Δίπλωμα στην Ολιστική Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία

AdobeStock_113169286

Πώς θα αποκτήσεις Δίπλωμα στην Ολιστική Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία

Τριπλά Πιστοποιημένο Δίπλωμα στην Ολιστική Βραχεία Ψυχοθεραπεία & Coaching Ψυχολογία από τρεις παγκόσμιους οργανισμούς: 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αναγνωρισμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό της  International Society for Coaching Psychology (ISCP) που προωθεί και υποστηρίζει τις πρακτικές, θεωρίες, έρευνες και προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας. 

 

Έναρξη 15 Οκτωβρίου 2022

• Online μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και δια ζώσης προαιρετικά

 • Δώρο από εμάς οι εποπτείες όλων των περιστατικών σας. 

 

Πρόκειται για ένα παγκοσμίως μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ενοποίηση θεραπευτικών, ψυχοθεραπευτικών και coaching πρακτικών με ένα ολιστικό και συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας μαζί με coaching.

Η προσέγγιση που δημιουργήσαμε είναι θετικά και ολιστικά προσανατολισμένη ως προς την ψυχική ίαση, την κάθαρση, τη μεταμόρφωση, την εξέλιξη του ατόμου και την ανέλιξη του, ψυχική και πνευματική, μέσα από πρωτότυπες και καινοτόμες ψυχοθεραπευτικές & coaching πρακτικές. 

 

Τι σημαίνει ολιστικό και τι είναι η ολιστική ψυχοθεραπεία του Mandala Institute που θα διδαχθείς και εσύ

 

Η ιδέα και το όραμά μας:

Το άτομο που πρωτοέρχεται για ψυχοθεραπεία έχει την ανάγκη για ψυχική ίαση. Θέτουμε τον θεραπευτικό στόχο – αίτημα και συμφωνούμε ότι, μόλις αυτό επιτευχθεί, μπορεί να αποχωρίσει από τη θεραπεία ή να εξελιχθεί, εφόσον το επιθυμεί, προς στόχους επιθυμιών – επιτεύξεων σε θέματα καριέρας, οικονομικής ευημερίας, δημιουργίας θετικών σχέσεων, προσωπικής ευεξίας, ικανοποίησης από τη ζωή και οτιδήποτε θεωρεί πως μέσα από τους στόχους μας θα ευτυχίσει. 

Έρευνες από τον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας σε συνδυασμό με τα προγράμματα παρέμβασης από το mindfulness έχουν δείξει ότι η απουσία ψυχολογικών συμπτωμάτων, όπως είναι το άγχος, οι φόβ και η κατάθλιψη δεν συνιστά αυτομάτως και αύξηση της ψυχολογικής ευεξίας και ευτυχίας (Ivtzan et al., 2016 ; Garland,  Farb, Goldin, & Fredrickson, 2015).  Χρειάζονται πολλά ακόμη για να καταφέρουμε να ευτυχίσουμε, εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στο DNA μας να συμβεί (Lyubomirsky, 2007). Πρέπει να κάνουμε εμείς την εργασία για την ψυχική μας ευεξία και ευτυχία.

Εκεί, λοιπόν, έρχεται η Θετική και Coaching Ψυχολογία να μας βοηθήσουν να ανθίσουμε και να θριαμβεύσουμε μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες ασκήσεις και τεχνικές από αυτούς τους 2 υπέροχους κλάδους της μεταπτυχιακής Ψυχολογίας! 

 

➡️ Κάθαρση ➡️ Ψυχική ίαση ➡️ Ψυχολογική ευεξία ➡️ Αυτοπραγμάτωση ➡️ Υπέρβαση ➡️ Νόημα και Ικανοποίηση από τη ζωή  ➡️ Ευτυχία

 

                                                                                                   

 

Αποτελεί πρωτοποριακή δημιουργία του Mandala Institute και εμπεριέχει όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης Νους, Σώμα, Συναίσθημα και Πνεύμα, άλλοτε ξεχωριστά και άλλοτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, οδηγώντας σε πιο ολοκληρωμένα θεραπευτικά & coaching αποτελέσματα. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πολυδιάστατο και συνεπώς οι προσεγγίσεις είναι ολιστικές, συνθετικές και ποικίλες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που το ίδιο το άτομο επιθυμεί.  

Ποιους αφορά; 

 • Άτομα που ενδιαφέρονται για ένα νέο επάγγελμα και που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του θεραπευτή μέσα από μια ολιστική και υπερπροσωπική (πνευματική) προσέγγιση.
 • Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής υγείας, Κοινωνιολόγους και Coach.
 • Άτομα που κατέχουν ένα πτυχίο από διαφορετική ειδικότητα, όμως έχουν εργαστεί ψυχοθεραπευτικά με τον εαυτό τους, έχουν εμπειρία ζωής και διάθεση για μάθηση και αλλαγή.
 • Άτομα που έχουν τελειώσει διαιρετικές σχολές και θα ήθελαν να εντάξουν την θεραπεία και το coaching.

 

Η εκπαίδευση παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε όσους στοχεύουν να εκπαιδευτούν ή να ενσωματώσουν στις υπάρχουσες ψυχοθεραπευτικές & coaching προσεγγίσεις τους πρωτότυπες, διαφορετικές, ολιστικές και συνθετικές ψυχοθεραπευτικές & coaching πρακτικές στις ατομικές ή και ομαδικές τους συνεδρίες.  

 

Συνδυασμός Ψυχοθεραπείας & Coaching

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζονται δυο διαφορετικές προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας & του Coaching.

Σε γενικές γραμμές, η Ψυχοθεραπεία ασχολείται με την επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων, τη διερεύνηση και επίλυση των προκλήσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις, τη μείωση των ψυχοσωματικών, νοητικών, ψυχολογικών και συναισθηματικών συμπτωμάτων – μπλοκαρισμάτων. Σκοπός είναι η επαναφορά της λειτουργικότητας του ατόμου στην καθημερινότητά του και η ενίσχυση της ψυχικής του υγείας. Το coaching αφορά έναν ψυχικά υγιή πληθυσμό, που θέλει και μπορεί να ασχοληθεί με την επίτευξη στόχων σε θέματα ζωής, καριέρας, αθλητισμού, οικονομικής ευημερίας κλπ, με επικέντρωση στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ώστε να τους επιτύχει. Η προσέγγιση του coaching είναι θετικά προσδιορισμένη, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη “γλώσσα” για να επιτύχει τα θετικά αποτελέσματα που το άτομο επιθυμεί (NLP), εστιάζει στις λανθασμένες αντιλήψεις, σκέψεις και πεποιθήσεις θέλοντας να τα αλλάξει ώστε να αναπτυχθεί το άτομο περισσότερο και να επιτύχει τους στόχους του. Εστιάζει στα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα αντί στις αδυναμίες του, χωρίς όμως να τις παραβλέπει, καθώς αυτές είναι που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του. Χρησιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία και ασκήσεις, είναι προσωποκεντρικό, δίνει “πίσω” την ατομική ευθύνη και είναι πάντοτε εστιασμένο στη λύση, κάτι που δεν συμβαίνει πάντοτε με την ψυχοθεραπεία.  

 

Διαφορές Coaching & Coaching Ψυχολογίας

Μια από τις σημαντικές διαφορές του Coaching με την Coaching Ψυχολογία είναι ότι η δεύτερη αντλεί και βασίζει τις γνώσεις και τις προσεγγίσεις της στις υπάρχουσες προσεγγίσεις ψυχολογίας ενηλίκων και παιδιών σε συνδυασμό με τα ερευνημένα μοντέλα του Coaching δημιουργώντας επιστημονικούς κλάδους στην Coaching Ψυχολογία όπως:

 

 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση (Psychodynamic Coaching)
 • Γνωστικό – συμπεριφοριστική (Cognitive Behavioural Coaching)
 • Προσωποκεντρική (Person Centred Coaching)
 • Gestalt Coaching
 • Υπαρξιακή (Existential Coaching)
 • NLP Coaching
 • Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology Coaching)
 • Yπερπροσωπική / Πνευματική (Transpersonal Coaching)
 • Αφηγηματική (Narrative Coaching)
 • Συνδιαλεκτική ανάλυση (transactional analysis)

Καινούργιες προσεγγίσεις που εμφανίζονται είναι:

 

Πώς εργαζόμαστε με το συγκεκριμένο μοντέλο ολιστικής – συνθετικής ψυχοθεραπείας & coaching

 1. Το άτομο που έρχεται για Ψυχοθεραπεία δουλεύει το αίτημα που έχει θέσει στον ψυχοθεραπευτή, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος του και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να κατευθυνθεί σε τομείς που αφορούν τις coaching εφαρμογές και τα επιστημονικά τεκμηριωμένα μοντέλα ευημερίας σε θέματα ζωής, σχέσεων, καριέρας, εργασίας, οικονομικής ευημερίας, κλπ, ώστε να πραγματοποιήσει τα όνειρα του με απώτερο πλέον στόχο την ευτυχία του. Ο συνδυασμός των δύο συνιστά μια πιο ολοκληρωμένη ψυχολογική προσέγγιση ψυχικής ίασης και ευημερίας στα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο.
 2. Ως ξεχωριστές υπηρεσίες που αφορούν διαφορετικά άτομα με διαφορετικές ανάγκες και αιτήματα, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, όπως είναι η υπνοθεραπεία, η αναδρομική θεραπεία, το coaching, η ολιστική – συνθετική ψυχοθεραπεία και το mindfulness.

 

Διαφορά από άλλα ήδη Ψυχοθεραπείας

 1. Η συγκεκριμένη προσέγγιση Ψυχοθεραπείας είναι πραγματικά ολιστική. Εστιάζει και στα 4 επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης (γνωστικό – νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό αλλά και πνευματικό), κάτι που συνήθως απουσιάζει από άλλα ήδη Ψυχοθεραπείας. Για αυτόν τον λόγο προσθέσαμε και την Transpersonal / Υπερπροσωπική Ψυχολογία, τη Θετική Ψυχολογία και την Coaching Ψυχολογία.
 2. Η Ολιστική Ψυχοθεραπεία του Mandala είναι θετικά προσδιορισμένη, αποκλειστικά εστιασμένη στο αίτημα του βοηθούμενου και η προσέγγισή της συνήθως βραχυπρόθεσμη.
 3. Προσφέρονται πλούσιες τεχνικές, ασκήσεις και θεωρίες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους που στο τέλος συνδέονται μεταξύ τους μέσα από το πρωτότυπο ολιστικό μας μοντέλο Mandala.
 4. Δίνουμε έμφαση στο βίωμα και στην καλή εκμάθηση των τεχνικών αυτών μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μεταξύ των σπουδαστών μας.
 5. Μέσα από τα περιστατικά που επεξεργάζονται σε κάθε ενότητα οι σπουδαστές εμπεδώνουν περισσότερο τις τεχνικές, τις θεωρίες και τα προσωπικά εμπόδια που εμφανίζονται.
 6. Έχουμε προσθέσει τεχνικές, ασκήσεις και θεραπείες άγνωστες συνήθως στην Ελλάδα, όπως είναι η Θετική Ψυχοθεραπεία, η Υπερπροσωπική Ψυχοθεραπεία, η Αναδρομική Θεραπεία, η Υπνοθεραπεία, ο διαλογισμός, η Yoga ως Ψυχοθεραπεία και το Mindfulness.
 7. Προσθέσαμε τις θεραπείες μέσω της Τέχνης καθώς είναι άκρως απαραίτητες για μια αποτελεσματική ψυχοθεραπεία με σκοπό την έκφραση της γλώσσας του υποσυνειδήτου και υπερσυνειδητού.
 8. Στο τέλος, ο σπουδαστής θα μπορεί να εφαρμόζει ένα άψογο ολιστικό σύστημα Ψυχοθεραπείας και να εφαρμόζει διαφορετικές τεχνικές και υπηρεσίες, ανάλογα με τα αιτήματα των ατόμων.
 9. Η προσωπική Ψυχοθεραπεία των σπουδαστών ξεκινά τον δεύτερο χρόνο και διαρκεί όσο και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Η προσωπική εργασία του σπουδαστή αργότερα έγκειται στη δική του προσωπική ευθύνη, τόσο σε Ψυχοθεραπεία, όσο και σε εποπτεία με τα περιστατικά του.

 

3 Εκπαιδευτικές ενότητες για να αποκτήσετε το Δίπλωμα στην Ολιστική Βραχεία Ψυχοθεραπεία – Ολιστικό Life Coaching 

Πατήστε στους συνδέσμους για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες, τις τιμές και τα προαπαιτούμενα.

Κάθε εκπαίδευση είναι αυτοτελής με ανάλογες πιστοποιήσεις και επαγγελματικά διπλώματα. 

 

 

 

 

Οφέλη

6 επαγγελματικές πιστοποιήσεις  

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιημένα επαγγέλματα είτε συνδυάζονται μεταξύ τους είτε ξεχωριστά ως μεμονωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας / ψυχικής ευεξίας.   

 

 

 • Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων πραγματοποιείται σχεδόν 1 Σαββατοκύριακο τον μήνα και η εκπαίδευση είναι εντατικής μορφής.
 • Παρακολούθηση Online μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom και προαιρετικά δια ζώσης.
 • Θα δοθεί πλούσια βιβλιογραφία για μελέτη στο σπίτι.
 • Σε κάθε ενότητα δίνεται το ανάλογο ebook με όλες τις θεωρίες, ασκήσεις μαζί με πλούσιες τεχνικές. 
 • Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε σε ένα μάθημα κατόπιν αιτήματος θα μαγνητοσκοπηστεί και θα σας σταλθεί. 
 • Οι ενότητες είναι αυτοτελείς. Εάν επιθυμεί ο σπουδαστής, είτε μπορεί να συνεχίσει στις παρακάτω ενότητες είτε να αποχωρήσει, πάλι όμως κερδίζοντας ξεχωριστές επαγγελματικές καταρτίσεις.

 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πιστοποιημένο από τον παγκόσμιο οργανισμό της  International Society for Coaching Psychology που προωθεί και υποστηρίζει τις πρακτικές, θεωρίες, έρευνες και προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας. Η Coaching Ψυχολογία είναι μεταπτυχιακός κλάδος της ακαδημαϊκής Ψυχολογίας εγκεκριμένος και συνδεδεμένος με το BPS (British Psychological Society) https://www.bps.org.uk/subjects/coaching-psychology

 

 

 

Αναγνωρισμένο επίσης από την 

International Association of Coaches, Therapists & Mentors (IACTM) 

Earth Association for Regression Therapy 

και την Mandala Institute

 

 

Η προσέγγιση είναι θετικά και ολιστικά προσανατολισμένη ως προς την ψυχική ίαση, κάθαρση, μετασχηματισμό, εξέλιξη και ανέλιξη του ατόμου μέσα από πρωτότυπες και καινοτόμες θεραπευτικές & coaching προσεγγίσεις. 

 

➡️ Κάθαρση ➡️ Ψυχική ίαση ➡️ Ψυχολογική ευεξία ➡️ Αυτοπραγμάτωση ➡️ Υπέρβαση ➡️ Νόημα και Ικανοποίηση από τη ζωή  ➡️ Ευτυχία

 

Στόχοι για τους συμμετέχοντες

 • Να βιώσουν οι ίδιοι το συγκεκριμένο μοντέλο ψυχολογικής ευεξίας μέσα από τα παραπάνω βήματα.
 • Να μάθουν πολλαπλές τεχνικές και θεωρίες μέσα από μια ολιστική και συνθετική προσέγγιση θεραπείας & coaching.
 • Να μάθουν να τις εφαρμόζουν αργότερα στις συνεδρίες τους αποτελεσματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

 

  Εργαζόμαστε και με τους 4 πυλώνες της ανθρώπινης ύπαρξης δημιουργώντας μια πραγματική ολιστική προσέγγιση: 

✔️Mind: Για το γνωστικό επίπεδο του ατόμου έχουμε επιλέξει το Ολιστικό – Συνθετικό Coaching, την Υπνοθεραπεία και το Mindfulness, για τη διαχείριση των σκέψεων και συναισθημάτων, την αλλαγή δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών, την επίτευξη στόχων σε τομείς ζωής, καριέρας, εργασίας και αθλητισμού.

✔️Body: Για το σώμα έχουμε επιλέξει τη Σωματική Θεραπεία, ενότητα της Αναδρομικής Θεραπείας που βοηθά σε ψυχοσωματικά και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα αλλά και ήπιες ασκήσεις Yoga, αναπνοές και διαλογισμούς μέσα από τα Mstercalesses που θα πραγματοποιούνται.  

✔️Emotion: Για τα αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, θυμό, φόβο, ενοχές, ντροπή και για τα ψυχικά τραύματα έχουμε επιλέξει βαθιές  θεραπείες κάθαρσης και μετασχηματισμού όπως την αναδρομική θεραπεία, την υπνοθεραπεία, τις θεραπείες μέσω τέχνης, την υπερπροσωπική ψυχολογία και την συνθετική συμβουλευτική που πρεσβεύουμε (μέσω ενεργητικής φαντασίας, νοερών απεικονίσεων, την εργασία με τις σκιερές πλευρές του εαυτού μας, την ερμηνεία των ονείρων, τα αρχέτυπα κ.ά.). Εν συνεχεία, εστιάζουμε στην ενίσχυση της θετικότητας και της ευεξίας μας μέσω της θετικής ψυχολογίας, της θεωρίας και τις ασκήσεις της.

✔️Spirit: Για το πνεύμα έχουμε επιλέξει την υπερπροσωπική (transpersonal) Ψυχολογία – Ψυχοθεραπεία, transpersonal coaching, την αναδρομική θεραπεία, διαλογισμούς, οραματισμούς και τη πολύ ήπια Yoga στις ομάδες μας. 

Παρακολουθήστε ένα video για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Mandala Institute.  

 

 

Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

  • Σε αυτούς που κατέχουν Ακαδημαϊκό Τίτλο Σπουδών από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Κολλέγια, Σχολές
  • Σε Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτές, Κοινωνιολόγους
  • Σε πιστοποιημένους Coach που θέλουν να εντάξουν αλλά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θεραπευτικά εργαλεία
  • Σε ανθρώπους που κατέχουν ένα πτυχίο από διαφορετική ειδικότητα αλλά θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του θεραπευτή ψυχικής υγείας
  • Σε άτομα που ενδιαφέρονται για ένα νέο επάγγελμα, έχουν εμπειρία ζωής, και διάθεση πρωτίστως για αυτοβελτίωση
  • Στους ενδιαφερόμενους θα σταλθεί ένα έντυπο με ερωτήσεις μέσω email και έπειτα θα κληθούν σε μια 20′ συνέντευξη online ώστε να υπάρξει αξιολόγηση για την καταλληλόλητα τους ως θεραπευτές στον τομέα της ψυχικής υγείας.

 

Επένδυση

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγράφουμε τις τιμές και άλλα προαπαιτούμενα για την επιτυχή αποφοίτηση. 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, κώδικας δεοντολογίας, πολιτική ακυρώσεων.

 

Λίγα λόγια για την εκπαιδεύτρια του προγράμματος

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen. Είναι πιστοποιημένη Θετική & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι εκπαιδεύτρια στο Transpersonal Psychotherapy, στο Coaching και στο Mindfulness από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors. Είναι επίσης, Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα υπάρξουν και άλλοι εκπαιδευτές καθώς και βιωματικά σεμινάρια με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχικής ευεξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο 210.6403224 ή συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.