Transpersonal Θεραπεία

 

Transpersonal Θεραπεία 

Τι είναι

Η Υπερπροσωπική (Transpersonal) Ψυχολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος της Ψυχολογίας που έχει ως επίκεντρο και αναφορά τις πνευματικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και υπόστασης. Η υπερπροσωπική ψυχολογία περιλαμβάνει μια ποικιλία ιδεών, πρακτικών και θεωριών που δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία. Αντιθέτως, ασχολείται με ολόκληρο τον άνθρωπο ως νου, σώμα, συναίσθημα, συμπεριφορά και πνεύμα, θεωρώντας τα αλληλένδετα και συνδεδεμένα. Για να υπάρξει πραγματική ψυχολογική ευεξία και ευτυχία χρειάζεται να είναι σε μια ισορροπία όλα μεταξύ τους.

 

H Υπερπροσωπική Ψυχολογία δεν είναι αποτελεί νέο κλάδο της Ψυχολογίας. Το 1969 δημιουργήθηκε το Journal of Transpersonal Psychology και το 1996 το BPS (British Psychological Society) ένταξε την Υπερπροσωπική Ψυχολογία ως επιστήμη. Η Υπερπροσωπική Ψυχολογία θεωρείται η πνευματική ψυχολογία του επιστημονικού κλάδου της Ψυχολογίας. Είναι η τέταρτη δύναμη της Ψυχολογίας:

 1. Ψυχαναλυτική
 2. Γνωσιακή – Συμπεριφορική
 3. Ανθρωπιστική
 4. Υπερπροσωπική

Η Επιστημονική Ψυχολογία, για να ερευνήσει τον άνθρωπο και να θεωρηθεί επιστήμη, απέκλεισε κάθε τι απόκρυφο και μυστικιστικό, κάθε θρησκευτικότητα ή πνευματικότητα και εν μέρει έπραξε ορθά γιατί χρειαζόταν να μπορέσει να ερευνήσει το δυνατόν περισσότερο τις συμπεριφορές των ατόμων. Έπειτα όμως έγινε τόσο ακαδημαϊκή και ερευνητική που έχασε κάθε μαγεία για το απόκρυφο, το μυστήριο και μυστικιστικό με το οποίο ο άνθρωπος ασχολούταν για αιώνες.

Η Transpersonal Ψυχολογία θεωρείται ότι συναντά το επίπεδο της ψυχής που οι άλλες τεχνικές και θεωρίες δεν αγγίζουν, καθώς δεν το θεωρούν επιστημονικό. Εστιάζει στην καρδιά, τόσο στο υποσυνείδητο όσο και στο υπερσυνειδητό, μέχρι που φτάνει στα επίπεδα εξερεύνησης του Θεού, του Atman, του απόκρυφου και μυστικιστικού, τη φώτιση. Ασχολείται με όνειρα, αρχέτυπα, σύμβολα, σκιές, ενέργεια, το Yin και το Yang, το θηλυκό και το αρσενικό. Αγκαλιάζει όλες τις θρησκείες χωρίς να προσκολλάται σε καμία, αγκαλιάζει την πνευματικότητα του κάθε ανθρώπου εξερευνώντας την σε βάθος, χρησιμοποιώντας όλες τις εσωτερικές ικανότητες και γνώσεις του για την πλήρη απελευθέρωσή του και την πλήρη έκφραση της μοναδικής οντότητάς του στο «εδώ και τώρα», στο παρόν.

 

Εξερευνά και αγκαλιάζει

Υπερβατικές εμπειρίες, την αφύπνιση της Κουνταλίνι, μεταθανάτιες εμπειρίες, μνήμες προηγούμενων ζωών, σαμάνικα ταξίδια, ψυχικά ανοίγματα, επικοινωνία (chanelling), εμπειρίες και επαφές με άλλες διαστάσεις. Διαπραγματεύεται και εργάζεται πάνω σε όνειρα, διαισθήσεις, σύμβολα, διαλογισμό, γιόγκα, αρνητικές ενέργειες, νοερές απεικονίσεις, ύπνωση, διαφοροποιημένες καταστάσεις συνειδητότητας (altered states of consciousness), αναδρομές καθώς και την εξερεύνηση των σκιών μας (shadow work).

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία δεν έχει περιορισμό ως προς τα φαινόμενα που δεν καταλαβαίνουμε, τα επίπεδα αντιληπτικότητας, τη μεταφυσική, τα επίπεδα συνειδητότητας και τις διαφοροποιημένες καταστάσεις συνείδησης. Στην ουσία εδώ μπορούν να ενταχθούν όλα τα ανθρώπινα φαινόμενα που ένας άνθρωπος βιώνει από υλικά μέχρι μεταφυσικά. Δεν υπάρχει κριτική ούτε περιορισμός της σκέψης, καθώς η υπερπροσωπική προσέγγιση αφήνει «ανοιχτό μυαλό – ανοιχτή συνειδητότητα» για όλα τα φαινόμενα. Είμαστε πάνω στα λόγια του Σωκράτη «ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα» και με αυτό πορευόμαστε σε ένα σύμπαν άγνωστο με άγνωστα φαινόμενα.

 

Η ιστορία του όρου

Ο όρος Υπερπροσωπική Ψυχολογία εισήχθη για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960 από τους γνωστούς και πρωτοπόρους ψυχολόγους της ανθρωπιστικής και υπαρξιακής σχολής, τον Abraham Maslow και τον Victor Frankl.

Το Journal of Transpersonal Psychology άρχισε να δημοσιεύεται το 1969. Το 1971 ιδρύθηκε το Association of Transpersonal Psychology και το 1996 το BPS (British Psychological Society) ενέταξε την Υπερπροσωπική Ψυχολογία ως επιστήμη. Παρότι το πεδίο δεν ξεκίνησε επίσημα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι ρίζες της ξεκινούν από την πρώιμη εργασία των William James και Carl Jung οι οποίοι ενδιαφέρονταν βαθιά για τις πνευματικές πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Στην ιδέα του Transpersonal ως έννοια και ως θεωρία έχουμε τους Wilber, Assagioli, Jung, Groff, Woolger, Rowan και πολλούς άλλους.

 

Θεωρία & Πρακτική

Στηρίζεται στην επιστήμη της Ψυχολογίας την οποία και χρησιμοποιεί ως βάση για τη θεραπεία ψυχοσωματικών, συναισθηματικών και νοητικών μπλοκαρισμάτων για την επίλυση σχέσεων και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Παράλληλα, η Υπερπροσωπική Ψυχολογία παρέχει μια πνευματική οπτική στις καταστάσεις που βιώνει το άτομο, μια βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση ως προς τις ανάγκες του, ώστε να το βοηθήσει να επιτύχει τις μεγαλύτερες δυνατότητές του.

Οι ερευνητές Lajoie & Shapiro εξέτασαν σαράντα ορισμούς της Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας που εμφανίστηκαν στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία κατά την περίοδο 1968 - 1991. Διαπίστωσαν ότι 5 βασικά θέματα παρουσιάζονταν ιδιαίτερα σε αυτούς τους ορισμούς:

 1. Τα επίπεδα της συνείδησης.
 2. Το υψηλότερο ή το απόλυτο δυναμικό των ατόμων.
 3. Πέρα από το εγώ ή τον προσωπικό εαυτό.
 4. Την υπέρβαση του εαυτού (ο όρος trans / υπέρ προσωπικό που συνιστά το πέρα από το καθιερωμένο γνωστό εγώ)/
 5. Tο πνευματικό.

Με βάση αυτή τη μελέτη, οι συγγραφείς πρότειναν τον ακόλουθο ορισμό της υπέρπροσωπικής ψυχολογίας: Η Υπερπροσωπική Ψυχολογία ασχολείται με τη μελέτη των υψηλότερων δυνατοτήτων της ανθρωπότητας και με την αναγνώριση, την κατανόηση και την πραγματοποίηση ενιαίων, πνευματικών και υπερβατικών καταστάσεων της συνείδησης.

Ψυχολόγοι - Ψυχοθεραπευτές από άλλους κλάδους ενσωματώνουν τις πρακτικές τους με το Transpersonal (από το βιβλίο Transpersonal Psychotherapy και μερικές ενότητες τους). 

 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση & υπερπροσωπική αναζήτηση.
 • Γιουγκιανή προσέγγιση.
 • Χρήση του υπερπροσωπικού στη Λογοθεραπεία (Frankl).
 • Προσωποκεντρική προσέγγιση &Αυτοπραγμάτωση.
 • Προσωπική & Υπερπροσωπική Ανάπτυξη (psychosynthesis Dr Assagioli).
 • Υπερβατικός διαλογισμός στη θεραπεία.
 • Gestalt θεραπεία & βουδιστική ψυχολογία.
 • Διαλογισμός Mindfulness στην Ψυχοθεραπεία.
 • Διαλογισμός & συνειδητότητα.
 • Ταοϊσμός, Σουφισμός και άλλες αρχαίες παραδόσεις.
 • Η Αλλαγή vs Φώτιση.
 • Η Yoga στην ψυχοθεραπεία & ο θεραπευτής ως γιόγκι.
 • Past Life Regression & Αναδρομική θεραπεία (Dr Woolger).
 • Θεραπευτικές δυνατότητες μέσα από τις διαφοροποιημένες καταστάσεις της συνείδησης & χρήση ύπνωσης.
 • Ολοτροπικές αναπνοές (Dr Groff).
 • Οικοψυχολογία.
 • Η Θετική Ψυχολογία στο Mindfulness & το Transpersonal.
 • Το Coaching στο Transpersonal.

  

Πώς δουλεύουμε;

Έχω συνδέσει τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις – βάσεις ως Ψυχολόγος, με την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, τη Θετική και την Coaching ψυχολογία ως τις πιο νεωτεριστικές προσεγγίσεις εξ όσων έχουν δείξει να συμβάλλουν σημαντικά στην ολική μας ευεξία. Ταυτόχρονα, στις συνεδρίες εντάσσονται εναλλακτικές πρακτικές όπως είναι το mindfulness, ο διαλογισμός, η Yoga, η υπνοθεραπεία και η αναδρομή που οδηγούν σε αυτό που ονομάζεται Υπερπροσωπική Ψυχολογία. Συγχρόνως, εντάσσονται και οι θεραπείες μέσω τέχνης για να την ανάδυση και μετασχηματισμό του υποσυνειδήτου και υπερσυνειδητού. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Με την καθοδήγηση μου θα βρείτε, θα χτίσετε και θα επεκτείνετε τις εσωτερικές σας δυνάμεις και τους πόρους που διαθέτετε για να δημιουργήσετε μια ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή. Η Υπερπροσωπική Ψυχολογία απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να δουλέψουν μέσα από ένα ολιστικό και πνευματικό σύστημα θεραπευτικής προσέγγισης. Αφορά όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης μας ύπαρξης, σχέσεις, οικογένεια, εργασία, αυτοπραγμάτωση και ικανοποίηση από τη ζωή.

 

Η διαδικασία

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και online αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελός μας.

Μέσα από τη συνέντευξη και το ιστορικό σας, θέτουμε τους στόχους σας - αυτό που θέλετε να επιτύχετε μέσα από τη θεραπεία σας, σε θέματα ζωής, καριέρας, προσωπικής ευημερίας, θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, αυτοπραγμάτωσης, προσωπικής υπέρβασης, κ.ά. Τα εργαλεία μου είναι ολιστικά και συνθετικά λόγω των πολλαπλών προσεγγίσεων στις οποίες έχω εκπαιδευτεί.

 

Εργαλεία

Η συζήτηση και η ανάλυση, η χρήση της δημιουργικής φαντασίας και η νοερή απεικόνιση είναι μερικά από τα βασικά εργαλεία που εντάσσονται για να επιτύχουμε την ψυχική ίαση, την ψυχολογική ευεξία, την αυτοπραγμάτωση και την υπέρβαση. Μέσω της ενεργητικής φαντασίας του Jung, τον διαλογισμό, το mindfulness, τον καθοδηγούμενο οραματισμό, την υπνοθεραπεία, την αναδρομική θεραπεία, την εργασία με τα όνειρα μας, τη χρήση σώματος μέσω της γιόγκα, τις θεραπείες μέσω τέχνης, τη μουσική, τη χρήση ημερολογίου, τις ασκήσεις από τη θετική ψυχολογία & το coaching μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους σας.

 

Συνεδρίες

Οι ατομικές συνεδρίες διεξάγονται είτε δια ζώσης τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας είτε online.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν εβδομαδιαίως ή κάθε 15 μέρες.

 

Εκπαιδευτείτε στην Transpersonal Θεραπεία αποκτώντας το Δίπλωμα στην Transpersonal Θεραπεία

 

Διάβασε το άρθρο μας:

Όλα όσα θέλεις να μάθεις για την αναδρομική θεραπεία. Η ψυχή γιατρεύει τα τραύματά της.

 

Η Κατερίνα Κανελλοπούλου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, BSc Hons με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Aberdeen, με κατεύθυνση στην γνωστική & νευροψυχολογία και εγκεκριμένη από το British Psychological Society του Λονδίνου. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 2007 (αρ. αδείας 07/842). Είναι πιστοποιημένη Θετική Ψυχολόγος & Coaching Ψυχολόγος MSc από το πανεπιστήμιο του East London και εγκεκριμένη από το International Society for Coaching Psychology του Λονδίνου, όπου και είναι μέλος MISCP (2434). Έχει ειδίκευση στην Κλινική υπνοθεραπεία, στην αναδρομική θεραπεία (Hypnotherapy & Regression Therapy) τις οποίες και διδάσκει. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην αναδρομική θεραπεία από τον παγκόσμιο οργανισμό της Earth Association for Regression Therapy και εκπαιδεύτρια στην Κλινική Υπνοθεραπεία από την International American Association. Επιπλέον, είναι δημιουργός μοναδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ολιστική – Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Coaching αναγνωρισμένο από την International Association of Coaches, Therapists & Mentors, στο Ολιστικό – Συνθετικό Coaching βασισμένο σε προσεγγίσεις της επιστημονικά τεκμηριωμένης Coaching Ψυχολογίας, η μοναδική αναγνωρισμένη εκπαίδευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την International Society for Coaching Psychology. Είναι επίσης, Συνθετική Θεραπεύτρια μέσω των Τεχνών (Integrative Arts Therapies) από το Institute for Arts In Therapy & Education του Λονδίνου. Έχει εκπαιδευτεί στη Hatha Yoga 200 hrs και σε ποικίλες τεχνικές διαλογισμού.

Εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα θεραπείας εναρμονίζοντας νου, συναίσθημα, σώμα και πνεύμα για την ολοκληρωτική κάθαρση, ισορροπία και αυτογνωσία του ανθρώπου.

 

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος και για περισσότερες πληροφορίες:

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.