπική εξέλιξη, αυτογνωσία, σχέση αγάπης με τον εαυτό μας.
 3. Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, βελτίωση αυτό - εικόνας, όρια, προστασία εαυτού.
 4. Άγχος, κατάθλιψη, θυμός, ενοχές, φόβος, κρίσεις πανικού.
 5. Ψυχικά τραύματα.
 6. Επίμονες αρνητικές σκέψεις ή ακατάπαυστες σκέψεις.
 7. Καριέρα, εργασία.
 8. Οικονομική ευμάρεια, αφθονία.
 9. Αθλητισμός - πρωταθλητισμός.
 10. Ενίσχυση ευτυχίας.

Σε μερικά από αυτά μπορούμε να εντάξουμε και την coaching ψυχολογία, πχ στον αθλητισμό, στην καριέρα, στην οικονομική ευημερία, όπως και την υπνοθεραπεία για εμπέδωση, ενίσχυση θετικών συναισθημάτων και πιο εύκολή αλλαγή δυσλειτουργικών σκέψεων και συναισθημάτων, όπως άγχος, θυμό, θλίψη και φόβο.

Ορισμένα από τα οφέλη της ψυχοθεραπείας περιλαμβάνουν:

1. Αποδόμηση αρνητικών συναισθημάτων: Η ψυχοθεραπεία σας βοηθά να αντιμετωπίσετε και να αποδομήσετε αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη και οργή.

2. Ενίσχυση της αυτογνωσίας: Σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές σας.

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης: Μέσω της ψυχοθεραπείας, αποκτάτε εργαλεία και δεξιότητες για να διαχειρίζεστε καλύτερα το άγχος, την οργή και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε.

4. Βελτίωση των σχέσεων: Η ψυχοθεραπεία σας βοηθά να αναπτύξετε υγιείς και εποικοδομητικές σχέσεις με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών, φιλικών και συντροφικών σχέσεων.

5. Ανακάλυψη προσωπικού νοήματος και σκοπού: Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις αληθινές αξίες και σκοπούς σας και να ζήσετε μια πιο ικανοποιητική και ενδιαφέρουσα ζωή.

6. Ανάπτυξη προσωπικής ευεξίας: Μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη ευεξία και ευτυχία στη ζωή σας, αναπτύσσοντας τις προσωπικές σας δυνατότητες και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αντοχή.

Αυτά είναι μερικά από τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την ψυχοθεραπεία, αλλά κάθε άτομο μπορεί να έχει διαφορετικές εμπειρίες και οφέλη ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του.

 

 

 

Εάν σε ενδιαφέρει να εκπαιδευτείς στη μέθοδο μας 

 

Δίπλωμα στην Ολιστική Ψυχοθεραπεία

 

 

Παρέχεται υπηρεσία εποπτείας (και ολιστικής προσέγγισης) για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και νέους ψυχολόγους. 

 

 

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen. Είναι πιστοποιημένη Θετική & Coaching

Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, την αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι εκπαιδεύτρια στο Transpersonal Psychotherapy, στο Coaching και στο Mindfulness από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors. Είναι επίσης, Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος και για περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο 210.7105766 ή συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Οι συνεδρίες διεξάγονται στην περιοχή της Βουλιαγμένης – Καβούρι ή online.

Εσπερίδων 10

Κλείστε το ραντεβού σας:

 1. 210 7105766

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.