+30 210 64 03 224          Εσπερίδων 10, Βουλιαγμένη          Λευκάδος 2, Βάρη

mandala logo 2

Media

Σε συνεργασία με την μουσικό Μαρκέλλα Σκούρτη

MP3 Downloads

Υπνοθεραπεία για Σύλληψη και Γονιμότητα

Η συγκεκριμένη ηχογράφηση βοηθά στη μείωση του άγχους, στην αύξηση της θετικότητας και της ελπίδας. Οι θετικές προτάσεις που ακούγονται μαζί με τον οραματισμό βοηθά το υποσυνείδητο να «ανασυντάξει» τις παλιές πληροφορίες άγχους, αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων, και να γίνει θετικό και δεκτικό ως προς τη σύλληψη και τη γονιμότητα.

Διαλογισμός Ενσυνείδητης Αναπνοής – Mindful Breathing

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

(Πατήστε με τη σειρά: Add to Cart / View Cart / Proceed to Checkout)

Ο διαλογισμός της ενσυνείδητης αναπνοής , μας βοηθά να επικεντρωθούμε στο παρόν, να ηρεμήσουμε τις ακατάπαυστες σκέψεις και την ανησυχία, να ηρεμήσουμε το νου και το σώμα μέσα από μια όμορφη και απλή τεχνική διαλογισμού.

Διαλογισμός για ήρεμες σκέψεις και συναισθήματα

Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός για ήρεμες σκέψεις και συναισθήματα βοηθά στο να μειώσουμε τις αρνητικές μας σκέψεις, να χαλαρώσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, να ηρεμήσουμε από την ανησυχία και να απολαύσουμε το παρόν.

Καθοδηγούμενος Διαλογισμός – Mindfulness

Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός mindfulness βοηθά στο «άδειασμα» των σκέψεων, στην εξισορρόπηση των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, στη μείωση του άγχους και στην επικέντρωση μας στο παρόν. Η μουσική σύνθεση είναι μια ακολουθία του λόγου. Ήσυχα μουσικά  μοτίβα σε κυκλική δομή, για την εμβάθυνση του νου στα βήματα του διαλογισμού.

Υπνοθεραπεία βαθιάς χαλάρωσης και ηρεμίας

Η συγκεκριμένη ηχογράφηση χαλαρώνει το νου και το σώμα μέσα από τον θεραπευτικό λόγο και την μουσική. Η μουσική σύνθεση ακολουθεί συγκεκριμένη δομή που βοηθά στην ηρεμία, στην χαλάρωση του νευρικού συστήματος και στον συντονισμό εγκεφάλου – συναισθήματος – σώματος.

Υπνοθεραπεία Αυτοσυνείδησης – Mindfulness

Η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι σχεδιασμένη για να βοηθά στην μείωση των αρνητικών σκέψεων, στη γαλήνη του νου και στη επικέντρωση μας στο παρόν, συντονίζοντας νου και σώμα μέσα από τον θεραπευτικό λόγο και την μουσική. Η μουσική σύνθεση ακολουθεί κυκλική δομή που βοηθά στην συγκέντρωση και στον συντονισμό εγκεφάλου-συναισθήματος-σώματος.