Transpersonal Psychology Coaching

City-Park-Meditation

Τι είναι η Transpersonal Ψυχολογία

Η υπερπροσωπική προσέγγιση, είναι το επίπεδο της συνείδησης, όπου αναγνωρίζουμε ότι είμαστε πνευματικά όντα με ψυχή και πνεύμα. Σημαντικός στο έργο του Transpersonal κινήματος είναι ο Ken Wilber (2000). Ο Wilber διακρίνει 3 επίπεδα στον άνθρωπο:

  • Το προ – προσωπικό επίπεδο
  • Το προσωπικό
  • Το υπέρ – προσωπικό
  • Το προσωπικό είναι η συνηθισμένη καθημερινή συνείδηση ​​την οποία όλοι γνωρίζουμε / η προσωπικότητα μας
  • το προ-προσωπικό είναι η διαδικασία της προγεννητικής και παιδικής ανάπτυξης, όπου περιγράφεται στην Εξελικτική Ψυχολογία με λεπτομέρειες
  • και το υπέρ – προσωπικό είναι ο εαυτός που “προχωράει” πέρα από τα προσωπικά όρια και την προσωπικότητα, είναι ο εαυτός που μπορεί να αγγίξει τη σφαίρα του ιερού, του μυστικιστικού και θεϊκού εαυτού.

Έχει συχνά επισημανθεί, ότι η κοινωνία, μας βοηθά περισσότερο στην εξέλιξη από το  προ-προσωπικό επίπεδο στο προσωπικό και ακόμη, μας βοηθά, μέσα από την πρώιμη ανάπτυξη του προσωπικού στο ώριμο εγώ, το εγώ που ευνοείται από την κοινωνία μας γενικά. Αντιθέτως, δεν μας βοηθάει καθόλου σε ένα υπέρ – προσωπικό επίπεδο. Αυτό τελικά είναι κάτι που το κάθε άτομο χρειάζεται μόνο του να ανακαλύψει και να αναλάβει την ευθύνη.

Τα ζητήματα που εξετάζονται στη υπέρπροσωπική ψυχολογία περιλαμβάνουν, τον εαυτό πέρα από το εγώ, τις εμπειρίες κορύφωσης (peak experiences), τις μυστικιστικές εμπειρίες, τις πνευματικές κρίσεις, την πνευματική εξέλιξη, τη θρησκευτικότητα, τις διαφοροποιημένες καταστάσεις συνείδησης (altered states of consciousness), τις πνευματικές πρακτικές ή και ασυνήθιστες επεκτάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας. Οι στοχαστές που έθεσαν τη μελέτη για την υπερπροσπωπική ψυχολογία είναι είναι οι William James, Carl Jung, Roberto Assagioli και Abraham Maslow. Εν συνεχεία ο Wilber, ο Rowan και ο Woolger ήταν εξίσου πρωτοπόροι πάνω στην ανάπτυξη της Transpersonal Ψυχολογίας.

Από την ίδρυση του Journal of Transpersonal Psychology το 1969 και του σχηματισμού του Association of Transpersonal Psychology (ATP) το 1972, το υπέρ – προσωπικό έχει μελετηθεί επιστημονικά και το 1996 η British Psychological Society (BPS) ίδρυσε τον κλάδο της υπέρ – προσωπικής ψυχολογίας όπου εκδίδονται άρθρα και έρευνες από καταξιωμένους ψυχολόγους ερευνητές πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.

Τι είναι το Transpersonal και τι δεν είναι:  

Το Transpersonal δεν είναι:

1.    Το υπερφυσικό, το εξωγήινο και το εξωπραγματικό.

2.    Δεν είναι άλλο ένα New Age κίνημα.

3.    Δεν είναι θρησκεία.

4.    Δεν είναι πνευματικότητα.

Τι είναι λοιπόν;  

Σύμφωνα με τον Wilber (2000), είναι το λεπτοφυές, η σφαίρα της ψυχής, το υπερσυνειδητό, είναι το κέντρο της καρδιάς, το διαισθητικό μυαλό, το ψυχικό κέντρο, το Atman και πολλά άλλα. Η διαφορετικότητα του είναι στο ότι το θεϊκό εμφανίζεται μέσα από σύμβολα και εικόνες, που είναι προσβάσιμα μόνο στους εξοικειωμένους. Έτσι εκφράζεται το επίπεδο της ψυχής, μέσα από αρχέτυπα (τις σκιές μας / Shadows, την Anima, Animus), μύθους, ιστορίες, ήρωες, θεότητες, μέσα από το ορυκτό, φυτικό και ζωικό βασίλειο, μέσα από μια θεϊκή υπόσταση που εάν προσεγγιστεί με τον σωστό τρόπο αντλούμε πληροφορίες τόσο για την προσωπικότητα όσο και για την υπέρ – προσωπική του υπόσταση.

Η υπέρ – προσωπική υπόσταση είναι η θεϊκή πλευρά του ατόμου, ο ανώτερος εαυτός, ο σοφότερος εαυτός, που έχει δυνατά στοιχεία όπως συναισθηματική ισορροπία,  ικανότητα διαίσθησης και πίστης σε αυτήν, νοητική διαχείριση και νοητικό σθένος. Εκεί βρίσκεται και το βασίλειο της συμπόνιας. Στο transpersonal coaching είναι το βασίλειο της σύνδεσης, μιας ψυχολογικής σύνδεσης, με ένα άλλο άτομο, όπου τα σύνηθες όρια τείνουν να «διαλύονται».

Σε ένα δεύτερο επίπεδο το Transpersonal «παραδίδεται» και από όλες τις μορφές, τα σύμβολα και τις εικόνες και «αφήνεται» στον βαθύ ωκεανό της πνευματικότητας όπως αυτή είναι, μια άμορφη ενέργεια. Αυτό το δεύτερο επίπεδο ονομάζεται το Αιτιατό, το υπέρ μυαλό, το ευτυχισμένο μυαλό, ο καθαρός εαυτός, ο άμορφος μυστικισμός, ο παρατηρητής, ο μάρτυρας, η παύση, το κενό, το μεγάλο μυαλό και ούτω καθεξής (Wilber 2000).

Στο transpersonal coaching το πιο σύνηθες επίπεδο να δουλέψουμε είναι το πρώτο επίπεδο, όπου το υπέρ – προσωπικό βοηθάει την προσωπικότητα να πετύχει τους στόχους του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μέσα από τεχνικές όπως τον διαλογισμό, την εργασία με τις υπό προσωπικότητες και τις σκιές μας ως εμπόδια στο δρόμο για την αυτοπραγμάτωση, μέσα από τις νοερές απεικονίσεις και την ενεργητική φαντασία, μέσα από την υπέρ συνείδηση και τις διαφοροποιημένες καταστάσεις συνειδητότητας.

Το Transpersonal Coaching είναι πλούσιο σε τεχνικές που βοηθά στην ανάπτυξη του coachee. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην νοερή απεικόνιση, στον δημιουργικό οραματισμό, στην ενεργητική φαντασία, στις διαφοροποιημένες καταστάσεις συνειδητότητας, στην πνευματικότητα, στην υπέρσυνειδηση και στην ανάπτυξη της,  στον διαλογισμό, στην παρατήρηση, στην επίγνωση στο παρόν, στην ανάδυση των υποεαυτών που παρεμβαίνουν ως εμπόδια για τους στόχους μας. Έχει ποικίλες τεχνικές και μια βασική που εμείς θα εκπαιδευτούμε στο U Theory. Έχει συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης (7 βήματα) και δομής, όμως αφήνεται και ελεύθερο. Στο Transpersonal coaching το πιστεύω βρίσκεται ότι ο άνθρωπος είναι πολυδιάστατος (multi dimensional being) και όχι μονοδιάστατος, έχει ψυχή και πνεύμα που εν συνεχεία μπορούν να τον βοηθήσουν να φτάσει τους στόχους του, ενώ διατηρεί και την αυθεντικότητα του. Βασίζεται αρκετά στην ανθρωπιστική ψυχολογία, στην επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης, στις εμπειρίες κορύφωσης και στην αυθεντικότητα.

Στόχοι είναι η αυτοπραγμάτωση του ατόμου, το νόημα ζωής, η προώθηση της ευτυχίας του, οι επιτυχημένες σχέσεις του, η ανάδειξη των ικανοτήτων του και ταλέντων του, η ενίσχυση των θετικών του χαρακτηριστικών και η ενίσχυση της πνευματικότητας του.

Για εργαλεία μας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο εκτός από τα παραπάνω μαθαίνουμε να εντάσσουμε τις θεραπείες μέσω τέχνης, τον διαλογισμό, τη νοερή απεικόνιση και τη χρήση της ενεργητικής φαντασίας, προσθέτουμε κομμάτια από το NLP και τις αρχές της υπνοθεραπείας, χρησιμοποιούμε την προσωποκεντρική προσέγγιση του Rogers, γνωρίζουμε ψυχολογικές προσεγγίσεις, μαθαίνουμε αρχές του CBT και μοντέλα coaching όπως το GROW,  SMART και εντάσσουμε και την προσέγγιση της θετικής ψυχολογίας coaching που έχει άλλα μοντέλα όπως το PERMA, ψυχομετρικά εργαλεία και ερευνημένες ασκήσεις για την αύξηση της ευεξίας.

Μια πρωτότυπη δημιουργία του Mandala Institute for Holistic Studies και πιστοποιημένο από το The International Association of Coaches, Therapists & Mentors (IACTM)  

Λίγα λόγια για τον εκπαιδευτή του προγράμματος μας:

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας,  BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen. Είναι επίσης Positive & Coaching Ψυχολόγος, MSc  Applied Positive Psychology & Coaching Psychology) από το πανεπιστήμιο του East London . Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) όπου και τα διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτής στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Assocaition for Regression Therapy και εκπαιδευτής στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International Americal Association. Περαιτέρω, είναι εκπαιδευτής στο Transpersonal Psychotherapy, στο Coaching και στο Mindfulness από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors. Είναι επίσης, Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μας  Τ.210 6403224