Coaching Psychology

Transpersonal Coaching

Transpersonal Psychology / Therapy & Coaching Sessions

Ένας επιστημονικός κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται τόσο με την υλική μας υπόσταση όσο και με την πνευματική μας πλευρά.

Η επιστημονική ψυχολογία για να ερευνήσει τον άνθρωπο και να θεωρηθεί επιστήμη απέκλεισε κάθε τι απόκρυφο και μυστικιστικό, κάθε θρησκευτικότητα ή πνευματικότητα και εν μέρει έκανε καλά γιατί χρειαζόταν να μπορέσει να ερευνήσει όσο καλύτερα μπορούσε τις συμπεριφορές των ατόμων. Έπειτα όμως έγινε τόσο ακαδημαϊκή και ερευνητική που έχασε κάθε μαγεία για το απόκρυφο, το μυστήριο και μυστικιστικό που αιώνες ο άνθρωπος ασχολούταν.

Η υπερπροσωπική ψυχολογία δεν είναι ένας νέος κλάδος της ψυχολογίας. Το 1969 δημιουργήθηκε το Journal of Transpersonal Psychology και το 1996 το BPS (British Psychological Society) ένταξε την Υπερπροσωπική Ψυχολογία ως επιστήμη.

Η υπερπροσωπική ψυχολογία θεωρείται  ότι συναντά το επίπεδο της ψυχής που οι άλλες τεχνικές και θεωρίες δεν το αγγίζουν καθώς δεν το θεωρούν επιστημονικό. Η υπερπροσωπική ψυχολογία εστιάζει στην καρδιά, εστιάζει τόσο στο υποσυνείδητο όσο και στο υπερσυνειδητό, μέχρι που φτάνει στα επίπεδα εξερεύνησης του Θεού, του Atman, του απόκρυφου και μυστικιστικού, τη φώτιση. Ασχολείται με όνειρα, αρχέτυπα, σύμβολα, σκιές, ενέργεια, το γίν και το γιάνκ, το θηλυκό και το αρσενικό. Αγκαλιάζει όλες τις θρησκείες χωρίς να προσκολλάται σε καμία, αγκαλιάζει τη πνευματικότητα του κάθε ανθρώπου εξερευνώντας τη σε βάθος, χρησιμοποιώντας όλες τις εσωτερικές ικανότητες  και γνώσεις του για την πλήρη απελευθέρωση του και την πλήρη έκφραση της μοναδικής οντότητας του στο «εδώ και τώρα», στο παρόν.

Μέθοδοι και τεχνικές για την διευκόλυνση του ατόμου για αλλαγή και εξέλιξη:

Πλούσιες οι τεχνικές της και διαφορετικές σε κάθε συνεδρία. Περισσότεροι έμφαση δίνεται στις εσωτερικές εικόνες παρά στα λόγια που προέρχονται από ένα περιορισμένο συνειδητό επίπεδο (εγκεφαλικά κύματα Β). Έτσι η νοερή απεικόνιση (mental imagery) και η ενεργητική φαντασία,  χρησιμοποιείται αρκετά δίνοντας στις συνεδρίες μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτές, στην εξερευνηση τους, καθώς αυτές προέρχονται τόσο από το υπό συνειδητό όσο και το υπέρ συνειδητό.

Μια από τις βασικότερες θεωρίες της είναι ότι οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι, με αρκετές ανεξερεύνητες πλευρές σε πολλαπλά επίπεδα, σαν ένα ολόκληρο σύμπαν. Ο Whitemore προσθέτει για πρώτη φορά την υπόθεση για υπό - προσωπικότητες (subpersonalities) που κατοικούν στον άνθρωπο και τον καθορίζουν χωρίς ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται. Οι υπό εαυτοί είναι ασυνείδητες σκέψεις, συναισθήματα, δράσεις.

Εξερευνά και αγκαλιάζει:

Υπερβατικές εμπειρίες, την αφύπνιση της κουνταλίνι, μεταθανάτιες εμπειρίες, μνήμες προηγούμενων ζωών, τα σαμάνικα ταξίδια, ψυχικά ανοίγματα, επικοινωνία (chanelling), ενεργειακές καταλήψεις (posessions), εμπειρίες με άλλες διαστάσεις. Διαπραγματεύεται και εργάζεται πάνω σε όνειρα, διαισθήσεις, σύμβολα, διαλογισμό, γιόγκα,  αρνητικές ενέργειες (possessions), νοερές απεικονίσεις, ύπνωση, διαφοροποιημένες καταστάσεις συνειδητότητας (altered states of consciousness), αναδρομές  και την εξερεύνηση των σκιών μας (shadow work).

Transpersonal Psychology / Therapy & Coaching Sessions

Το Transpersonal Psychology βρίσκεται στην καδιά της ψυχολογίας. «Κλείνει» το κενό που αφήνει ο κλάδος της ψυχολογίας .

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μου και τα εκπαιδευτικά που έχω παρακολουθήσει έχω φτιάξει τη δική μου μέθοδο θεραπείας & coaching που αφορά το ολιστικό μοντέλο προσέγγισης του Mandala Holistic Psychology - mind, body, emotion, spirit, που όμως προσθέτοντας το  Transpersonal Psychology εργαζόμαστε κυρίως πάνω σε θέματα αφύπνισης, αυτοπραγμάτωσης, ευδαιμονίας και τη δημιουργία ενός προσωπικού κόσμου τόσο πάνω στον υλικό κόσμο όσο και στο «χτίσιμο» σωμάτων, νοητικών, συναισθηματικών και του αιτιατού -  πνευματικού σώματος - μονοπατιού, του αυθεντικού και ουράνιου εαυτού. Το άτομο έχει 3 βασικά επίπεδα, την προσωπικότητα (κατώτερη – ανώτερη), τον αυθεντικό εαυτό - την ουσία (ψυχή), τον ουράνιο – σοφό εαυτό (πνεύμα), όπως επίσης έχει σώματα, άλλοτε δημιουργημένα και άλλοτε όχι, καθώς αυτή η εργασία είναι καθαρά προσωπική, δεν δίνεται και δεν χαρίζεται. Υλικό, κινητικό, συναισθηματικό, νοητικό, αιτιατό είναι τα σώματα μας και δεν είναι σε όλους όλα δημιουργημένα. Βρίσκουμε αυτό το σώμα που χρειάζεται να εξελιχθεί περισσότερο.

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην υπερπροσωπική ψυχολογία δεν έχει περιορισμό ως προς τα φαινόμενα που δεν καταλαβαίνουμε, τα επίπεδα αντιληπτικότητας, τη μεταφυσική, τα επίπεδα συνειδητότητας και τις διαφοροποιημένες καταστάσεις συνείδησης.  Εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε άτομα συνειδητά σε όλες τους τις δράσεις, σκέψεις, συναισθήματα, κίνηση.

Πως δουλεύουμε στις συνεδρίες μας:

Για αρχή, παίρνω ένα ολιστικό ιστορικό για να αντιληφθώ τυχόν επαναλαμβανόμενα μοτίβα, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, μπλοκαρίσματα σε τομείς όπως, οικονομικά, σχέσεις, σωματικά συμπτώματα κλπ. Έπειτα καθορίζουμε τον στόχο μας και δουλεύουμε πάνω σε αυτόν. Οι συνεδρίες είναι 1 φορά την εβδομάδα, δυναμικές και προχωρημένες.  Εάν δεν έχει γίνει εργασία με τον εαυτό ψυχοθεραπευτικά, αυτό συνιστάται πρώτα, καθώς η συγκεκριμένη προσέγγιση χρειάζεται να υπάρχει ένα καλό επίπεδο αυτογνωσίας.

Εργαλεία:  τα εργαλεία που έχω στη διάθεση μου είναι συνθετικά, ποικίλα και διαφορετικά μεταξύ τους. Με κάθε άτομο, ακολουθώντας τη ροή και το επίπεδο που μπορεί και θέλει να δουλέψει, εφαρμόζω ανάλογες τεχνικές για να τον βοηθήσω να «πιάσει» τον στόχο που έχει θέσει για τον εαυτό του.

Μερικά από τα εργαλεία μου είναι: ποικίλες τεχνικές διαλογισμού, όπως mindfulness, chakra meditation, clearing & ενίσχυση, mudra & mantra meditation, καθοδηγούμενοι οραματισμοί, ενεργητική φαντασία (Jung προσέγγιση), αυτογνωσιακοί διαλογισμοί, yoga ψυχολογία και ασκήσεις ανάλογα το θέμα που θέλουμε να ενισχύσουμε, θεωρίες, φιλοσοφία βουδισμού, χριστιανισμού, body work, τεχνικές αναδρομικής θεραπείας, εργασία με το εσωτερικό παιδί, επεξεργασία ονείρων, αρχετύπων, τεχνικές για ισορροπία θηλυκού – αρσενικού, γιν και γιάνκ. Χρησιμοποιώ επίσης πολλά εργαλεία mandala, art therapy & play therapy. Συνήθως υπάρχει και home work είτε σε διαλογισμό είτε σε coaching εφόσον αυτό επιλέξει.

Ποιους αφορά:

Αφορά άτομα που έχουν δουλέψει τον εαυτό τους ψυχοθεραπευτικά, πιστεύουν στο πνευματικό μονοπάτι, που έχουν ανοιχτό μυαλό για να δουλέψουν με επίπεδα μη κατανοητά από τον λογικό - αναλυτικό νου, άτομα που έχουν βιώσει εμπειρίες πνευματικές, κορύφωσης, που θέλουν να δουλέψουν το πνευματικό τους μονοπάτι, που θέλουν να φτάσουν την αυτοπραγμάτωση και να υπερβούν τα γνώριμα όρια του εαυτού τους, να δουλέψουν τόσο με το υποσυνείδητο όσο και με τον υπερσυνειδητό νου, που θέλουν να εξελίξουν εσωτερικές δυνάμεις, που θέλουν να βρουν τον πυρήνα τους.

Είτε θεραπευτικά για την προώθηση της αυτογνωσίας και επούλωσης τραυμάτων ή αλλαγή επαναλαμβανόμενων μοτίβων, είτε μέσω προπονητικής ψυχολογίας – transpersonal coaching , είτε και με τα δύο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που η βάση του να είναι μέσα στην ύλη με ισορροπία, χαρά, γαλήνη, ενώ την ίδια στιγμή να πορευόμαστε προς την πνευματική αναζήτηση και ανέλιξη. Να ζούμε στο τώρα αυθεντικά, ποιοτικά και μέσα από τη μοναδικότητα μας.

Προώθηση αυθεντικού εαυτού, αυτοπραγμάτωσης, ευδαιμονίας, κατανόησης, πνευματικότητας, αυτογνωσία.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.